ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNO ပအို၀္းအမ်ိဳးသားစည္ကားရာ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားတြင္ ပါတီ႐ံုးသစ္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္

ခြန္ေမးလို ့(ေတာင္ႀကီး)၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီဟာ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပုိင္း ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားအျပားေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားျဖစ္တဲ့ မြန္နဲ႕ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းက ၿမိဳင္ကေလးၿမိဳ႕၊ သထံုၿမိဳ႕၊ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ေကာ့က်ိဳက္ၿမိဳ႕၊ ေကာကရိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရေက်ာ္ႀကီး စတဲ့ၿမိဳ႕မွားမွာ ယခု ဇူလုိင္လ အတြင္းတြင္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရံုးမ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဇူလိုင္လ (၅) ရက္တြင္ သထံုၿမိဳ ့နယ္ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈရံုး၊ ၿမိဳင္ကေလးၿမိဳ႕ ဖားအံၿမိဳ႕ ေကာ့က်ိဳက္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ PNO ပါတီရံုး၊ ႏွင့္ ဇူလိုင္လ (၆) ရက္ေန ့တြင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရေက်ာ္ႀကီးတုိ႔တြင္ PNO ပါတီရံုး စတဲ့ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ ရံုးသစ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၾကတဲ့အျပင္ ဇူလုိင္လ (၇) ရက္မွာ ကရင္ျပည္ လႈိင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထီလံုေက်းရြာမွာလည္း PNO ပါတီရံုး ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားရွိ ရံုးသစ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္တဲ့အခန္းအနားမ်ားမွာ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီရဲ႕ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးခြန္သိန္းေဖ၊ ဦးခြန္ေန၀င္းထြန္း၊ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း၊ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖစ္တဲ့ ဦးခြန္တင္ေမာင္၊ ဦးခြန္မင္းေက်ာ္ ႏွင့္ အျခားေသာ ပအုိ၀္းလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ ့၊ ပအို၀္းေမာ္အဖြဲ ့၊ ပအို၀္းတိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ားအဖြဲ ့၊ ပအို၀္းလူငယ္ ကြန္ယွက္အဖြဲ ့၊ ပအို၀္းေဒသလူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရးသင္တန္းနည္းျပဆရာ ဆရာမမ်ားအဖြဲ ့၊ ပအို၀္းဥပေဒအဖဲြ႕၊ ပအို၀္းဂီတသုခုမအႏုပညာ႐ွင္မ်ားအဖြဲ ့၊ ပအို၀္းေသြးလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔တုိ႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ယင္းရံုးသစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာမွာ ပအုိ၀္းရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ ပအို၀္းရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသတြင္း ေက်းရြာလူႀကီးမင္းမ်ားႏွင့္ ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အနည္းဆံုး (၅၀၀) ေက်ာ္ခန္ ့ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ႐ံုး ႏွင့္ PNO ပါတီ႐ံုး ဆိုင္းဘုတ္ဖြင့္လွစ္ပြဲ အခန္းအနားမွာ ပအို၀္းသုခုမအႏုပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ခြန္ခမ္းၿခိဳင္၊ ခြန္ထြန္း၀င္း၊ ခြန္ေဇာင္း၀င္၊ ခြန္ေယာင္းယြာ၊ ခြန္ရဲေသြး၊ ခြန္စိုးျမင့္၊ ခြန္ရဲႏိုင္၊ ခြန္ေႏြာင္လို ့၊ ခြန္ေဇာ္၊ ခြန္ထြန္းေမာင္၊ ခြန္ေအာင္ႏိုင္၊ ခြန္ေအာင္ေအာင္၊ ခြန္ေဇာ္ဗင္း၊ နန္းေႏြးေ၀၊ နန္းသင္ေလာ၀္၊ နန္းသင္စိန္း၊ နန္းခမ္းဗြာ စတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ ပအုိ၀္းအဆိုေတာ္မ်ားက အခန္းအနားကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ေျမျပန္႔ေဒသက ပအို၀္းျပည္သူလူထုမ်ားကုိ ပအို၀္းေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အခန္းအနားတြင္ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္၊ အမ်ိဳးဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံ မေပ်ာက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကရန္၊ အမ်ိဳးစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့အခါ တစ္ျခားေသာလူမ်ိဳးမ်ားကို မထိခိုက္ မိေအာင္ သတိထားလုပ္ေဆာင္ၾကရန္လိုသည့္အျပင္၊ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈကို အစဥ္ေ႐ွ ့႐ႈေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က ပအို၀္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမ်က္စိကို ဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ ေအာက္ျပည္ေဒေသဇာတိ ျဖစ္တဲ့ ျဖားဗြာဦးလွေဖႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းအားျဖင့္၊ ေအာက္ျပည္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ကြက္လပ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိုေၾကာင္း ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းမွ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ျပင္ ရံုးဖြင့္ရန္ ေအာက္ျပည္ေျမျပန္႔ေဒသမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ PNO ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ေနာင္ကုလားေက်း႐ြာရွိ PNO ပါတီရံုးခြဲတြင္ ေျမျပန္႔ေဒသရွိ PNO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသတြင္း ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သံထံုၿမိဳ႕နယ္မွ ပအို၀္းမိဘျပည္သူ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ားရဲ႕ အနာဂါတ္ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လုိ႔ သရိပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာ ေတာင္ေပၚႏွင့္ ေျမျပန္ ့ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ား ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ခဲေမာက္ေက်ာင္း (စကၤာပူ) ဆရာေတာ္ မဟာသဒၶမၼေဇာတိက ဘဒၵ ႏၱစႏၵ၀ံသ က ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္၊ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႕ရွိ ပအို၀္းတုိ႔ ညီညီ ညြတ္ညြတ္ စုေပါင္းႀကိဳးစားၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေမတၱာရွိရွိ အနစ္နာခံ၍ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လူငယ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားမွလည္း ဦးေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားရန္လို ေၾကာင္း၊ သတိ၀ီရိယ႐ွိ႐ွိ အမ်ိဳးသားအတြက္ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ PNO ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္သိန္းေဖမွ မိမိအမ်ိဳးသားမ်ား စည္းစည္းလံုးလံုးျဖင့္ ေဒသအက်ိဳး၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳး၊ ျပည္နယ္အက်ိဳးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအက်ိဳးကို ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ေန၀င္းထြန္းကေတာ့ လူငယ္မ်ားကုိ အားေပးစကား ေျပာတဲ့အခါမွာ ကံတရားကို မေစာင့္ဘဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အလမ္း ရေနသည့္ကာလတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတို႕စည္းလံုးရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားထြန္းကားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စုစုစည္းစည္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။


No comments: