ရည္ညြန္းစာထြက္လာေသာ္လည္း ပန္းတင္-ေနာင္ေလနယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိ

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ပန္းတင္ေက်းရြာအုပ္စု (၂) စုၾကား နယ္နိမိတ္အျငင္း ပြားမႈ ပဋိပကၡျဖစ္ေနျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႕ အႀကိမ္ႀကိမ္ တိုင္ၾကားထားၿပီး၊ ယခု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေမးခြန္းေျဖၾကားရန္ ညြန္ၾကားခ်က္အရ ျပန္ၾကားျခင္း ရည္ညႊန္းစာျဖင့္ အေႀကာင္းၾကားစာ ထြက္လာေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္အထိ ျပႆနာေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၅၁၀ စစ္တပ္သိမ္းထားေသာေျမယာ မွန္ကန္မႈရွိမရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စစ္ေဆး

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ဘုရားျဖဴရပ္ နယ္ေျမ (၄) လြယ္ခမ္းပါမိုးနဲရြာတြင္ ၅၁၀ စစ္တပ္သိမ္းယူထားေသာ ေျမယာဧက ၇၂၀ ကို လယ္ယာေျမစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ထြဋ္အမိန္႕စာအရ သိမ္းဆည္းထားျခင္းဟုတ္ မဟုတ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ျမင့္သိန္းက ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္တြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေၾကာင္း သိရသည္။

အသိမ္းဆည္းခံရ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္၊ နယ္ေျမ (၇) အတြင္းရွိ ေရေအးကြင္းတိုးခ်ဲ႕နယ္ေျမ ကုန္းျမင့္သာယာရပ္ဟု ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပ၍ (၁၉၉၈) ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ ေျမမိန္႔ေပးကာ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳး (သို႕မဟုတ္) အမ်ားျပည္သူမ်ား အက်ိဳးအတြက္ သိမ္းဆည္းျခင္းမဟုတ္ပဲ ပုဂၢလိက ျပည္နယ္အဆင့္/ခရိုင္၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပန္တမ္းဝင္ တပ္မေတာ္အရာရွိ တစ္ခ်ိဳ႕အား ေျမေပးမိန္႔ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းကို အဆင့္ဆင့္ အသနားခံစာ တင္ၿပီးမွ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ျမင့္သိန္းက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေၾကာင္း သိရသည္။

ပတ္၀န္းက်င္အပ်က္အစီးနဲ႕က်န္ေနခဲ့သူက ေဒသခံေတြပါ

ေဆာင္းပါး | ခြန္သန္းေအာင္ (TGI) | ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

သဘာ၀ေရ၊ ေလ၊ ေတာေတာင္ျဖင့္ ေအးျမၾကည္လင္ျခင္းမ်ားစြာနဲ႕လူသားတို႕ လန္းဆန္းမႈကို အၿမဲတမ္းလိုလို ဖန္ဆင္းေပးေနတဲ့ မကုန္မခမ္းႏိုင္ ရာသီဥတုမြန္ သဘာ၀သယံဇာတကို ထိန္းသိမ္းသြားမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ လူတစ္စုအက်ဳိး အလိုအတြက္ တည္ၿမဲတဲ့သဘာ၀သယံဇာတ၊ ဖန္တီးရယူ၍ မရတဲ့သဘာ၀သယံဇာတကို စြန္႔လြတ္ဖ်က္ဆီးေတာ့မွာလား။ နယ္ျခားျပည္ျခားမွာေနေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ၾကြယ္၀ဖို႔အေရး ဘိုးဘြားဘီဘင္ေမြးသက္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ထိန္းသိမ္းေနထိုင္လာတဲ့ ကြ်န္ုပ္တို႕ေဒသ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ေပးဆပ္ရမွာလား။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ခ်မ္းသာသြားၿပီး လူအမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္သြားမွာကို မငဲ့ညာေတာ့ဘူးလား။ လိုတာရၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ ျပန္ဇိမ္ခံတဲ့အခ်ိန္မွာ ပတ္၀န္းက်င္အပ်က္အစီးနဲ႕က်န္ေနခဲ့မွာက ကြ်န္ုပ္တို႕ ေဒသခံေတြပါ။