မ်ဥ္းၿပိဳင္ၾကားက ပအို၀္းအမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး

ခြန္သန္းေအာင္ (TGI) | ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ | အမ်ဳိးသားေရးအျမင္ေဆာင္းပါး

ခ်ဳိ႕တဲ့ တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြနဲ႕ ကုန္လြန္သြားခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြကို အခ်ိန္ေနွာင္းမွ ျပင္ဆင္ရမွန္း၊ တန္ဖိုးရွိမွန္းသိခ်ိန္မွာ အေသခ်ာဆံုးျပင္ဆင္မႈျဖင့္ ျပန္လည္ျဖတ္ေက်ာ္လိုလည္း ျပန္ဆည္ယူ၍ ရနိုင္သည့္အရာမဟုတ္။ ဒါကို ၂၀၁၀ မတိုင္ခင္ကာလတြင္ မႀကံဳစဖူး ႀကဳံစဦးအခ်ိိန္ဆိုနိုင္ေပမဲ့ အခုခ်ိန္အတြက္ ၂၀၁၀ က ဒူးမွန္မွန္ နဖူးမွန္မွန္ အထုခံခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳကို ဥပမာသဖြယ္ သင္ခန္းစာအျဖစ္ ခ်ယူၿပီး၊ လာမည့္ပုစာၦကို ဘယ္လုိဆဲြရမည္ဆိုတာ အသင့္ျဖစ္ရန္ ျပင္ရမည့္ အခ်ိန္္ျဖစ္သည္။

ယခုလာမည့္ ၂၀၁၅ အေရးသည္ ယခင္ ၂၀၁၀ ကအေရးလို အခြင့္သာမွာ မဟုတ္သလို အေျခအေနက ပိုျပင္းထန္မွာ ေသခ်ာသည္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ကုိယ္ကို အဟုတ္ႀကီးထင္ေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့တဲ့ အခ်ိန္ပါ။၂၀၁၂ က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လစ္လပ္ေနတဲ့ ၄၅ ေနရာမွာ ႀကံခိုင္ေရးက ၄၅ ေနရာ၊ NLD ၄၄ ေနရာ၊ တစည ၂၂ ေနရာ စတဲ့ပါတီမ်ားက အမ်ားဆံုးယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး၊ စုစုေပါင္းအားလံုး ၁၇ ပါတီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးတို႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ထ္ိုသို႔အသီးသီး ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအေျဖမွာ လစ္လပ္ ၄၅ ေနရာအနက္ NLD က ၄၃ ေနရာအႏုိင္ရခဲ့ၿပီး၊ က်န္ ၂ ေနရာကို ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက တစ္ေနရာႏွင့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရစ္ပါတီ (က်ားျဖဴပါတီ) က တစ္ေနရာ အႏုိင္ရခဲ့သည္။

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ကလည္း လစ္လပ္ ၄၅ ေနရာအနက္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား အမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ တစ္ေနရာတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ သို႔ေပမဲ့ အႏုိင္မရခဲ့ပါ။ ဤတြင္ ၂၀၁၂ သည္ ၂၀၁၀ ႏွင့္ သိပ္မေ၀းကြာ၍ ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ထိုပါတီတို႔၏ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု၊ လူနည္းစုမ်ားၾကား ပို၍ ေနရာယူလာနိုင္သည္။ ယခုလ်က္ရွိအေျခအေနတြင္ ေက်းရြာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ NLD ပါတီ၀င္၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္ေတြ ျဖစ္ၾကၿပီ။ ေက်းရြာေန ပအို၀္းျပည္သူမ်ားသည္ ယခင္တြင္ ကိုယ့္အမ်ဳိးသားပါတီကိုသာ မဲေပးခ်င္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကိုယ့္အမ်ဳိးသားကိုခ်စ္တဲ့ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားျဖစ္သည္။

ဤသို႕ျဖစ္လာရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင္းနည္း။ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳေသာအဖြဲ႕ရွိသည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား အျခားပါတီ၀င္ ျဖစ္ရပါနည္း။

စကားလံုး(သို႕) ရည္ရြယ္ခ်က္အားျဖင့္ေတာ့ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အမ်ဳိးသားေရး၊ ပါတီနိုုင္ငံေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ယေန႕ဒီမိုကေရးစီနိုင္ငံေရးသည္ ျပည္သူႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ၊ ျပည္သူတို႔၏ယံုၾကည္မႈကို အခိုင္အမာတည္ေဆာက္နိုင္ျခင္းသည္ ပါတီနိုင္ငံေရးတြင္ အေျခခံက်ဆံုးေသာ အခ်က္ျဖစ္သလို လက္ေတြ႕တြင္လည္း ထိုပါတီျခားက လူမ်ဳိးစုမ်ားၾကားကို ထိုနည္းျဖင့္ စီီး၀င္ျခင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း ျပဳေနသည္ကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆင္ခ်င္သံုးသပ္ စဥ္းစားေတြးျမင္ရမည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။

အမွန္အားျဖင့္ ေခတ္ၾကမ္း စနစ္ၾကမ္းမွ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကေသာ အမ်ဳိးသားေရးပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဘ၀ႏွင့္ရင္း၍ ရခဲ့ေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးရင္ဆိုင္ခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႕ျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရး ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္နိုင္ဖို႕ အေတြ႕အႀကံဳသက္သက္မွ်ျဖင့္ေတာ့ ႀကံဳေတြ႕လာမည့္ေခ်ာက္ကမ္းပါးမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ လြယ္မည့္အထင္ႏွင့္ ခက္ေတြ႕နိုင္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ႏုိင္ငံေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပညာရွင္၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးက႑တြင္ ပါရွိသည္။ အမ်ဳိးသားေရးပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနျဖင့္ အေတြ႔အႀကံဳကို ပညာႏွင့္ထပ္လိုက္လ်င္ ေအာင္ျမင္ေသာခရီးကို တြင္ေစေရးအတြက္ အက်ဳိးျပဳနိုင္မည္ ထင္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားေရးအခန္းက႑တြင္ ပုဂၢဳိလ္ေရးႏွင့္ေရာမေတြးမိရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႕) တစ္ဖြဲ႕၏ ေဆြမ်ဳိးစဥ္ဆက္ ဘံုဖ်ားေတာက္ေစဖို႔ အေရးေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေရး ခ်ံဳၾကား မေရာက္ေစသင့္။ အမ်ဳိးမကင္းေသာအမ်ဳိးသားအတြက္ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ထက္ ပညာမကင္းေသာအမ်ဳိးသားအတြက္ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕က အမ်ဳိးသားေရးကို ပို၍ခရီးေရာက္ေစနိုင္လိမ့္မည္။ ဤသို႕ပုဂၢိဳလ္ေရးထက္ အမ်ဳိးသားေရးက ပိုအေရးႀကီးေၾကာင္း နားလည္လ်ွင္ အမ်ဳိးသားအတြက္ အေတြးအေခၚ၊ ပညာအေျခခံ နိုင္ငံေရးအေတြးသမားျဖင့္ တည္ေဆာက္သင့္ပါသည္။ အနာဂတ္အမ်ဳိးသားေရး (သို႕) ပါတီႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါတီႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ပညာအေျခခံႏုိင္ငံေရး အေတြးသမားမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ား၊ ထိုအားေကာင္းခ်က္မ်ား အားသာလ်ွင္ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ အက်ဳိးမနည္းသည့္တိုင္ ထူးေစနိုင္မည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ကာလတြင္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားအဖြဲ႕သည္ အျပန္အလန္ ယံုၾကည္မႈ အခိုင္အမာရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ယေန႕အထိတြင္မူ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ နိုင္ငံေရးပေယာဂမ်ားက တစ္ေၾကာင္း၊ မထင္သာသည့္အေရာင္ကို ထင္သာေအာင္ မီးေမွာင္းထိုး ဆိုးေသာပါတီမ်ားက တစ္ေၾကာင္း၊ နဂိုကတည္းက မဟုတ္သည့္အလုပ္ကို အဟုတ္လုပ္ၿပီး ခုခ်ိန္မွ မဟုတ္ေၾကာင္း အမွန္ေပၚခဲ့သည္ ကတစ္ေၾကာင္း စေသာအေၾကာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္း အျပန္အလန္အျမင္မွာ အေရာင္မမွန္ေတာ့ဘဲ လြဲေနၾကသည္။ ထိုယံုၾကည္မႈမ်ား လြဲဟေနၾကားတြင္မွ အခြင့္ေကာင္း ေစာင့္သမားမ်ားအတြက္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားထဲ ခ်ဥ္းကပ္လာရန္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။

ယခုျပႆနာကို ကုစားရန္ အခ်ိန္မေနာင္ေႏွးေသးပါဟု ထင္သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုပုစာၦကို တစ္ဖက္အျမင္ အစြဲအျပစ္ျဖင့္ အေျဖရွာလွ်င္ ေတြ႕နိုင္မည္မဟုတ္။ သံုးႏွင့္ေလး ဂဏန္းႏွစ္လံုး ရွိျခင္းေပါင္းျခင္းေၾကာင့္ ခုႏွစ္ဂဏန္း ျဖစ္ေပၚျခင္းျပႆနာ ျဖစ္ရသည္။ အကယ္၍ သံုးဂဏန္းတစ္လံုးသာရွိလွ်င္ ခုႏွစ္ဂဏန္း ျဖစ္ေပၚစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ထိုနည္းတူ ယခုလိုအေျခအေနမ်ဳိးကို တစ္ဦး တစ္ေယာက္ (သို႕) တစ္ဖြဲ႕သာရွိလွ်င္ ေရာက္ေကာင္းမွ ေရာက္နိုင္မည္။ ျဖစ္ေကာင္းမွ ျဖစ္ႏုိင္မည္။ ပုစာၦအေျဖကို အခ်ိန္ယူၿပီး ရႈေထာင့္စံု ျမင္ကြင္းစံု ပုဂၢဳိလ္ အဖြဲ႕အစည္း ဘက္စံုမွ ၾကည့္ၿပီးရွာယူမွ ရနုိင္ေသာအရာျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ၏ဆႏၵကို ဦးတည္ေပးေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ျပဳမူခ်က္ လုပ္ေဆာင္သည့္ လူတစ္ဦး (သို႕) တစ္ဖြဲ႕သည္ အမ်ားဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ျပည္သူမ်ားက ျပန္မၾကည္ဘဲ ေနလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ထို႔အတူ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ကိုယ့္အမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳေသာပါတီႏွင့္ တကယ့္အမ်ဳိးသား ကိုယ္စားျပဳမဟုတ္ေသာပါတီတို႕၏ ဆဲြေဆာင္ျခင္း၊ မဲဆြယ္ျခင္းကို အက်ဳိးႏွင့္ အေၾကာင္း သေဘာတရား စဥ္းစားၿပီး ေရြးေစလိုပါသည္။ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕အေနလည္း အမ်ဳိးသား၏အက်ိဳးအတြက္ ကိုယ္ျပဳႏုိင္ေလာက္ေသာ အျပဳအမူ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ပအို၀္းျပည္သူတို႔၏ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းနိုင္ေလာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပါတီျခား၏စီး၀င္ျခင္းကို ဟန္႕တားေစ နိုင္သလုိ ပအုိ၀္းျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ပအုိ၀္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ခိုင္မာေသာယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္သြားနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

3 comments:

Unknown said...

ေဆာင္းပါးရွင္သည္ ပအို၀္းလူငယ္မ်ား ပအို၀္းႏိုင္ငံေရးပါတီ ပအို၀္းျပည္သူ လူထုတို႕အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ၊ မီဒီယာသမား
က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ မိမိလိုရာ ဆြဲမေတြးပဲ ျဖစ္သင့္ေသာ
ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အေတြးအျမင္မ်ားကို ခ်ျပေပးႏိုင္ေသာ၊
အမ်ဳိးသားေရးအျမင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိေသာ ပဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ဤေဆာင္းပါးကို ၾကည့္ျခင္းအား
ျဖင့္ သိႏိုင္ေပသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္၏ စိတ္ထားကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ေသာ ပအို၀္းလူႀကီး/
လူငယ္မ်ား၊ ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္တြင္ ေဆာင္းပါးေရးေနၾက
ေသာ ပအို၀္းစာေပပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အထူးအတုယူဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ ရွိတာမွ လူဦးေရ (၁၃) သိန္းခန္႕၊ တစုတစည္းထဲလည္း မေနႏိုင္ၾကေသးေသာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား ယခုမွသာ တိုးတက္ဖို႕ အခြင့္အလမ္း ေရးေရးေတြ႕တုန္း တခ်ဳိ႕ တခ်ဳိ႕ေသာ အတၱစြဲ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေၾကာင့္ ပအို၀္းသံဃာ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ မိဘျပည္သူ ၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲ ေစမည့္အေရးမွာ အထူးရင္ေလးဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ အမ်ဳိးသား ကိုယ္စားျပဳ ပါတီရွိလ်က္ႏွင့္ တျခားလူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒကို အေျခခံေသာ ပါတီၾကီးမ်ားကို “အေဖ” ေခၚခ်င္ေသာ အခ်ဳိ႕ အခ်ဳိ႕ေသာ မိမိကိုယ္မိမိ ပညာတတ္ဟု ေသြးနားထင္ ေရာက္ေနေသာ ပဂၢိဳလ္ မ်ား“ ေဘးထိုင္၊ ဘုေျပာ” ေနမည့္အစား ယခု ေဆာင္ပါးရွင္လို မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အျပည့္ျဖစ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ား သာ ေပးသင့္ပါေၾကာင္း။

Unknown said...

ေဆာင္းပါးရွင္သည္ ပအို၀္းလူငယ္မ်ား ပအို၀္းႏိုင္ငံေရးပါတီ ပအို၀္းျပည္သူ လူထုတို႕အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ၊ မီဒီယာသမား
က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ မိမိလိုရာ ဆြဲမေတြးပဲ ျဖစ္သင့္ေသာ
ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အေတြးအျမင္မ်ားကို ခ်ျပေပးႏိုင္ေသာ၊
အမ်ဳိးသားေရးအျမင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိေသာ ပဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ဤေဆာင္းပါးကို ၾကည့္ျခင္းအား
ျဖင့္ သိႏိုင္ေပသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္၏ စိတ္ထားကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ေသာ ပအို၀္းလူႀကီး/
လူငယ္မ်ား၊ ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္တြင္ ေဆာင္းပါးေရးေနၾက
ေသာ ပအို၀္းစာေပပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အထူးအတုယူဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ ရွိတာမွ လူဦးေရ (၁၃) သိန္းခန္႕၊ တစုတစည္းထဲလည္း မေနႏိုင္ၾကေသးေသာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား ယခုမွသာ တိုးတက္ဖို႕ အခြင့္အလမ္း ေရးေရးေတြ႕တုန္း တခ်ဳိ႕ တခ်ဳိ႕ေသာ အတၱစြဲ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေၾကာင့္ ပအို၀္းသံဃာ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ မိဘျပည္သူ ၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲ ေစမည့္အေရးမွာ အထူးရင္ေလးဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ အမ်ဳိးသား ကိုယ္စားျပဳ ပါတီရွိလ်က္ႏွင့္ တျခားလူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒကို အေျခခံေသာ ပါတီၾကီးမ်ားကို “အေဖ” ေခၚခ်င္ေသာ အခ်ဳိ႕ အခ်ဳိ႕ေသာ မိမိကိုယ္မိမိ ပညာတတ္ဟု ေသြးနားထင္ ေရာက္ေနေသာ ပဂၢိဳလ္ မ်ား“ ေဘးထိုင္၊” ဘုေျပာ ေနမည့္အစား ယခု ေဆာင္ပါးရွင္လို မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အျပည့္ျဖစ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ား သာ ေပးသင့္ပါေၾကာင္း။

Unknown said...

ေဆာင္းပါးရွင္သည္ ပအို၀္းလူငယ္မ်ား ပအို၀္းႏိုင္ငံေရးပါတီ ပအို၀္းျပည္သူ လူထုတို႕အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ၊ မီဒီယာသမား
က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ မိမိလိုရာ ဆြဲမေတြးပဲ ျဖစ္သင့္ေသာ
ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အေတြးအျမင္မ်ားကို ခ်ျပေပးႏိုင္ေသာ၊
အမ်ဳိးသားေရးအျမင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိေသာ ပဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ဤေဆာင္းပါးကို ၾကည့္ျခင္းအား
ျဖင့္ သိႏိုင္ေပသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္၏ စိတ္ထားကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ေသာ ပအို၀္းလူႀကီး/
လူငယ္မ်ား၊ ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္တြင္ ေဆာင္းပါးေရးေနၾက
ေသာ ပအို၀္းစာေပပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အထူးအတုယူဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ ရွိတာမွ လူဦးေရ (၁၃) သိန္းခန္႕၊ တစုတစည္းထဲလည္း မေနႏိုင္ၾကေသးေသာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား ယခုမွသာ တိုးတက္ဖို႕ အခြင့္အလမ္း ေရးေရးေတြ႕တုန္း တခ်ဳိ႕ တခ်ဳိ႕ေသာ အတၱစြဲ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေၾကာင့္ ပအို၀္းသံဃာ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ မိဘျပည္သူ ၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲ ေစမည့္အေရးမွာ အထူးရင္ေလးဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ အမ်ဳိးသား ကိုယ္စားျပဳ ပါတီရွိလ်က္ႏွင့္ တျခားလူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒကို အေျခခံေသာ ပါတီၾကီးမ်ားကို “အေဖ” ေခၚခ်င္ေသာ အခ်ဳိ႕ အခ်ဳိ႕ေသာ မိမိကိုယ္မိမိ ပညာတတ္ဟု ေသြးနားထင္ ေရာက္ေနေသာ ပဂၢိဳလ္ မ်ား“ ေဘးထိုင္၊” ဘုေျပာ ေနမည့္အစား ယခု ေဆာင္ပါးရွင္လို မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အျပည့္ျဖစ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ား သာ ေပးသင့္ပါေၾကာင္း။