ဟိုပံုးတြင္ ေတာေတာင္မ်ားစိမ္းလန္းဖို႕ လူငယ္မ်ားသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိး

ခြန္သန္းေအာင္ (TGI) | ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဟိုပံုးပရဟိတလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္၍ ဒို႕ခ်စ္တဲ့ကမၻာလူငယ္မ်ားကို အကူအညီရယူၿပီး ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္အြန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ စခီြေက်းရြာတြင္ သဘာ၀ေတာေတာင္မ်ား စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႕၌ ျပဳလုပ္သည္ဟု လူငယ္မ်ားဦးေဆာင္သူ နန္းခ်မး္ေျမ႕ေအးက ေျပာသည္။

သစ္ပင္မ်ားသြားစိုက္ရာတြင္ တုန္ခမ္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးအာေလာကသည္ သစ္ပင္စိုက္ရန္ လိုအပ္ေသာေနရာကို လိုက္ပါျပသၿပီး ”သစ္ပင္စိုက္ျခင္းဟာ ေတာေတာင္ေတြကို စိမ္းလန္းေစတယ္၊ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ဖို႕အတြက္ ေတာေတာင္ စိမ္းလန္းဖို႕ အရမး္လိုအပ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးတာဟာ ေကာင္းတယ္“ ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႕ၾကားသည္။

ဟိုပံုး ပရဟိတလူငယ္မ်ား၊ ဒို႕ခ်စ္တဲ့ကမာၻလူငယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စခြီရြာသူရြာသားမ်ား အားလံုး၀ိုင္း၀န္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး စုစုေပါင္းအပင္ ငါးရာေက်ာ္ကိုစိုက္ပ်ဳိး ခဲ့သည္။ စိမ္ပန္းပင္၊ ေရတမာပင္၊ ထင္းရူးပင္ႏွင့္ ေအာ္ေရးရွားပင္မ်ား ျဖစ္သည္။

သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးေသာ လူငယ္အဖြဲ႕တို႕သည္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႕မွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္၊ ရုရွားေရကန္အနီး ပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႕မွာ အင္းေလးေဒသ သလဲဦးေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း ေနရာအသီးသီးကို ယခုလအတြင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးသြားခဲ့သည္ဟု ဒို႕ခ်စ္တဲ့ကမာၻလူငယ္မ်ား ဦးေဆာင္သူ ကိုဆို က ေျပာသည္။No comments: