ဆီဆုိင္ ဘန္းယဥ္အေျခစိုက္ ခမရ ၄၂၆ မွ အစိုးရတပ္မေတာ္သား ေက်းရြာမ်ားအေပၚ မတရားေငြေၾကးေတာင္းခံ

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ နားသံေက်းရြာအုပ္စု ပခ်ားကလိုးရြာႏွင့္ ေက်ာင္းယရြာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္၊ ဘန္းယဥ္အေျခစိုက္ ခမရ (၄၂၆) မွ ဗိုလ္မွဴး ဝင္းကိုဦး အပါအ၀င္ ျမန္မာအစုိးရစစ္သား (၄) ဦးက ရြာသူႀကီးထံ ေငြေၾကးမ်ား မတရားေတာင္းခံျခင္းအေျခေနကို အေရးယူေပးရန္ ေဒသခံရြာသားမ်ားက ေဒသဦးစီးထံသို႕ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ အစုိးရတပ္ရင္း ခမရ (၄၂၆) မွ ဗိုလ္မွဴးဝင္းကိုဦး ပါ၀င္သည့္ အစုိးရစစ္သား (၄) ဦးတုိ႔သည္ ရြာသူႀကီးထံတြင္ ေငြက်ပ္ ငါးသိန္း အေၾကာင္းမဲ့ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တုိ႔မွာ ပခ်ားကလိုးရြာ (အေပၚရြာ) မွ ရြာသူႀကီး ဦးေမာင္ေအးထံတြင္ က်ပ္ေငြေလးေသာင္း၊ ပခ်ားကလိုးရြာ (ေအာက္ရြာ) မွ သူႀကီး ဦးထြက္ေငြထံတြင္ က်ပ္ေငြတစ္ေသာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းယရြာသူႀကီး သစ္ဦးထံတြင္ က်ပ္ေငြ သံုးေသာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ ေလးသိန္းႏွစ္ေသာင္းအား ဘန္းယဥ္ရွိ တပ္ရင္းရံုးသို႕ လြန္ခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္တြင္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္တြင္ နားသံေက်းရြာအုပ္စု တိႏ်ားရြာသူႀကီးထံမွ ေငြငါးေသာင္းႏွင့္ ဦးဟိန္း ဆိုင္တြင္ ဘီယာတစ္ဖာ ယူေဆာင္သြားခဲ့သည့္ကိစၥကို ရြာသားမ်ားက ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးထံသို႔ တင္ျပထားၿပီး၊ ထိုမွတဆင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရထံသို႕ တင္ျပထားခဲ့ေၾကာင္း ရည္ညြန္းစာအရ သိရွိရသည္။

၎ျဖစ္ရပ္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘန္းယဥ္အေျခစိုက္ ခမရ (၄၂၆) မွ ဗိုလ္မွဴးဝင္းကိုဦး အပါအ၀င္ အစုိးရတပ္မေတာ္သား (၄) ဦးတို႕က ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ နားသံေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားထံတြင္ မတရားအဏာသံုး ေငြေၾကးေကာက္ခံေနမႈအား သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သလို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ညွိႏိုင္းအေၾကာင္းၾကားစာကို ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္သူ က လက္မွတ္ထိုး တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

1 comment:

Unknown said...

ကၽြန္ေတာ္လည္းပအို၀္းလူငယ္တေယာက္ပါကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုဳပ္ခြင္႔ရေဒသထဲမွာ သူတို႕လုပ္ခ်င္ဒါလုပ္မယ္ဆို၇င္ အုပ္ခ်ဴပ္ခြင္႕ရဒါအလကားပဲ သူတို႕ဒါမ်ဳိးလုပ္တာစစ္ဖိနပ္ေအာက္ျပန္ေရာက္သလိုပဲ