ပအုိ၀္းလူငယ္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္

ခြန္ဆားဗြာ (ဒုံလီတန္) | ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ | အျမင္ေဆာင္းပါး

ပအုိ၀္းလူငယ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနရေသာ အေျခအေနကုိ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ျပီးျပည့္စုံတယ္လုိ႔မထင္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္သစ္္စနစ္သစ္မွာ ပအုိ၀္းလူငယ္မ်ား ကုိယ္ကံက်မၼာကုိယ္ဖန္တီးဖုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ျပီလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီလူၾကီး မေကာင္းဘူး ဒီပုဂၢဳိလ္မေကာင္းဘူး ေျပာေနမယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အဖြဲ႔အစည္းကမေကာင္းဘူးလုိ႔ ေျပာေနမယ့္အခ်ိန္လည္း မဟုတ္ေတာ့ဘူးထင္တယ္။

မိမိ၏ေဒသေက်းရြာ အမွန္တကယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုိခ်င္ရင္ မိမိကုိယ္တုိင္ဘဲ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ငါတုိ႔အခြင့္အေရးဆုံးရႈံးတယ္၊ ငါတုိ႔အခြင့္အေရး ရဖုိ႔အတြက္ ဖန္တီးရပါမယ္။ ဘယ္သူက မိမိကုိ လာေပးလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိ၏အခြင့္အေရးကုိ ဘယ္လုိ ဖန္တီးရမွာလည္း သိေအာင္လုပ္ တတ္ေအာင္သင္ ေပါက္တူးေပါက္ျပားဘဲ ကုိင္ေတာ့မယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ျခံအလုပ္ စီးပြားေရးဘဲ လုပ္မေနပါ နဲ႔လုိ႔ မဆုိလုိဘူး။ ေလ့လာပါ သုံးတတ္ပါ။ ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္ ကုိယ္အေျခအေန ကုိယ္ဘယ္ေနရာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနလည္းဆုိတာ ျပန္ဆန္းစစ္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ထိျငိမ္းခ်မ္းေနျပီလည္း ဘယ္ေလာက္ထိ တုိးတက္ေနျပီလည္း ဆန္းစစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ျဖစ္ခ်င္ေသာ ပအုိ၀္းလူငယ္မ်ား အားလုံး အသိပညာ အတတ္ပညာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေသာ လူေနမႈအသုိင္းအ၀န္ကုိ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ အသိပညာ အတတ္ပညာေတြ တုိးတက္မွ က်ေနာ္တုိ႔ပအုိ၀္း လူေနမႈ အသုိင္းအ၀န္း ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမည္ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီလုိျငိမ္းခ်မ္းသာယာျပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင္႔မားေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ ပအုိ၀္းလူငယ္ေတြအားလုံး အတူတကြ ၾကိဳးစားရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အားေကာင္း ေမာင္းတန္ျဖစ္ဖုိ႔လုိပါသည္။ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ျပည္သူေတြ အသိပညာဖြြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မိမိ၏ၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲကုိ ကုိယ္တုိင္သိ ကုိယ္တုိင္ အေျဖရွင္းတတ္ေအာင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ယူေလ့လာ ဆည္းဖူးရမည့္ တာ၀န္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ လူငယ္လက္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။

ဘယ္အလုပ္ျဖစ္ အားပါပါႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔အတူတကြ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိ အခက္အခဲရွိေနပါေစ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ပအုိ၀္းလူငယ္မ်ားအာလုံး ကုိယ့္ကံက်မၼာ ကုိယ္ဖန္တီးရယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာင့္ေမ်ာ္ရတဲ့ အေျခအေနမဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း တုိက္တြန္းႏုိးေဆာ္ လုိက္ပါတယ္။ မိမိပအုိ၀္းအနာဂတ္ကုိ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ေနရာရွိပါတယ္။ က်ဳိးစားလိုက္ရေအာင္လုိ႔ ထပ္ေလာင္းတုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။

No comments: