ေတာင္ႀကီးတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စာေပေဟာေျပာပြဲက်င္းပ

ခြန္သန္းေအာင္ (TGI) | ဇူလုိင္ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဒို႕ခ်စ္တဲ့ကမၻာလူငယ္မ်ားမွ စီစဥ္ေသာ စာေရးဆရာေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ၊ ဦးစည္သူလြင္ႏွင့္ ေအာ္ပီက်ယ္တို႕ေဟာေျပာသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စာေပေဟာေျပာကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္၊ အဂၤါေန႕ ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ဓမၼာရံု၌ က်င္းပသည္ဟု အစီစဥ္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခု စတုတၳအႀကိမ္ စာေပေဟာေျပာပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဒို႕ခ်စ္တဲ့ကမၻာလူငယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ခံအနုပညာရွင္မ်ား၊ သစၥာျပတင္းအနုပညာကြန္ရက္၊ ေႏြအရိပ္၊ ဒီမို စေသာအဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္ၿပီး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အသိအျမင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစီအစဥ္တာ၀န္ခံ စိုင္းစိုင္းငင္းက ေျပာသည္။

ဒို႕ခ်စ္တဲ့ကမၻာလူငယ္မ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးျခင္းသာမက အင္းေလးကန္ေရခန္းေျခာက္သည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း မီးေမွာင္းထိုးျပနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။No comments: