ပအုိ၀္းရိုးရာသီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္

ေနာင္ခမ္းခါ။ ၂၀၀၉

ဗုဒၶဘာသာကုိ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္ၾကသည့္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးတုိ႔သည္၊ ၀ါဆုိလဆုတ္ (၁) ရက္ေန႔ညမွ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔အထိကုိ ၀ါတြင္း (၃) လ ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။

၀ါတြင္း (၃) လအတြင္း ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသည္ သာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္တြင္ သီတင္းသံုးေနထုိင္ၿပီး၊ နတ္မ်ားကို ဗုဒၶတရားေဟာၾကားေပးေတာ္မူေသာ အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္လက္ခံၾကသည္။

ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ရုိးရာ "ဆြမ္းစာဂ" အစီအစဥ္

ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ "ဆြမ္းစာဂ" ဟုေခၚဆုိျခင္းအဓိပၸါယ္မွာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကို ကပ္လွဴေသာဆြမ္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

၀ါတြင္းသံုးလအတြင္း ဥပုတ္ရက္မ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ ရြာဦးရွိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႕ အလွဴအဒါန္းျပဳ၊ တရားနာၿပီး သီလဘာ၀နာႏွင့္ ဥပုဒ္သီလေစာင့္တည္ရန္ ထုိဘုန္းႀကီး၏ ဇရပ္၌ပင္ အိပ္စက္ၾကပါသည္။

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား "ေမာ္" (စာေဟာဆရာ) ဓေလ့

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ေနၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ လူမ်ိဳးအလုိက္ မိမိတုိ႔၏စာေပ၊ စကား၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕မႈစသည့္ မိရုိးဖလာရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ရွိၾကပါသည္။