ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ ႏုိင္ငံတကာလူငယ္မ်ားေန႔မွာ ရုိးရာအကတင္ဆက္ရန္ ပအုိ၀္းလူငယ္ျပင္ဆင္

ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

လာမယ့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုမွ မိမိတုိ႔ယဥ္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္တဲ့အစီအစဥ္ ပါ၀င္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဲအစီအစဥ္မွာ တုိင္းရင္းရိုးရာတင္ဆက္တဲ့အစီအစဥ္မွာ ပအုိ၀္းရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအကျဖင့္ ပါ၀င္ရန္ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ရန္အတြက္ ေကာင္ေရြလူမႈလုပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးကြန္ယက္အဖြဲ႕ရဲ႕ Youth Class က လူငယ္မ်ားမွ ပအို၀္းရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအကေတြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနလုိ႔ ခြန္ေခတ္စံမွ ဆုိပါတယ္။

အဲဒီႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာမွာ ေဒသေပါင္းစံုမွ လူငယ္မ်ားက မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္တက္ၾကြစြာ ပအုိ၀္းရိုးရာ ကကြက္ကဟန္ နည္းမ်ိဳးစံုေတြကို အတူတစ္ကြ ပံုေဖာ္ေနၾကတယ္လုိ႔ ၎က ဆုိပါတယ္။

No comments: