ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕ထုတ္တိုင္းမဂၢဇင္းကုိ ကန္႕ကြက္ရႈတ္ခ်သည့္အေပၚ ေထာက္ခံဆႏၵျပ

ခြန္ရာဇာ ေတာင္ႀကီး | ဇူလုိင္ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွဗုဒၶ၏သားေတာ္ သံဃာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သူဦးဝီရသူအား တိုင္းမဂၢဇင္းေဆာင္းပါး စာမ်က္ႏွာေပၚ ဘင္လာဒင္ကဲ့သို႕ခိုင္းႏႈိင္း ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ကန္႕ကြက္ျခင္းကို ေထာက္ခံေသာအေနျဖင္ ့မေကြးေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ဦးပါေမာကၡ၊ မစိုးရိမ္စာသင္တိုက္ ဦးေအာင္ၿမိဳင္ ႏွင့္ေရွ႕ေနဦးေအးပိုင္တို႕ ဦးေဆာင္ၿပီး ဇြန္လ ၃၀ ရက္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ေထာက္ခံဆႏၵျပသြားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕ထုတ္တိုင္းမဂၢဇင္း Vol 182 ,No. 1 တြင္ ဗုဒၶသားေတာ္ဦးဝီရသူအား မ်က္ႏွာဖံုးတင္၍ “THE FACE OF BUDDHIST TERROR” ဗုဒၶဘာသာအႀကမ္းဖက္ဝါဒဟု စြပ္စြဲေရးသားေဖာ္ျပျခင္းကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ကန္႕ကြက္ရႈတ္ခ်ျခင္းကို ေထာက္ခံေသာ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သံဃာေတာ္မ်ားသည္ (၂၂၇) သြယ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းၾကရၿပီး သာသနာေတာ္ သန္႕ရွင္းတည္တံ့ ျပန္႕ပြားေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အရွင္ဦးဝီရသူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာတရားေဟာေတာမူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းမဂၢဇင္း မဟုတ္မမွန္ ေရးသားစြပ္စြဲျခင္းကို ဦးဝီရသူတစ္ဦးတည္း ႏွစ္နာျခင္းမဟုတ္ပါ ဗုဒၶဘာသာဝင္ကိုးကြယ္သူအားလံုး နစ္နာပါတယ္” ဟု မေကြးဆရာေတာ္ဦးပါေမာကၡက ၿမြက္ၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ တိုင္းမဂၢဇင္းက ေထရဝါဒဆရာေတာ္တစ္ပါးကို အၾကမ္းဖက္ဝါဒအျဖစ္စြပ္စြဲ ျခင္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚပါတယ္၊ ဒါကို မွားယြင္းစြာ စြပ္စြဲျခင္းခံေနရသည္ကို ကန္႕ကြက္သင့္ေၾကာင္း၊ တိုင္းမဂၢဇင္းက ဥေရာပ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အာဖရိကမွာ အာရွႏုိင္ငံမ်ား ေတာင္ပစိဖိတ္သို႕ ျဖန္႕ခ်ီျခင္းျဖစ္တယ္၊ ဒီမဟုတ္မမွန္ သတင္းကို တျခားႏိုင္ငံသိသြားႏွုိင္ပါတယ္။ ဒါကို ဗုဒၶဘာသာေတြနစ္နာပါတယ္ ဆက္လက္ၿပီး တိုင္းမဂၢဇင္းလုပ္ရပ္ကိုု ႏိုင္ငံေတာ္၏ညြန္ၾကားခ်က္ေအာက္က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သာသနာဝန္ႀကီးဌာနတို႕က တရားစြဲအေရးယူသည့္အဆင့္သို႕လိုေၾကာင္း၊ တရားစြဲႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၁ ၎၊ ရာဇာသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၅ ၊ ၄၉၀ ကို၎ တိုင္းမဂၢဇင္းမွ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆာင္းပါးရွင္ကို တရားစြဲၿပီး သတင္းအမွန္ကို ကမၻာသို႕ျပန္လည္ျဖန္႕ခ်ီသင့္ေၾကာင္း မစိုးရိမ္စာသင္တိုက္မွ ဦးေအာင္ၿမိဳင္းက ေဟာေျပာသြားသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးဘာသာ မိန္းခေလးေတြ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ႏိုပ္စက္မႈခံေနရသည္ကို ၾကားေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာျခားသြပ္သြင္းမႈကို ကာကြယ္ဖို႕ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ေသာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို ဦးဝီရသူက ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ကိုယ့္အမ်ိဳးဘာသာ မိန္းခေလးကို ကာကြယ္ဖို႕ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါကို မလိုလားေသာသူက အမ်ိဳးမ်ိဳးေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ေရွ႕ေန ဦးေအးပိုင္က ေဟာေျပာသြားေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္းမဂၢဇင္းကန္႕ကြက္ရႈတ္ခ်ျခင္းကို သံဃာေတာ္အပါးငါးဆယ္ ဝန္းက်င္ႏွင္ ့ျပည္သူ ေလးရာ ဝန္းက်င္ လာေရာက္ေထာက္ခံ ဆႏၵျပပြဲကို အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကာကြယ္ေရး - ဒို႕အေရး၊ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး - ဒို႕အေရး ၊ ဗုဒၶဘာသာအရွည္တည္တံ့ေရး - ဒို႕အေရး၊ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္အညီ ေအးခ်မ္းစြာေန ထိုင္ေရး - ဒို႕အေရး ၊ အမ်ိဳးသားေရးကာကြယ္မႈကို ဆန္႕က်င္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေရး - ဒို႕အေရး၊ TIME မဂၢဇင္းေဆာင္းပါးအား ဆန္႕က်င္ေရး - ဒို႕အေရး၊ TIME မဂၢဇင္း ေဆာင္းပါးအားကန္႕ကြက္ေပးသူ သမၼတႀကီး (က်န္းမာပါေစ ခ်မ္းသာပါေစ) ၊ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ေရးႀကိဳးပမ္းေနသူ ဦးဝီရသူ (က်န္းမာပါေစ ခ်မ္းသာပါေစ) ဆိုေသာ ေႀကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: