ေက်ာက္တန္းေဒသ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး လူငယ္မ်ား သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိး

ခြန္သန္းေအာင္ (TGI) | ဇူလုိင္၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းေဒသရွိ ခမ္းေကာင္လူငယ္မ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ ေက်ာက္တန္းေဒသ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ေဆးရံုေဆးခန္းႏွင့္ ရြာတြင္းပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္ေန႕၌ ျပဳလုပ္သည္ဟု ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

နမ္းေဗာ့သုမ္းေက်းရြာရွိ မူလတန္းေက်ာင္း၊ ပံုေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ မူလြန္ေက်ာင္း၊ ထီဖူးေက်းရြာရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ လံုးမီးေက်းရြာရွိ မူလတန္းေက်ာင္း၊ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာရွိ ေက်ာက္တန္း(အ.ထ.က) အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းအသီးသီးတို႕တြင္ မယ္ဇလီပင္၊ ေအာ္ေရးရွားပင္၊ စိမ္ပန္းပင္ႏွင့္ ေရတမာပင္မ်ားကို စုစုေပါင္း အပင္ခုႏွစ္ရာေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးကို ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္ႏွင့္ စိမ့္ေရထြက္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းကို ကာကြယ္နိုင္ရန္ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖစ္သည္ဟု လူငယ္္အဖြဲ႕မွ ခြန္ေမာင္တုတ္က ေျပာသည္။

No comments: