တရား၀င္ထုတ္ျပန္မည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကၽြတ္လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍တင္ျပေတာင္းဆုိျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း အတိအက်သိရွိရန္လုိအပ္ျခင္းေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ျပည္လုံးကၽြတ္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ စာရင္းေကာက္ယူရာတြင ္code ျဖင့္ေကာက္ယူသည္။

ပအိုဝ္းတမ်ိဳးသားလံုးညီလာခံမွ တမ်ိဳးသားလံုးညီညြတ္ေရးဆီသို႕

ခြန္သြီ;ပအိုဝ္းခမ္းေကာင္ | မတ္ခ်္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းလဲ့ကာလဆိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးဆူပူေနခ်ိန္ မုန္တိုင္းဝင္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအကူးေျပာင္းကာလမွာ ရခိုင္အေရးခင္း၊ မိတၳီလာ၊ လားရႈိုးအေရးခင္း၊ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ လက္ပေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း၊ အလုပ္သမားအေရး၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ကိုးကန္႕တိုက္ ပြဲ၊ တအာင္းတိုက္ပြဲ၊ စသည္စသည္ေတြကို အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့မုန္တိုင္းလို႕ဆိုရမွာပါ။