ပအိုဝ္းျပည္သူအတြက္ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ဘာေတြျပင္ဆင္ ေျဖရွင္းေပးၿပီလဲ

ျပည္သူသား | ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ | အျမင္ေဆာင္းပါး

ၾကားေနရလို႔ ျမင္ေနရလို႔ ေျပာခ်င္တဲ့စကား ေပၚလာပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ အစိုးရတပ္မေတာ္ဟာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ထီထဲုင္ထိုးရြာက ရြာသားမ်ားကို မတရားအႏိုင္က်င့္ အာဏာသံုးဖိႏွိပ္ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္ေနတဲ့ကိစၥ သတင္းစာေပၚႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ၾကားရ ေတြ႔ရပါတယ္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသြားေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ဟာ အထက္က ဘယ္ေလာက္ေျပာင္းလဲေနပါေစ ေအာက္ေျခက မေျပာင္းေသးဘူးဆိုတာ သိသာပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ ဒီလိုအျဖစ္ပ်က္ေနတာ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူက စစ္တပ္ေတြအေပၚ အာဏာလြမ္းမိုးမႈမရွိဘူးလား။ ဒါမွမဟုတ္ အာဏာရပုဂၢိဳလ္ကဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈထားပါသလား ဆိုတာ ေမးခြန္းေတြ ထြက္လာပါတယ္။

ဒီထက္ပိုဆိုးတာက ဒဏ္ရာရရြာသားကာယကံရွင္သေဘာကို မသိဘဲ အထက္က အာဏာရအခ်င္းခ်င္း ညွိႏိုင္းေျပလည္ေစခ်င္တယ္ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သူတို႔ရဲ႕လည့္ကြက္ သူတို႔အသံုးျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာ ထင္ပါတယ္၊ တကယ္ခံရတာက ျပည္သူလူထုေတြပါ။

ေနာက္တစ္ခုက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကပုဂၢဳိလ္ေတြဟာ တပ္မေတာ္ဘဝမွ ယူနီေဖာင္းေတြေျပာင္းၿပီး အစိုးရျပန္ျဖစ္သလို ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေတြလည္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးဘဝမွ အလင္းဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ရလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္္ခြင့္ရေဒသကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း ရရွိခဲ့ေပမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတိုင္းတာ ဘာတစ္ခုမွ မည္မည္ရရမေတြ႔ရပါဘူး။ အကန္႔အသတ္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္လြန္းပါတယ္။ ဝတိုင္းရင္းသားကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ဝကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းဟာ အစိုးရဌာနအသီးသီးေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔အားလံုး ဝတိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္သားမ်ားေကာ အဲဒီကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ လက္ေတြ႔အုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိပါသလား ျပန္သံုးသပ္ဖို႔ လိုေနပါလိမ့္မယ္။ ယခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား မ်ားျပႆနာမွာ အဓိကတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စု မရွိတဲ့ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ဆိုလွ်င္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားျပည္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမားဟာ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာလဲ မသိဘူး။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာလဲ နားမလည္ခဲ့ပါဘူး။ သူမ်ားက ဒီမိုကေရစီဆိုလွ်င္ လိုက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီၾကတာပဲ။ ဒါဟာ ျပည္သူတို႔ အမွားမဟုတ္ပါဘူး။ ပအိုဝ္းအေရး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အေပၚမွာ မ်ားစြာမူတည္ေနပါတယ္။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို အသက္ေမြးၾကပါတယ္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္လုပ္ရွားေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ ဟိုအခြန္ ဒီအခြန္ ေဆာင္ေနရပါေသးတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိေဆာင္ေနရလဲဆိုရင္ ကိုယ့္ေဒသမွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ မေလာက္လို႔ စားဝတ္ေနေရမဖူလုံလို႔ တိုင္းတစ္ပါးျခား အလုပ္သြားလုပ္ေနတာကို အခြန္ ေဆာင္ေနရတဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါမျဖစ္သင့္ပါဘူး မသက္သာလို႕ႏိုင္ငံေတာ္မသိ ေအာင္းခိုးထြက္ၿပီး အလုပ္သြားလုပ္ေနတာ။ ဒါကို ေဒသခံအာဏာပိုင္ဆီ အခြန္ေဆာင္ေနရတာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ ျဖစ္သင့္ပါသလား။

ေနာက္တစ္ခုက စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕လက္ေအာက္က ျပားျပားဝပ္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံေနရတာကို ႏွစ္ဆင့္ခံေနရတာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားေတြပါ။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ပအိုဝ္းျပည္သူရင္ထဲ ခံစားေနရတဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ကို ေျဖေလ်ာ့ေပးဖို႔ ေနေနသာသာ အထက္ကတာဝန္ရွိသူက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတဲ့ ေျမယာျပႆနာ၊ လွ်ပ္စစ္မီးျပႆနာေတြနဲ႔ ထပ္ၿပီးရင္ဆုိင္ျပန္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာမွာလည္း အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ ထပ္ႏွိပ္စက္လိုက္ျပန္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းကို ျပန္စဥ္းစားမယ္ဆိုလွ်င္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး သံုးထားတဲ့အာဏာအကုန္ လံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအတုိင္းဆိုရင္ ေရွ႕လာမယ့္ ပအိုဝ္းႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္မႈကို ရႏိုင္ပါ့မလား၊ မရႏိုင္ပါဘူး။ ခါးသီးလွတဲ့ဒဏ္ရာကို အခ်ိန္ယူၿပီး ကုစားေပးရအံုးမွာပါ။ ျပည္သူရဲ႕ ယံုၾကည္မႈမရရွိလွ်င္ ဒီအဖြဲ႕က ျပည္သူရဲ႕ေထာက္ခံမႈ ရရွိမွာမဟုတ္ပါ။ ေထာက္ခံမႈ မရွိလွ်င္ ပအိုဝ္းႏိုင္ငံေရးပါတီဟာ က်ရံႈးသထက္ က်ရံႈးသြားမွာပါ။

ေနာက္တစ္ခုက ႏိိုင္ငံေရးဆိုတာ လက္နက္ကိုင္ၿပီးေတာ္လွန္တာတစ္ခုတည္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔မလြယ္ပါဘူး။ လူတစ္စု လူတစ္အုပ္တည္းအက်ိဳးအတြက္လုပ္တာ ႏိုင္ငံေရးဆိုေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ ပအိုဝ္းႏိုင္ငံေရးမွာ ေျပာေနၾကတာ အၿမဲလုိလုိၾကားေနရအပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ လုပ္တယ္တဲ့။ ဒါဆိုရင္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ ပအိုဝ္းျပည္သူလူထုေတြ ခံစားေနရတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို မသိၾကဘူးလား။ သိသိရင္းနဲ႔ မသိဟန္ေဆာင္ေနတာလား ေမးခြန္းရွိလာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို တမ္းတေအာက္ေမ့ေနသလို ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ားလည္း ျဖားဗြာဦးလွေဖကို တမ္းတေအာက္ေမ့ေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆုိေတာ့ ယခုပအုိ၀္းေခါင္းေတြဟာ ျဖားဗြာဦးလွေဖခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို မက်င့္သံုးပဲ ကုိယ္က်ိဳးဖက္ေတြလုပ္ေနၾကလုိ႔ပါပဲ။ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ေနပါၿပီ။ ပအိုဝ္းႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ ပအိုဝ္းလူငယ္ေတြ ရွိပါလွ်က္နဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ အေျပာင္းအလဲေတြ မျပဳလုပ္ျဖစ္ၾကတာလဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို လြတ္လပ္စြာအျပဳသေဘာေဝဖန္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ျပဳျပင္သင့္တာ ေျပာင္း လဲသင့္တာ ေျပာင္းလဲေနၿပီ။ သမၼတဦးသိန္စိန္ကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ေတြမွာ ျပည္သူျပည္သားေတြ ဆင္ရဲတြင္းက်ေနတာကို ကယ္တင္ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး မိန္႔ခြန္းေတြေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတာင္ ဒီလိုေျပာေနၿပီ။ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသက ပအိုဝ္းအာဏာပိုင္ေတြေကာ ပအိုဝ္းျပည္သူအတြက္ ကယ္တင္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ မေပၚလာၾကေသးဘူးလား။

ပအိုဝ္းျပည္သူေတြ ႏွစ္နာခ်က္ေတြ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို အဘက္ဘက္မွ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ ပအိုဝ္းႏိုင္ငံေရးမွာ ပအို၀္းျပည္သူလူထုေတြ ေခတ္အဆက္ဆက္ အလိမ္ခံေနရတာကို သိလာၾကပါၿပီ။

ပအို၀္းျပည္သူလူထုေတြ ေနာက္ထပ္အလိမ္မခံခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပအုိ၀္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ပအို၀္းႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ပအုိ၀္းျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ အခက္အခဲျပႆနာေတြ ဆင္းရဲတြင္းကေန လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လို Strategic Planning ေတြ ျပင္ဆင္ထားၿပီးေနၿပီလဲ။ ပအို၀္းအနာဂါတ္အတြက္ တိက်တဲ့ Vision ေတြ ခ်ထားသင့္ၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။

No comments: