ပအို၀့္ ပအို၀္ ပအို၀္း သံုးမ်ိဳးျပသနာ

ခြန္ရာဇာ | ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေတြဟာ ဟိုးေရွးဘုရားရွင္လက္ထက္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မီွတင္းေနထိုင္ လာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သမိုင္းအစဥ္အလာအရ ႀကီးမားခဲ့တဲ့လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းအရ သုဝဏၰဘူမိလို႕ေခၚတဲ့ သထံုမွာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားကိုယ့္ဘုရင္ကိုယ့္ထီးနန္းအေနနဲ႕ ေနထိုင္လာတဲ့လူမ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႕သိခဲ့ရပါတယ္။ ပိဋိကတ္သံုးပံုေၾကာင့္ ခြန္မႏုဟာ ဘုရင္မင္းလက္ထက္မွာ ပုဂံမင္းအေနာ္ရထာ လာတိုက္ယူတဲ့အတြက္ သုဝဏၰဘူမိသထံုျပည္ က်ဆံုးခဲ့ရတယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားထံ ေပးစာ

လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလ(၈) ရက္ေန႕ ၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ
ႏွင့္အနာဂတ္အေပၚ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားအား အမ်ိဳးသားတာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္
ေအာက္ပါေမးခြန္းမွားကို ေျဖၾကားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါသည္။

၁။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားၾကား အထူးျခားဆံုးအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ဘာပါလဲ။
၂။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုထက္မက ရွိျခင္းအေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
၃။ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတည္းတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ပါတီခ်င္း ထိတ္တိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းအေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
၄။ ပအို၀္းႏုိင္ငံေရးပါတီခ်င္း ထိတ္တိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္လွ်င္ မည္သည့္ ပါတီကိုမဲေပး မွာလဲ။
၅။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီပါတီကို ေရြးခ်ယ္မဲေပးရတာပါလဲ။
၆။ မဲေပးခြင့္ လြတ္လပ္မႈအေပၚမွာေကာ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
၇။ ေညာင္ေရႊ၊ ကေလာ၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳး သား ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရွိျခင္းအေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
၈။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ခ်ထားမႈအေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
၉။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ မိတ္ဖက္ပါတီထားရွိျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ျခင္းအေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
၁၀။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားသည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ရွားျခင္းအေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
၁၁။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား၏ အနာဂါတ္အတြက္ သင္အေျပာခ်င္ဆံုးစကားတစ္ခြန္းဟာ ဘာပါလဲ။


ေျဖၾကားသူမွာ
၁။ အမည္၊ လက္မွတ္၊ ရက္စြဲ။
၂။ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အသက္။
၃။ အလုပ္အကိုင္။
၄။ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္း။ စသည္တို႕ျဖည့္စြက္ၿပီး ေပးပို႕ႏိုင္မည့္ လိပ္စာမွာ

ဦးခြန္စိန္ဝင္း(LL.B)
တရားလြတ္ေတာ္ေရွ႕ေန
၁/၄၀ ေရထြက္ဦးလမ္း
နယ္ေျမ(၅) ၊ ဘုရားျဖဴေျမာက္ရြာ
ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕
ဖုန္း - ၀၉၄၉၃၈၆၂၃၂


မွတ္ခ်က္။ ။ တစ္ဦးလွ်င္တစ္ႀကိမ္တည္းသာေျဖၾကားပို႕ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ဦးခြန္စိန္ဝင္း
တရားလြတ္ေတာ္ေရွ႕ေန

ျဖားဗြာလွေဖ ဘ၀ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းႏွင့္ ပအို၀္းအာဇာနည္ေန႔ ေပၚေပါက္လာပံု။


By ခြန္ခ်န္ကီ | ေအာက္တုိဘာ ၅၊ ၂၀၁၅ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ျဖားဗြာလွေဖသည္ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဘီလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပလႅင္ေက်းရြာအုပ္စု သံပရာဆိပ္ရြာေန ဦးဖိုးဒြန္း ေဒၚနန္းတို႔မွ ဖြားျမင္ေသာ သားသမီး (၃)ဦးအနက္ အငယ္ဆံုးသားျဖစ္သည္။ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ B.Sc Hons သိပၸံဂုဏ္ထူးတန္းဘဲြ႔ကို လည္းေကာင္း၊ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္တကၠသိုလ္တြင္ BL ဥပေဒဘဲြ႕ကိုလည္းေကာင္း ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။

၁၉၃၆ ခုႏွစ္မွစ၍ သထံုခရိုင္အေနာက္ျခမ္းမွ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သို႔ ကရင္အမတ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၃၇ တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ လည္းေကာင္း တင္ေျမာက္ျခင္းကို ခံရသည္။ ၁၉၃၉ မွ ၁၉၄၂ အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားေရးဆိုင္ရာအတြင္း၀န္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည္။