ရွမ္းျပည္တိုင္းရင္းသားလူမ်္ိဳးစုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

ခြန္ေမးလို ့(ေတာင္ႀကီး) | ဇူလိုင္လ (၂၅) ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

Burma Centrum Nederland မွ ႀကီးမွဴး၍ အနာဂါတ္ရွမ္းျပည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်္ိဳးစုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (က်ားျဖဴပါတီ) ရံုးတြင္ ဒီေန႔ နံနက္ (၉) နာရီ အခ်ိန္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (က်ားျဖဴပါတီ) ဥကၠ႒ စိုင္းအိုက္ေပါင္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး Burma Centrum Nederland အစီအစဥ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥစ္စကစ္ကီယား ကန္႔စ္ထ္ (Ms. Saskia Kunst) မွ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္၏ အဂၤါရပ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံစနစ္အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ေဒသခံမွ စြမ္းရည္မ်ား ျမင့္တင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လာသည့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေက်းရြာမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအားလံုး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေစလိုေၾကာင္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားသြားသည္။

ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးခြန္လာမွ မိမိသြားေရာက္ေလ့လာ ေတြ ့ျမင္ခဲ့ရသည့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွ အေတြ ့အႀကံဳႏွင့္ ခမာနီကြန္ျမဴနစ္အစိုးရလက္ထက္က ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံသားမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပံုမ်ားကို ဓါတ္ပံုဆလိုက္ႏွင့္တကြ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အနာဂါတ္ရွမ္းျပည ္တိုင္းရင္းသားလူမ်္ိဳးစုမ်ား ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ကိုယ္စာလွယ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအဖြဲ ့မွ ကိုယ္စာလွယ္မ်ား၊ ေက်းရြာမွ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စာလွယ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား အနညး္ဆံုး (၈၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္မွ ၂၆ ရက္ေန ့အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာေဒသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္စီမံခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔ေရးဆြဲ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: