မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ အမွန္တရား

အျမင္ႏွင့္ေပးစာက႑ | သစၥာရွင္(ေတာင္ႀကီး) | ဇြန္လ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအို၀္းမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္တစ္ေယာက္ဟု ဆိုကာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းလာသည့္ ခြန္ပအို၀္းကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အရာရာတိုင္းကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အမွန္တရားကို ေရွ႕တန္းတင္ႏိုင္ပါမွ ေကာင္းပါသည္။ တကယ့္အမွန္တရားကို မရွာေဖြပါဘဲ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မ်က္စိစုံမွိတ္ၿပီး ေျဖရွင္းမည္ဆိုလွ်င္ ေျဖရွင္းရာ မေရာက္ဘဲ အတင္းဇြတ္ျငင္းရာ ေရာက္ပါသည္။ ထိုမ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ိဳးကိုလည္း မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဟုသာ အမည္နာမ တပ္ေျပာရေပမည္။

PNO အဖြဲ႕ ၾကာရွည္စြာ ရပ္တည္ေနႏိုင္ျခင္းသည္ ထိုသို႔ေသာ ပအို၀္းလူထုအမ်ားစု၏ မသိနားမလည္မႈႏွင့္ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပအို၀္းလူထုကို လူႀကီး လူငယ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲႏိုင္ပါသည္။ ထိုႏွစ္မ်ိဳးတြင္ လူႀကီးပိုင္းအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးအျမင္၊ ဥပေဒအျမင္မ်ားတြင္ အလြန္ အားနည္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုလွ်င္ PNO ကို ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲအျဖစ္ ထင္မွတ္ေနၾကၿပီး ကိစၥအရပ္ရပ္တြင္ PNO ၿပီးလွ်င္ ၿပီးရသည္။ PNO သည္သာလွ်င္ ႏိုင္ငံ့သခင္ ႏိုင္ငံအစိုးရဟု ထင္မွတ္ေနၾကေလသည္။ ဥပေဒဆိုသည္မွာ သူတို႔မသိ၊ အမွန္တရားဆိုတာ သူတို႔မသိ။

ေက်းရႊာေန ပအို၀္းလူထုအမ်ားစုမွာ စာတတ္အား မနည္းလွေသာ္လည္း စာဖတ္အားကမူ နည္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေတာင္ယာမ်ား လုပ္ကိုင္၍ စိတ္ရႈပ္မခံလိုသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပညာတတ္ဘြဲ႔ရ ပအို၀္းလူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားမွာ ပအို၀္းလူဦးေရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္လွ်င္ အေတာ့ကို နည္းေနေသးသည္။ ဗမာစကား မတတ္ေသာ လူလတ္ပိုင္း လူႀကီးပိုင္းမ်ားပင္ ဒုနဲ႔ေဒး ရွိေနေသးသည္။ ဤအခ်က္သည္ပင္ PNO က ပအို၀္းလူထုကို လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္ႏိုင္ေသာအခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္ေလသည္။

PNO သည္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ လက္ေအာက္ခံပါတီတစ္ခုလို ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ေတာင္ႀကီးတစ္ေၾကာတြင္ နားလည္မႈျဖင့္ အာဏာကို ခြဲေ၀က်င့္သုံးၾကသည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက PNO ကို အသုံးခ်ခဲ့သည္ဟုလည္း ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၌ ၾသဇာအာဏာရွိၿပီးသား ပအို၀္းလူႀကီးမ်ားကို ထည့္သြင္း၍ ပအို၀္းလူထုကို တစ္ဘက္လွည့္ျဖင့္ ဖိအားေပး ခဲ့သည္။ (ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခြန္ပအို၀္းေျပာသလို ျပန္ေျပာရလွ်င္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ၀င္ေရာက္လာမွ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲၾကရသည္။ NLD ေၾကာင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲရသည္ဟု ခြန္တန္ပအို၀္းအေနျဖင့္ လက္ခံယုံၾကည္သည္ဆိုလွ်င္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီေၾကာင့္ ပအို၀္းလူထုတို႔ အၾကား ေသြးကြဲခဲ့ရသည္ကိုလည္း လက္ခံယုံၾကည္ေပးႏိုင္ရမည္။)

PNO ကို ပအို၀္းလူထုမ်ားက ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးရမည့္အစား ခုေနာက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈသာ ပိုမ်ား လာခဲ့သည္။ PNO ကို ပအို၀္းလူထုမ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူက စစ္အစိုးရ ကို ေၾကာက္ရြံရသည္ႏွင့္ သိပ္မျခားနားလွေခ်။ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး သိသိသာသာ ျဖစ္မလာျခင္းမွာ ပညာတတ္ ပညာရွိ ပအို၀္းဆရာေတာ္မ်ား၏ အရွိန္အ၀ါ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသာ မရွိပါလွ်င္ ယခုထက္ ပိုဆိုးလာႏိုင္သည္ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ခြန္ပအို၀္းက PNO တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟု ဆိုကာ နံပါတ္စဥ္ျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလာသည္မွာ အလြန္ေကာင္းလွပါသည္။ လိုလည္းလိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာ ေဆးရုံ ေဆးခန္း စာသင္ေက်ာင္း စသည္တို႔သည္ မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္အရပ္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ မည္မွ်ေသာ ေငြေၾကးတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သနည္း။ အေသးစိတ္တင္ျပႏိုင္လွ်င္ လက္ခံႏိုင္ပါသည္။ PNO အေနျဖင့္ တရား၀င္ တိတိက်က် ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆုံးဟု ဆိုရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ရင္းနီးေသာ သူငယ္ခ်င္းကမူ သူ႔၏ဇာတိရပ္ရြာ၌ ငယ္စဥ္ေတာင္ေၾကး ကေလးဘ၀မွစ၍ ယခုအသက္ သုံးဆယ္ေက်ာ္ သည့္တိုင္ေအာင္ PNO အေနျဖင့္ လုပ္ေပးသည့္အရာကို မေတြ႔ဖူးေသးေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ခြန္ပအို၀္းတင္ျပေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္ နည္းနာအတိုင္း အေပၚယံ ႏွမ္းျဖဴးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေနမည္လားဟု သံသယျဖစ္စရာ ေကာင္းပါသည္။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၍ လုပ္ထားသည္ကို ဟန္ျပသြားေရာက္ဖြင့္လွစ္ၿခင္းမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ အခ်ိန္တန္မွ ဖဲႀကိဳး ေလးကို ကတ္ေၾကးျဖင့္ျဖတ္၍ လက္ခုပ္တီး ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းမ်ိဳးကို လူတိုင္းလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သူႀကီးဘုရား ရြာသားေကာင္းမႈ ဆိုသည့္ဆိုရိုးကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါေသးသည္။

ခြန္ပအို၀္းက သစၥာရွင္ ကၽြန္ေတာ္၏ ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းရာတြင္ ထီဟန္ေဆြးကိစၥ၊ ဆိုက္ေခါင္ကိစၥ၊ ၀င္းယကိစၥ(သားသတ္ရုံမ်ားကိစၥ)၊ လ်ပ္စစ္မီးကိစၥတို႔ကိုမူ တစ္ခြန္းတစ္ေလမွ် ျငင္းခ်က္ထုတ္ မထားျခင္းမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ၀န္ခံရာေရာက္သလို PNO လူႀကီးအမ်ားစုက အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္း ကားႀကီး ကားေကာင္း မယားႀကီး မယားငယ္တို႔ျဖင့္ အေပ်ာ္ခုတ္ေနသည့္ ကိစၥကိုလည္း တစ္ခြန္းတစ္ေလမွ် ဖြင့္ဟ မလာျခင္းမွာ ဘာကိုေၾကာက္ေနရသနည္း။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အမွန္တရားကို ဖုံးကြယ္ရန္ မႀကိဳးစားသင့္ပါ။ အမွန္အတိုင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသူမ်ားရွိမွ ေခါင္းေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား မေကာင္းမႈ မလုပ္၀ံ့မည္ မဟုတ္ပါလား။ ကၽြန္ေတာ့အေနျဖင့္မူ ကၽြန္ေတာ္ေရးေသာေဆာင္းပါး မွန္မမွန္ ေတာင္ႀကီး၌ေနသူ အမ်ားစု သိၾကပါသည္။ ဖင္ပိတ္၍ ျငင္းခုံျခင္းမ်ိဳးကိုေတာ့ မလိုလားပါ။ လ်ပ္စစ္မီးကိစၥသည္လည္း အေတာ္အတန္ လည္လည္ ၀ယ္၀ယ္ ရွိေသာ ပအို၀္းလူငယ္တိုင္းကို ေမးၾကည့္ႏိုင္သည္။ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ေက်ာက္တစ္လုံးၾကားရွိ ရြာသားမ်ား ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါသည္။

ေျမကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း စာဖတ္သူမ်ားႏွင့္ ခြန္ပအို၀္းဆိုသူတို႔ အထူးသတိျပဳ စဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိပါသည္။ ၎မွာ PNO အဖြဲ႕အစည္းေၾကာင့္ ပအို၀္းလူထု ေပၚေပါက္လာရျခင္းေလာ၊ ပအို၀္းလူထုေၾကာင့္ PNO အဖြဲ႔အစည္း ေပၚေပါက္လာရျခင္းေလာ။ (PNO ႏွင့္ ေမာက္စံေက်းရြာ မည္သူက အရင္က်မည္နည္း)၊ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ PNO ႏွင့္ ပအို၀္းလူထု မည္သူက ေရွ႕က်သနည္း။ လူထုႏွင့္ပါတီ မည္သူက မည္သူကို အက်ိဳးျပဳရမည္နည္း၊ အဦးဆုံးအေနျဖင့္ မည္သူက မည္သူ႔ကို အားကိုးရမည္နည္း၊ (မည္သူဆီက မဲကို မည္သူက ရလိုသနည္း)၊ အာဏာအေနျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္လည္း မည္သူအာဏာ ရွိသနည္း၊ ဤေမးခြန္းတို႔ကို သမာသမတ္က်စြာ ေျဖတတ္လွ်င္ သစၥာရွင္ ကၽြန္ဳပ္၏ေဆာင္းပါး မွန္မမွန္ သိႏိုင္ပါသည္။

ၾကားျဖတ္ေျပာပါရေစ၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ PNO ဂုဏ္သိကၡာကို က်ေစလိုေသာ စိတ္ဆႏၵထက္ PNO မ်ား အသိတရားရွိၿပီး ဆင္ျခင္ေစလိုေသာဆႏၵ၊ ပအို၀္းလူငယ္ထုတို႔ကို ေထာက္ျပေပးလိုေသာဆႏၵသာ ပိုမ်ားေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။

PNO ဆိုသည္မွာ ပအို၀္းလူထုေၾကာင့္သာ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္၍ ပအို၀္းလူထုအေနျဖင့္ အာဏာရွိသူ PNO ကို မတရား အပုပ္ခ်ရဲမည္ ခ်လိုမည္ မဟုတ္ေပ။ မတရားမႈမ်ား ဆက္တိုက္ႀကဳံလာရ၍သာ ယခုကဲ့သို႔ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခြန္ပအို၀္းႏွင့္ PNO တို႔ သတိျပဳသင့္သည္။ မတရားမႈတို႔ကို မႀကိဳက္ မႏွစ္သက္ေသာ PNO ထဲက လူတစ္ခ်ိဳ႕သည္လည္း သည္ကိစၥမ်ိဳး ထပ္ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆိုေ၀ဖန္ ေထာက္ျပသင့္သည္။ PNO ကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ၾကာရွည္ရပ္တည္ေစလိုလွ်င္ အမုန္းခံေျပာ၀ံ့သူ လိုအပ္သည္။ ဦးေအာင္ခမ္းထီ ဦးေဆာင္စဥ္ အခ်ိန္ကဲ့သို႔ ေကာင္းသတင္း ေကာင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ ေဆာင္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူတို႔ လုပ္ႏိုင္သူတို႔ လုပ္ၾကမွသာ PNO ဂုဏ္သိကၡာလည္း ျမင့္မားရမည္ ျဖစ္သလို ပအို၀္းလူထုလည္း မ်က္ႏွာမငယ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကား ေစတနာရင္းျဖင့္ အႀကံျပဳျခင္းဟု ဆိုပါရေစ။

ေနာက္ထပ္ ရွင္းခ်င္ေသးသည္မွာ ခြန္ပအို၀္းက PNA/PNO ပိုင္ေသာေျမတြင္ ရြာသားမ်ားက ၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းဟု ဆိုသည္။ ယုတၱိသဘာ၀က်က် စဥ္းစားေစလိုသည္။ PNO ႏွင့္ ရြာသား မည္သူက အာဏာ ရွိသနည္း။ အာဏာရွိသူႏွင့္ အာဏာမဲ့သူတို႔ မည္သူက မတရား ျပဳႏိုင္သနည္း။ အာဏာမဲ့သူတို႔က အာဏာရွိသူ ကို ေစာ္ကား၀ံ့မည္လား။ အာဏာရွိသူတို႔ကသာ အာဏာမဲ့သူတို႔ကို ႏိုင္စားေလ့ရွိေၾကာင္း လူတိုင္းသိႏိုင္ၾက ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ သိသူမ်ားထဲတြင္ ခြန္ပအို၀္းဆိုသူ မပါ၀င္ျခင္းမွာ ဘယ္အရာက နားမ်က္စိကို ပိတ္ဆို႔ေနသနည္း။

ေနာက္တစ္ခုမွာ ခြန္ပအို၀္းက NLD အေနျဖင့္ ပါတီ၀င္ရရွိေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေၾကာင္းၾကားျခင္း အသိေပးျခင္း မရွိဘဲ ကြင္းဆင္းစည္းရုံးသည္ကို ရပ္ရြာေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္သည္ဟု ဆိုလာသည္။ ခြန္ပအို၀္း ေျပာသလိုဆိုလွ်င္ လက္ရွိအာဏာရွိသူတို႔ သေဘာ မတူလွ်င္ ကာယကံရွင္ သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ ပါတီ၀င္အျဖစ္ မစည္းရုံးရ၊ ပါတီ၀င္အျဖစ္ မသြင္းရဟု အဓိပၸါယ္ ေရာက္ေနပါသည္။

ထို႔အျပင္ NLD က ေတာင္သူမ်ား၏ ၿခံေျမယာေပၚတြင္ ၀င္ေရာက္က်ဳးေက်ာ္သည္ဟု ေရးသားထားသည္။ ဟုတ္မဟုတ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး သိၾကသည္။ NLD မ်ား ေျမသိမ္းသည္ဟု မည္သည့္ဂ်ာနယ္ မည္သည့္ စာေစာင္တြင္မွ် မေတြ႔ရဘဲ ေျမကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ PNO သည္သာ တစ္ေနရာၿပီးတစ္ေနရာ သတင္းထြက္ ေနေလသည္။

ခြန္ပအို၀္းဆိုသူ၏ ေဆာင္းပါးတြင္ ဆိုး၀ါးလြန္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည့္အခ်က္မွာ NLD ကပင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရေရးအတြက္ PNO ကို ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္၏။ ဟုတ္မဟုတ္ စဥ္းစားႏိုင္ရန္ အနည္းငယ္ ေျပာလိုပါသည္။ NLD ႏွင့္ PNO ပါတီ မည္သူက အင္အားႀကီးပါတီ ျဖစ္သနည္း။ မည္သူက မည္သူ႔ကို ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ အက်ိဳးပို ရွိသနည္း။ PNO ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ NLD ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ပို၍အက်ိဳး မရွိပါသေလာ။ မနာလိုျခင္း ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အားႀကီးသူက မိမိေအာက္ နိမ့္က်သူကို မနာလိုျဖစ္ျခင္း မရွိေပ။ အားနည္းသူကသာ အားႀကီးသူကို မနာလို အပုပ္ခ်လိုေလ့ ရွိသည္မွာ ဓမၼတာ ျဖစ္ပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ NLD ကိုသာလွ်င္ အျခားအဖြဲ႕အစည္း ပါတီတို႔က ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ ျပဳလုပ္လိုဖြယ္၊ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖြယ္ မ်ားပါသည္။

ေနာက္ဆုံးေျပာလိုသည္မွာ ခြန္ပအို၀္းအေနျဖင့္ အမွန္တရားႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ မည္သည့္အရာကို တန္ဖိုးပိုထားမည္နည္း။ အမွန္တရားထက္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္က ပို၍အေရးႀကီးသေလာ။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္ အမွန္ တရားက ပို၍အေရးႀကီးသေလာ။ မည္သည့္အရာကို ပို၍ တန္ဖိုးထာသင့္သနည္း။ မည္သည့္အရာက ပိုမိုျမင့္ျမတ္သနည္းဟုသာ ေမးလိုက္ခ်င္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

မွတ္ခ်က္။ PNO ႏွင့္ PNA တစ္သေဘာ တစ္၀ါဒခ်င္း အတူတူဟု မွတ္ယူေသာေၾကာင့္ PNO ဟုသာ သုံးလိုက္ရပါသည္။

ပအို၀္းလူငယ္မ်ားအတြက္ ေမတၱာမ်ားျဖင့္
သစၥာရွင္၊ ေတာင္ႀကီး

20 comments:

Unknown said...

သစၥာရွင္ ဟူသည္ ကားမည္သူနည္း မသိပါ သို႔ေသာ္ တစ္ခုေျပာခ်င္ သည္ ကား ခင္ ဗ်ားသည္လည္း အ ေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာျပီးမွေရးလ်င္ပိုေကာင္းမည္ ဟုအၾကံေပးခ်င္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ပါက အမ်ားရယ္ခ်င္ စရာျဖစ္ေတာ့သည္ ။ PNO အ ေနျဖင့္ လူထုအတြက္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သည္ ဆိုသည္ကို လူထုမ်ားသာ သိေပသည္။ သူမ်ားေျပာသမ် လိုက္မ ေျဖရွင္းႏုိင္ ပါ။ စကားတစ္ခြန္း ရွိပါသည္ ဘာျဖစ္တိုင္း ဘာထလုပ္ ရင္ေတာ့ ဘာျဖစ္ ရုံသာရွိတယ္ဆိုတာေလ ။ ေနာက္ ျပီးေတာ့ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုပ္တယ္ဆို အဲဒီလိုလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္ေလာက္ထိ စည္းရုံးရတယ္ဆိုတာေကာခင္ ဗ်ားသိလား။ အဲဒီလိုမလုပ္ပဲ ဒါဟာအစိုးရရဲ့အလုပ္ဆိုျပီး ထိုင္ေစာင့္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ျဖင့္ ယ ေန႔ေခတ္ ပညာတတ္ လူငယ္ဆိုတာ ဘယ္နားေနၾကမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့။ အဲေတာ့ ကိုယ္ရင္းလိုက္တာဟာ အျမတ္ျဖစ္မယ္ဆို ရင္ေတာ့ ရင္းခိုင္းသင့္တယ္လို႔က်ဳပ္ထင္ တယ္။ ဘယ္သူကမွ ကိုယ္ျပည္သူေတြကို ထမင္းငတ္ေစ ဆိုျပီးမလုပ္ပါဘူး။ လုပ္ခိုင္းတယ္ဆိုတာ အက်ိဳးရွိလို႔ပါ။ လ်ပ္စစ္မီးဆိုတာလဲဒီလိုပါပဲ တိုင္းျပည္တစ္ခု လူမ်ိဳးတစ္ခုတိုးတက္ဖို႔ဆိုတာ လ်ပ္စစ္မီးဆိုတာလည္း အေရးၾကီးတယ္ဆိုတာခင္ဗ်ားသိမွာပါ။ ခင္ ဗ်ားကလူျပိန္းမွမဟုတ္တာေနာ။ ဒါကို အစိုးရရဲ့တာ၀န္ အစိုးရကလုပ္ေပးမယ္ ဆိုျပီးေစာင့္ေနရင္ေတာ့ျဖင့္ ပအို၀္းေတြ အ ေမွာင္ ထဲမွာဘယ္ေလာက္ထိထပ္ေနရမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားမိၾကလား။ ဒီလိုလုပ္တာကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္တယ္ လို႔ေျပာတဲ့လူက ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ေျပာတယ္ဆိုတာ သူတို႔သာလ်င္သိႏိုင္ မွာပါ။ းီလိုလုပ္တာဟာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးေတြကို မ်က္စိပိတ္နားပိတ္ ဘ၀ကိုရွည္ၾကာေအာင္ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ သိၾကပါရဲ့လား။ သိသိၾကီးနဲ႔နမည္ၾကီးခ်င္လို႔လုပ္ေနတာလား။ နာမည္ၾကီးခ်င္ရင္ အဆိုေတာပဲလုပ္္လိုက္ၾကပါ။ ပိုလြယ္တယ္လို႔ အၾကံေပးခ်င္ ပါတယ္။ ခင္ ဗ်ားလည္း ေဘးထိုင္ ဘုေျပာမလုပ္ပဲနဲ႔ သူမ်ားဘာေတြလုပ္ေနလဲဆိုတာ ေသခ်ာေလ့လာ ျျပီးရင္၀ိုင္းကူဖို႔ၾကိဳးစားလိုက္ပါ။ ေနာက္တစ္ခုက PNO / PNA ဆိုတာသာမရွိခဲ့ရင္ ဘာမွမလုပ္ခဲ့ရင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဆိုတာ ရွိလာမယ္လို႔ခင္ ဗ်ားထင္လလား။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးဆိုတာ ဘာျဖစ္ေနမယလို႔ခင္ ဗ်ားထင္ လဲ စဥ္းစားၾကည္ပါ။ ေတြးၾကည့္ရင္ ေေေရးေရးေပၚပါလိမ့္မယ္။ ခင္ ဗ်ားစဥ္းစားလို႔ညဏ္မီမွာပါ။ ဒါပါပဲ။

winko said...

ေဒါင့္စုံအျမင္ေတြ တင္ျပၾကတာ ေကာင္းတယ္။ ဘယ္သူမွ ဘယ္ပါတီမွ အကုန္မျမင္ႏုိင္ အကုန္မေကာင္းႏုိင္ပါဘူး။ ေကာင္းေစလုိတဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ တင္ျပဖုိ႔ကအေရးႀကီးတာပါ။ ဒါမွ ဘက္စုံအျမင္ေတြရၾက ျပဳျပင္ႏုိင္ၾက လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမွာေပါ့။ (စာဖတ္သူမ်ားက ခ်င့္ခ်ိန္ဖတ္ပါ့မယ္ ခ်င့္ခ်ိန္လက္ခံယူပါ့မယ္။/ ေစတနာဆိုးနဲ႔ေတာ့ မေရးၾကနဲ႔ေပါ့)

winko said...

ေဒါင့္စုံအျမင္ေတြ တင္ျပၾကတာ ေကာင္းတယ္။ ဘယ္သူမွ ဘယ္ပါတီမွ အကုန္မျမင္ႏုိင္ အကုန္မေကာင္းႏုိင္ပါဘူး။ ေကာင္းေစလုိတဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ တင္ျပဖုိ႔ကအေရးႀကီးတာပါ။ ဒါမွ ဘက္စုံအျမင္ေတြရၾက ျပဳျပင္ႏုိင္ၾက လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမွာေပါ့။ (စာဖတ္သူမ်ားက ခ်င့္ခ်ိန္ဖတ္ပါ့မယ္ ခ်င့္ခ်ိန္လက္ခံယူပါ့မယ္။/ ေစတနာဆိုးနဲ႔ေတာ့ မေရးၾကနဲ႔ေပါ့)

Unknown said...

သစၥာရွင္ ဆုိသူသည္ NLD ကုိသာ အေကာင္းျမင္ေသာ သူသာျဖစ္ေပသည္..
ယေန႔ NLD ဘာျဖစ္ေနလဲ အရင္ဆုံး ေလ႔လာၾကည့္ပါ... ဘယ္သူ႔အတြက္ ရပ္တည္ေပးေနသလဲ...တုိင္းတစ္ပါးမွ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ားဖက္က ရပ္တည္ေပးေနေၾကာင္း ၾကည့္တတ္ရင္အထင္အရွားျမင္ႏုိင္ေပသည္..

Unknown said...

သစၥာရွင္ ဆုိသူသည္ NLD ကုိသာ အေကာင္းျမင္ေသာ သူသာျဖစ္ေပသည္..
ယေန႔ NLD ဘာျဖစ္ေနလဲ အရင္ဆုံး ေလ႔လာၾကည့္ပါ... ဘယ္သူ႔အတြက္ ရပ္တည္ေပးေနသလဲ...တုိင္းတစ္ပါးမွ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ားဖက္က ရပ္တည္ေပးေနေၾကာင္း ၾကည့္တတ္ရင္အထင္အရွားျမင္ႏုိင္ေပသည္..

Anonymous said...

သစၥာရွင္-ဆုိတာ ဘြဲ႕ရ စာတတ္ေပတတ္ပုဂၢဳိလ္ပါ (ပညာရွိေတာ့ ဟုတ္ဟန္မတူ)၊ ေသခ်ာတာ တစ္ခုေတာ့ သူဟာ မ်က္ကန္း ေဆြခ်စ္မ်ဳိးခ်စ္ပါ (ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ ေကာင္းစားေရးေပါ့)၊ ေနာက္ၿပီး သူဟာ သပ္လွ်ဳိတစ္ေယာက္ဆုိတာကုိလည္း သိရတယ္၊ (သူလွ်ုိမဟုတ္ဘူးေနာ္.. သပ္လွ်ဳိပါ) ဟုိလူ႕သင္းကြဲေအာင္လုပ္၊ ဒီလူ႕သင္းကြဲေအာင္ ႀကဳိးစားတတ္တဲ့ လူစားေပါ့၊ ဟုတ္မဟုတ္ဆုိသည္ကုိေတာ့ ကာယကံရွင္ အသိဆုံးပါ။ ဒီလုိလူစားမ်ဳိးကုိ ပအုိ၀္းျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ သတိထားၾကပါကုန္။ သပ္လွ်ုိဳတဲ့ ေနရာမွာ အင္မတန္ေတာ္တယ္ဗ်၊ ေခတ္စာတတ္ေပတတ္ေပကုိး.....

Unknown said...

သစၥာရွင္-ဆုိသူသည္ ပအုိ၀္းထဲမွာ ရွာမွရွား ေခတ္ပညာဘြဲ႕ရ စာတတ္ေပတတ္ပါ (သုိ႔ေသာ္) ပညာရွိေတာ့ ဟုတ္ပုံမေပၚ။ သပ္လွ်ဳိတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္တယ္ (သူလွ်ဳိ- မဟုတ္ပါ)၊ ဟုိလူ႕သင္းခြဲ ဒီလူ႕သင္းခြဲတတ္တဲ့ သပ္လွ်ဳိပုဂၢဳိလ္။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္အျပည့္ရွိတယ္ (မိမိလူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးသားလုံးကုိေတာ့ တကယ္ခ်စ္ မခ်စ္ မသိေသာ္လည္း) ေသခ်ာတာက သူ႔ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္တစ္စုကုိေတာ့ မွားမွားမွန္မွန္ အေသအလဲ ခ်စ္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ အဲသလုိ အဲသလုိ ဂုဏ္အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ဆုိေတာ့ ပအုိ၀္းျပည္သူအမ်ား သတိထားၾကပါကုန္လုိ႔ဘဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

winko said...

ဆိုးကြက္ေတြကုိသာေဖၚျပတတ္ၿပီး ေကာင္းကြက္ကုိမေဖၚျပတတ္တဲ႔သူ(လူဆိုးလူမိုက္)/ ေကာင္းကြက္ကုိသာေဖၚျပတတ္ၿပီး ဆိုးကြက္ကုိ မေဖၚျပတတ္တဲ႔သူ(လူဖားလူမိုက္)/ ေကာင္းကြက္ကုိေရာ ဆိုးကြက္ကုိပါ ေျပာျပသင့္တဲ႔အခါမွာ ေျပာျပတတ္တဲ႔သူ(လူေတာ္လူေကာင္း)/ အဲဒီပုဂၢဳိလ္သုံးမ်ဳိးထဲက သစၥာရွင္ဟာ ဘယ္အမ်ဳိးထဲလည္းဆိုတာ စာဖတတ္သူမ်ားကုိယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူၾကပါရန္ အသိေပးလုိက္ပါတယ္။

ခြန္ခမ္းျမတ္ said...

- ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃-ေမလ-၂၆-ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ၾကီးတိုင္းတြင္ ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး ) သိေစ ရန္ရည္ညြန္း၍ ဤ ေဆာင္ပါးျဖင့္ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ ေရးသားလိုက္ပါတယ္၊
- ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ စတင္ျပီး ဤေျမဤေရဤေဒသ သို႔ ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကံၾကမၼာမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မႈေၾကာင့္ မထင္မရွားဘ၀ျဖင့္ မိမိလူမ်ိဳး တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္မႈ မရွိရေလေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ဘ၀ကိုၾကံ႕ၾကံ႕ ခံေလာကခံကိုရင္ဆိုင္ျပီူ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခံ့ သည္မွာယေန႔တိုင္ ေအာင္ပင္ျဖစ္တယ၊၊ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ ေသာလူ ပုဂိၢဳလ္ မ်ားသည္ပအို၀္းလူမ်ိဳးစု မ်ား၏ ျဖစ္တည္မွဳ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳကို မလိုလားသည္မွာ ေလာက ဓမၼတာ ပင္ျဖစ္တယ္၊ ဤမနာလို မ႐ႈ႕စိမ္႔ႏိုင္ေသာ လူပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕သည္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား မ်ား၏ စည္းလံုး ညီညြတ္ေသာ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမင္က်ယ္လာၿပီး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ တန္းတူရည္တူ အခြင္႔အေရး၊ ကုိယ္႔ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အခြင္႔အေရး စသည္႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဧကန္မလြဲေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ပါသျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ၄င္း စစ္ေရးအရ၄င္း သပ္သွ်ိဳ ျဖိဳခြဲဖုိ႔ ျဖစ္လာမည္မွာ ပအုိ၀္းတုိင္းသတိ ခ်ပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီလုိမွမပာုတ္ဘဲ ေသြးခြဲလုိသူမ်ား ႏွင္႔ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးစု ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ လာမည္ကုိ မလုိလားသည္႔ လူပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕ ၊ ပါတီ အဖြဲအစည္းအခ်ိဳ႕ ၏ အၾကိဳက္ ျဖစ္လာေပမည္မွာ ဧကန္မလြဲ ျဖစ္လာေတာ႔ မည္ဆုိတာသတိၾကီးၾကီး ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။
- သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး) ၏ အျမင္ေဆာင္းပါး ပါအခ်က္မ်ားမွာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ျဖစ္သူသည္ အျခား လူမ်ိဳး ျဖစ္ပါက မိမိဘာမွ မေျပာလုိေသာ္လည္း ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ထဲမွ ပအုိ၀္းျဖစ္ေန ပါလွ်က္ အလုိလုိ အမ်ိဳးသားကုိ သစၥာေဖာက္ေသာ လူျဖစ္တယ္လုိ႔ စာေရးသူ ျမင္မိပါတယ္၊ သည္ေလာက္ PNO ကုိသိကၡာက်ေအာင္ ျပိဳကြဲေအာင္ေ၇းသားေနပံုေထာက္ပါက အဆုိပါ သစၥာရွင္သည္ တခ်ိန္က PNO အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္ေသာ သူ (သုိ႔) ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ၏ ေထာက္ခံမႈ မရသျဖင္႔ အမတ္မျဖစ္လုိက္သူ (သုိ႔) အမတ္ရူးရူးေနသူ(သုိ႔) ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ့ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ (သု႔ိ) အဖြဲ႔တစ္ခု ပါတီတစ္ပါတီ(သုိ႔) လူပဳဂိၢဳလ္တစ္ဦး ရဲ့ၾကိဳးကုိင္ ေစခုိင္းျခင္းခံေနရေသာသူ ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ႔လယ္ျပင္မွ ဆင္ၾကီး သြားသလုိထင္းကနဲလူေတြသိေနပါတယ္။
- အဲဒီမွာေရးသားထား တဲ႔အေရးအသားအရ အမူးသမားကုိဖေႏွာင္႔ ႏွင္႔ ပိတ္ကန္၍ ေမးလုိက္လွ်င္ ပင္ ပအုိ၀္း ဆုိသည္မွာ ေခါင္းေပါင္းႏွင္႔ အနက္ေရာင္ ၀တ္စံု၀တ္ေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္ေလာက္ေလသည္ လုိ႔ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီ ေရးသားခ်က္ပာာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ပာာအျခား လူမ်ိဳးဆုိလွ်င္ ပအုိ၀္း လူမ်ိဳးစုကုိ အၾကီးအက်ယ္ေစာ္ကား လုိက္တယ္လုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ပအုိ၀္းကုိ ေခြး (သုိ႔) အရက္သမား လုိ႔ဆုိလုိခ်င္ပံု ရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ အျမင္က်ဥ္းတဲ႔ လူမ်ိဳးလုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ဒါမွမပာုတ္

ခြန္ခမ္းျမတ္ said...

- ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃-ေမလ-၂၆-ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ၾကီးတိုင္းတြင္ ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး ) သိေစ ရန္ရည္ညြန္း၍ ဤ ေဆာင္ပါးျဖင့္ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ ေရးသားလိုက္ပါတယ္၊
- ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ စတင္ျပီး ဤေျမဤေရဤေဒသ သို႔ ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကံၾကမၼာမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မႈေၾကာင့္ မထင္မရွားဘ၀ျဖင့္ မိမိလူမ်ိဳး တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္မႈ မရွိရေလေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ဘ၀ကိုၾကံ႕ၾကံ႕ ခံေလာကခံကိုရင္ဆိုင္ျပီူ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခံ့ သည္မွာယေန႔တိုင္ ေအာင္ပင္ျဖစ္တယ၊၊ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ ေသာလူ ပုဂိၢဳလ္ မ်ားသည္ပအို၀္းလူမ်ိဳးစု မ်ား၏ ျဖစ္တည္မွဳ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳကို မလိုလားသည္မွာ ေလာက ဓမၼတာ ပင္ျဖစ္တယ္၊ ဤမနာလို မ႐ႈ႕စိမ္႔ႏိုင္ေသာ လူပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕သည္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား မ်ား၏ စည္းလံုး ညီညြတ္ေသာ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမင္က်ယ္လာၿပီး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ တန္းတူရည္တူ အခြင္႔အေရး၊ ကုိယ္႔ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အခြင္႔အေရး စသည္႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဧကန္မလြဲေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ပါသျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ၄င္း စစ္ေရးအရ၄င္း သပ္သွ်ိဳ ျဖိဳခြဲဖုိ႔ ျဖစ္လာမည္မွာ ပအုိ၀္းတုိင္းသတိ ခ်ပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီလုိမွမပာုတ္ဘဲ ေသြးခြဲလုိသူမ်ား ႏွင္႔ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးစု ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ လာမည္ကုိ မလုိလားသည္႔ လူပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕ ၊ ပါတီ အဖြဲအစည္းအခ်ိဳ႕ ၏ အၾကိဳက္ ျဖစ္လာေပမည္မွာ ဧကန္မလြဲ ျဖစ္လာေတာ႔ မည္ဆုိတာသတိၾကီးၾကီး ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။
- သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး) ၏ အျမင္ေဆာင္းပါး ပါအခ်က္မ်ားမွာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ျဖစ္သူသည္ အျခား လူမ်ိဳး ျဖစ္ပါက မိမိဘာမွ မေျပာလုိေသာ္လည္း ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ထဲမွ ပအုိ၀္းျဖစ္ေန ပါလွ်က္ အလုိလုိ အမ်ိဳးသားကုိ သစၥာေဖာက္ေသာ လူျဖစ္တယ္လုိ႔ စာေရးသူ ျမင္မိပါတယ္၊ သည္ေလာက္ PNO ကုိသိကၡာက်ေအာင္ ျပိဳကြဲေအာင္ေ၇းသားေနပံုေထာက္ပါက အဆုိပါ သစၥာရွင္သည္ တခ်ိန္က PNO အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္ေသာ သူ (သုိ႔) ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ၏ ေထာက္ခံမႈ မရသျဖင္႔ အမတ္မျဖစ္လုိက္သူ (သုိ႔) အမတ္ရူးရူးေနသူ(သုိ႔) ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ့ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ (သု႔ိ) အဖြဲ႔တစ္ခု ပါတီတစ္ပါတီ(သုိ႔) လူပဳဂိၢဳလ္တစ္ဦး ရဲ့ၾကိဳးကုိင္ ေစခုိင္းျခင္းခံေနရေသာသူ ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ႔လယ္ျပင္မွ ဆင္ၾကီး သြားသလုိထင္းကနဲလူေတြသိေနပါတယ္။
- အဲဒီမွာေရးသားထား တဲ႔အေရးအသားအရ အမူးသမားကုိဖေႏွာင္႔ ႏွင္႔ ပိတ္ကန္၍ ေမးလုိက္လွ်င္ ပင္ ပအုိ၀္း ဆုိသည္မွာ ေခါင္းေပါင္းႏွင္႔ အနက္ေရာင္ ၀တ္စံု၀တ္ေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္ေလာက္ေလသည္ လုိ႔ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီ ေရးသားခ်က္ပာာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ပာာအျခား လူမ်ိဳးဆုိလွ်င္ ပအုိ၀္း လူမ်ိဳးစုကုိ အၾကီးအက်ယ္ေစာ္ကား လုိက္တယ္လုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ပအုိ၀္းကုိ ေခြး (သုိ႔) အရက္သမား လုိ႔ဆုိလုိခ်င္ပံု ရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ အျမင္က်ဥ္းတဲ႔ လူမ်ိဳးလုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ဒါမွမပာုတ္

ခြန္ခမ္းျမတ္ said...

- ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃-ေမလ-၂၆-ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ၾကီးတိုင္းတြင္ ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး ) သိေစ ရန္ရည္ညြန္း၍ ဤ ေဆာင္ပါးျဖင့္ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ ေရးသားလိုက္ပါတယ္၊
- ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ စတင္ျပီး ဤေျမဤေရဤေဒသ သို႔ ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကံၾကမၼာမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မႈေၾကာင့္ မထင္မရွားဘ၀ျဖင့္ မိမိလူမ်ိဳး တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္မႈ မရွိရေလေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ဘ၀ကိုၾကံ႕ၾကံ႕ ခံေလာကခံကိုရင္ဆိုင္ျပီူ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခံ့ သည္မွာယေန႔တိုင္ ေအာင္ပင္ျဖစ္တယ၊၊ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ ေသာလူ ပုဂိၢဳလ္ မ်ားသည္ပအို၀္းလူမ်ိဳးစု မ်ား၏ ျဖစ္တည္မွဳ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳကို မလိုလားသည္မွာ ေလာက ဓမၼတာ ပင္ျဖစ္တယ္၊ ဤမနာလို မ႐ႈ႕စိမ္႔ႏိုင္ေသာ လူပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕သည္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား မ်ား၏ စည္းလံုး ညီညြတ္ေသာ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမင္က်ယ္လာၿပီး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ တန္းတူရည္တူ အခြင္႔အေရး၊ ကုိယ္႔ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အခြင္႔အေရး စသည္႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဧကန္မလြဲေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ပါသျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ၄င္း စစ္ေရးအရ၄င္း သပ္သွ်ိဳ ျဖိဳခြဲဖုိ႔ ျဖစ္လာမည္မွာ ပအုိ၀္းတုိင္းသတိ ခ်ပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီလုိမွမပာုတ္ဘဲ ေသြးခြဲလုိသူမ်ား ႏွင္႔ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးစု ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ လာမည္ကုိ မလုိလားသည္႔ လူပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕ ၊ ပါတီ အဖြဲအစည္းအခ်ိဳ႕ ၏ အၾကိဳက္ ျဖစ္လာေပမည္မွာ ဧကန္မလြဲ ျဖစ္လာေတာ႔ မည္ဆုိတာသတိၾကီးၾကီး ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။
- သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး) ၏ အျမင္ေဆာင္းပါး ပါအခ်က္မ်ားမွာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ျဖစ္သူသည္ အျခား လူမ်ိဳး ျဖစ္ပါက မိမိဘာမွ မေျပာလုိေသာ္လည္း ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ထဲမွ ပအုိ၀္းျဖစ္ေန ပါလွ်က္ အလုိလုိ အမ်ိဳးသားကုိ သစၥာေဖာက္ေသာ လူျဖစ္တယ္လုိ႔ စာေရးသူ ျမင္မိပါတယ္၊ သည္ေလာက္ PNO ကုိသိကၡာက်ေအာင္ ျပိဳကြဲေအာင္ေ၇းသားေနပံုေထာက္ပါက အဆုိပါ သစၥာရွင္သည္ တခ်ိန္က PNO အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္ေသာ သူ (သုိ႔) ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ၏ ေထာက္ခံမႈ မရသျဖင္႔ အမတ္မျဖစ္လုိက္သူ (သုိ႔) အမတ္ရူးရူးေနသူ(သုိ႔) ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ့ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ (သု႔ိ) အဖြဲ႔တစ္ခု ပါတီတစ္ပါတီ(သုိ႔) လူပဳဂိၢဳလ္တစ္ဦး ရဲ့ၾကိဳးကုိင္ ေစခုိင္းျခင္းခံေနရေသာသူ ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ႔လယ္ျပင္မွ ဆင္ၾကီး သြားသလုိထင္းကနဲလူေတြသိေနပါတယ္။
- အဲဒီမွာေရးသားထား တဲ႔အေရးအသားအရ အမူးသမားကုိဖေႏွာင္႔ ႏွင္႔ ပိတ္ကန္၍ ေမးလုိက္လွ်င္ ပင္ ပအုိ၀္း ဆုိသည္မွာ ေခါင္းေပါင္းႏွင္႔ အနက္ေရာင္ ၀တ္စံု၀တ္ေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္ေလာက္ေလသည္ လုိ႔ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီ ေရးသားခ်က္ပာာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ပာာအျခား လူမ်ိဳးဆုိလွ်င္ ပအုိ၀္း လူမ်ိဳးစုကုိ အၾကီးအက်ယ္ေစာ္ကား လုိက္တယ္လုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ပအုိ၀္းကုိ ေခြး (သုိ႔) အရက္သမား လုိ႔ဆုိလုိခ်င္ပံု ရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ အျမင္က်ဥ္းတဲ႔ လူမ်ိဳးလုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ဒါမွမပာုတ္

ခြန္ခမ္းျမတ္ said...

- ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃-ေမလ-၂၆-ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ၾကီးတိုင္းတြင္ ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး ) သိေစ ရန္ရည္ညြန္း၍ ဤ ေဆာင္ပါးျဖင့္ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ ေရးသားလိုက္ပါတယ္၊
- ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ စတင္ျပီး ဤေျမဤေရဤေဒသ သို႔ ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကံၾကမၼာမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မႈေၾကာင့္ မထင္မရွားဘ၀ျဖင့္ မိမိလူမ်ိဳး တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္မႈ မရွိရေလေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ဘ၀ကိုၾကံ႕ၾကံ႕ ခံေလာကခံကိုရင္ဆိုင္ျပီူ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခံ့ သည္မွာယေန႔တိုင္ ေအာင္ပင္ျဖစ္တယ၊၊ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ ေသာလူ ပုဂိၢဳလ္ မ်ားသည္ပအို၀္းလူမ်ိဳးစု မ်ား၏ ျဖစ္တည္မွဳ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳကို မလိုလားသည္မွာ ေလာက ဓမၼတာ ပင္ျဖစ္တယ္၊ ဤမနာလို မ႐ႈ႕စိမ္႔ႏိုင္ေသာ လူပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕သည္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား မ်ား၏ စည္းလံုး ညီညြတ္ေသာ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမင္က်ယ္လာၿပီး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ တန္းတူရည္တူ အခြင္႔အေရး၊ ကုိယ္႔ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အခြင္႔အေရး စသည္႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဧကန္မလြဲေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ပါသျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ၄င္း စစ္ေရးအရ၄င္း သပ္သွ်ိဳ ျဖိဳခြဲဖုိ႔ ျဖစ္လာမည္မွာ ပအုိ၀္းတုိင္းသတိ ခ်ပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီလုိမွမပာုတ္ဘဲ ေသြးခြဲလုိသူမ်ား ႏွင္႔ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးစု ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ လာမည္ကုိ မလုိလားသည္႔ လူပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕ ၊ ပါတီ အဖြဲအစည္းအခ်ိဳ႕ ၏ အၾကိဳက္ ျဖစ္လာေပမည္မွာ ဧကန္မလြဲ ျဖစ္လာေတာ႔ မည္ဆုိတာသတိၾကီးၾကီး ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။
- သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး) ၏ အျမင္ေဆာင္းပါး ပါအခ်က္မ်ားမွာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ျဖစ္သူသည္ အျခား လူမ်ိဳး ျဖစ္ပါက မိမိဘာမွ မေျပာလုိေသာ္လည္း ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ထဲမွ ပအုိ၀္းျဖစ္ေန ပါလွ်က္ အလုိလုိ အမ်ိဳးသားကုိ သစၥာေဖာက္ေသာ လူျဖစ္တယ္လုိ႔ စာေရးသူ ျမင္မိပါတယ္၊ သည္ေလာက္ PNO ကုိသိကၡာက်ေအာင္ ျပိဳကြဲေအာင္ေ၇းသားေနပံုေထာက္ပါက အဆုိပါ သစၥာရွင္သည္ တခ်ိန္က PNO အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္ေသာ သူ (သုိ႔) ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ၏ ေထာက္ခံမႈ မရသျဖင္႔ အမတ္မျဖစ္လုိက္သူ (သုိ႔) အမတ္ရူးရူးေနသူ(သုိ႔) ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ့ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ (သု႔ိ) အဖြဲ႔တစ္ခု ပါတီတစ္ပါတီ(သုိ႔) လူပဳဂိၢဳလ္တစ္ဦး ရဲ့ၾကိဳးကုိင္ ေစခုိင္းျခင္းခံေနရေသာသူ ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ႔လယ္ျပင္မွ ဆင္ၾကီး သြားသလုိထင္းကနဲလူေတြသိေနပါတယ္။
- အဲဒီမွာေရးသားထား တဲ႔အေရးအသားအရ အမူးသမားကုိဖေႏွာင္႔ ႏွင္႔ ပိတ္ကန္၍ ေမးလုိက္လွ်င္ ပင္ ပအုိ၀္း ဆုိသည္မွာ ေခါင္းေပါင္းႏွင္႔ အနက္ေရာင္ ၀တ္စံု၀တ္ေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္ေလာက္ေလသည္ လုိ႔ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီ ေရးသားခ်က္ပာာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ပာာအျခား လူမ်ိဳးဆုိလွ်င္ ပအုိ၀္း လူမ်ိဳးစုကုိ အၾကီးအက်ယ္ေစာ္ကား လုိက္တယ္လုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ပအုိ၀္းကုိ ေခြး (သုိ႔) အရက္သမား လုိ႔ဆုိလုိခ်င္ပံု ရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ အျမင္က်ဥ္းတဲ႔ လူမ်ိဳးလုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ဒါမွမပာုတ္

ခြန္ခမ္းျမတ္ said...

- ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃-ေမလ-၂၆-ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ၾကီးတိုင္းတြင္ ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး ) သိေစ ရန္ရည္ညြန္း၍ ဤ ေဆာင္ပါးျဖင့္ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ ေရးသားလိုက္ပါတယ္၊
- ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ စတင္ျပီး ဤေျမဤေရဤေဒသ သို႔ ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကံၾကမၼာမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မႈေၾကာင့္ မထင္မရွားဘ၀ျဖင့္ မိမိလူမ်ိဳး တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္မႈ မရွိရေလေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ဘ၀ကိုၾကံ႕ၾကံ႕ ခံေလာကခံကိုရင္ဆိုင္ျပီူ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခံ့ သည္မွာယေန႔တိုင္ ေအာင္ပင္ျဖစ္တယ၊၊ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ ေသာလူ ပုဂိၢဳလ္ မ်ားသည္ပအို၀္းလူမ်ိဳးစု မ်ား၏ ျဖစ္တည္မွဳ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳကို မလိုလားသည္မွာ ေလာက ဓမၼတာ ပင္ျဖစ္တယ္၊ ဤမနာလို မ႐ႈ႕စိမ္႔ႏိုင္ေသာ လူပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕သည္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား မ်ား၏ စည္းလံုး ညီညြတ္ေသာ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမင္က်ယ္လာၿပီး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ တန္းတူရည္တူ အခြင္႔အေရး၊ ကုိယ္႔ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အခြင္႔အေရး စသည္႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဧကန္မလြဲေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ပါသျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ၄င္း စစ္ေရးအရ၄င္း သပ္သွ်ိဳ ျဖိဳခြဲဖုိ႔ ျဖစ္လာမည္မွာ ပအုိ၀္းတုိင္းသတိ ခ်ပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီလုိမွမပာုတ္ဘဲ ေသြးခြဲလုိသူမ်ား ႏွင္႔ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးစု ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ လာမည္ကုိ မလုိလားသည္႔ လူပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕ ၊ ပါတီ အဖြဲအစည္းအခ်ိဳ႕ ၏ အၾကိဳက္ ျဖစ္လာေပမည္မွာ ဧကန္မလြဲ ျဖစ္လာေတာ႔ မည္ဆုိတာသတိၾကီးၾကီး ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။
- သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး) ၏ အျမင္ေဆာင္းပါး ပါအခ်က္မ်ားမွာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ျဖစ္သူသည္ အျခား လူမ်ိဳး ျဖစ္ပါက မိမိဘာမွ မေျပာလုိေသာ္လည္း ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ထဲမွ ပအုိ၀္းျဖစ္ေန ပါလွ်က္ အလုိလုိ အမ်ိဳးသားကုိ သစၥာေဖာက္ေသာ လူျဖစ္တယ္လုိ႔ စာေရးသူ ျမင္မိပါတယ္၊ သည္ေလာက္ PNO ကုိသိကၡာက်ေအာင္ ျပိဳကြဲေအာင္ေ၇းသားေနပံုေထာက္ပါက အဆုိပါ သစၥာရွင္သည္ တခ်ိန္က PNO အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္ေသာ သူ (သုိ႔) ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ၏ ေထာက္ခံမႈ မရသျဖင္႔ အမတ္မျဖစ္လုိက္သူ (သုိ႔) အမတ္ရူးရူးေနသူ(သုိ႔) ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ့ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ (သု႔ိ) အဖြဲ႔တစ္ခု ပါတီတစ္ပါတီ(သုိ႔) လူပဳဂိၢဳလ္တစ္ဦး ရဲ့ၾကိဳးကုိင္ ေစခုိင္းျခင္းခံေနရေသာသူ ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ႔လယ္ျပင္မွ ဆင္ၾကီး သြားသလုိထင္းကနဲလူေတြသိေနပါတယ္။
- အဲဒီမွာေရးသားထား တဲ႔အေရးအသားအရ အမူးသမားကုိဖေႏွာင္႔ ႏွင္႔ ပိတ္ကန္၍ ေမးလုိက္လွ်င္ ပင္ ပအုိ၀္း ဆုိသည္မွာ ေခါင္းေပါင္းႏွင္႔ အနက္ေရာင္ ၀တ္စံု၀တ္ေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္ေလာက္ေလသည္ လုိ႔ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီ ေရးသားခ်က္ပာာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ပာာအျခား လူမ်ိဳးဆုိလွ်င္ ပအုိ၀္း လူမ်ိဳးစုကုိ အၾကီးအက်ယ္ေစာ္ကား လုိက္တယ္လုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ပအုိ၀္းကုိ ေခြး (သုိ႔) အရက္သမား လုိ႔ဆုိလုိခ်င္ပံု ရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ အျမင္က်ဥ္းတဲ႔ လူမ်ိဳးလုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ဒါမွမပာုတ္

Unknown said...

- ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃-ေမလ-၂၆-ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ၾကီးတိုင္းတြင္ ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး ) သိေစ ရန္ရည္ညြန္း၍ ဤ ေဆာင္ပါးျဖင့္ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ ေရးသားလိုက္ပါတယ္၊
- ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ စတင္ျပီး ဤေျမဤေရဤေဒသ သို႔ ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကံၾကမၼာမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မႈေၾကာင့္ မထင္မရွားဘ၀ျဖင့္ မိမိလူမ်ိဳး တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္မႈ မရွိရေလေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ဘ၀ကိုၾကံ႕ၾကံ႕ ခံေလာကခံကိုရင္ဆိုင္ျပီူ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခံ့ သည္မွာယေန႔တိုင္ ေအာင္ပင္ျဖစ္တယ၊၊ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ ေသာလူ ပုဂိၢဳလ္ မ်ားသည္ပအို၀္းလူမ်ိဳးစု မ်ား၏ ျဖစ္တည္မွဳ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳကို မလိုလားသည္မွာ ေလာက ဓမၼတာ ပင္ျဖစ္တယ္၊ ဤမနာလို မ႐ႈ႕စိမ္႔ႏိုင္ေသာ လူပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕သည္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား မ်ား၏ စည္းလံုး ညီညြတ္ေသာ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမင္က်ယ္လာၿပီး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ တန္းတူရည္တူ အခြင္႔အေရး၊ ကုိယ္႔ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အခြင္႔အေရး စသည္႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဧကန္မလြဲေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ပါသျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ၄င္း စစ္ေရးအရ၄င္း သပ္သွ်ိဳ ျဖိဳခြဲဖုိ႔ ျဖစ္လာမည္မွာ ပအုိ၀္းတုိင္းသတိ ခ်ပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီလုိမွမပာုတ္ဘဲ ေသြးခြဲလုိသူမ်ား ႏွင္႔ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးစု ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ လာမည္ကုိ မလုိလားသည္႔ လူပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕ ၊ ပါတီ အဖြဲအစည္းအခ်ိဳ႕ ၏ အၾကိဳက္ ျဖစ္လာေပမည္မွာ ဧကန္မလြဲ ျဖစ္လာေတာ႔ မည္ဆုိတာသတိၾကီးၾကီး ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။
- သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး) ၏ အျမင္ေဆာင္းပါး ပါအခ်က္မ်ားမွာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ျဖစ္သူသည္ အျခား လူမ်ိဳး ျဖစ္ပါက မိမိဘာမွ မေျပာလုိေသာ္လည္း ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ထဲမွ ပအုိ၀္းျဖစ္ေန ပါလွ်က္ အလုိလုိ အမ်ိဳးသားကုိ သစၥာေဖာက္ေသာ လူျဖစ္တယ္လုိ႔ စာေရးသူ ျမင္မိပါတယ္၊ သည္ေလာက္ PNO ကုိသိကၡာက်ေအာင္ ျပိဳကြဲေအာင္ေ၇းသားေနပံုေထာက္ပါက အဆုိပါ သစၥာရွင္သည္ တခ်ိန္က PNO အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္ေသာ သူ (သုိ႔) ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ၏ ေထာက္ခံမႈ မရသျဖင္႔ အမတ္မျဖစ္လုိက္သူ (သုိ႔) အမတ္ရူးရူးေနသူ(သုိ႔) ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ့ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ (သု႔ိ) အဖြဲ႔တစ္ခု ပါတီတစ္ပါတီ(သုိ႔) လူပဳဂိၢဳလ္တစ္ဦး ရဲ့ၾကိဳးကုိင္ ေစခုိင္းျခင္းခံေနရေသာသူ ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ႔လယ္ျပင္မွ ဆင္ၾကီး သြားသလုိထင္းကနဲလူေတြသိေနပါတယ္။
- အဲဒီမွာေရးသားထား တဲ႔အေရးအသားအရ အမူးသမားကုိဖေႏွာင္႔ ႏွင္႔ ပိတ္ကန္၍ ေမးလုိက္လွ်င္ ပင္ ပအုိ၀္း ဆုိသည္မွာ ေခါင္းေပါင္းႏွင္႔ အနက္ေရာင္ ၀တ္စံု၀တ္ေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္ေလာက္ေလသည္ လုိ႔ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီ ေရးသားခ်က္ပာာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ပာာအျခား လူမ်ိဳးဆုိလွ်င္ ပအုိ၀္း လူမ်ိဳးစုကုိ အၾကီးအက်ယ္ေစာ္ကား လုိက္တယ္လုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ပအုိ၀္းကုိ ေခြး (သုိ႔) အရက္သမား လုိ႔ဆုိလုိခ်င္ပံု ရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ အျမင္က်ဥ္းတဲ႔ လူမ်ိဳးလုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ဒါမွမပာုတ္

Unknown said...

- ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃-ေမလ-၂၆-ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ၾကီးတိုင္းတြင္ ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး ) သိေစ ရန္ရည္ညြန္း၍ ဤ ေဆာင္ပါးျဖင့္ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ ေရးသားလိုက္ပါတယ္၊
- ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ စတင္ျပီး ဤေျမဤေရဤေဒသ သို႔ ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကံၾကမၼာမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မႈေၾကာင့္ မထင္မရွားဘ၀ျဖင့္ မိမိလူမ်ိဳး တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္မႈ မရွိရေလေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ဘ၀ကိုၾကံ႕ၾကံ႕ ခံေလာကခံကိုရင္ဆိုင္ျပီူ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခံ့ သည္မွာယေန႔တိုင္ ေအာင္ပင္ျဖစ္တယ၊၊ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ ေသာလူ ပုဂိၢဳလ္ မ်ားသည္ပအို၀္းလူမ်ိဳးစု မ်ား၏ ျဖစ္တည္မွဳ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳကို မလိုလားသည္မွာ ေလာက ဓမၼတာ ပင္ျဖစ္တယ္၊ ဤမနာလို မ႐ႈ႕စိမ္႔ႏိုင္ေသာ လူပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕သည္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား မ်ား၏ စည္းလံုး ညီညြတ္ေသာ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမင္က်ယ္လာၿပီး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ တန္းတူရည္တူ အခြင္႔အေရး၊ ကုိယ္႔ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အခြင္႔အေရး စသည္႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဧကန္မလြဲေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ပါသျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ၄င္း စစ္ေရးအရ၄င္း သပ္သွ်ိဳ ျဖိဳခြဲဖုိ႔ ျဖစ္လာမည္မွာ ပအုိ၀္းတုိင္းသတိ ခ်ပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီလုိမွမပာုတ္ဘဲ ေသြးခြဲလုိသူမ်ား ႏွင္႔ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးစု ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ လာမည္ကုိ မလုိလားသည္႔ လူပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕ ၊ ပါတီ အဖြဲအစည္းအခ်ိဳ႕ ၏ အၾကိဳက္ ျဖစ္လာေပမည္မွာ ဧကန္မလြဲ ျဖစ္လာေတာ႔ မည္ဆုိတာသတိၾကီးၾကီး ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။
- သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး) ၏ အျမင္ေဆာင္းပါး ပါအခ်က္မ်ားမွာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ျဖစ္သူသည္ အျခား လူမ်ိဳး ျဖစ္ပါက မိမိဘာမွ မေျပာလုိေသာ္လည္း ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ထဲမွ ပအုိ၀္းျဖစ္ေန ပါလွ်က္ အလုိလုိ အမ်ိဳးသားကုိ သစၥာေဖာက္ေသာ လူျဖစ္တယ္လုိ႔ စာေရးသူ ျမင္မိပါတယ္၊ သည္ေလာက္ PNO ကုိသိကၡာက်ေအာင္ ျပိဳကြဲေအာင္ေ၇းသားေနပံုေထာက္ပါက အဆုိပါ သစၥာရွင္သည္ တခ်ိန္က PNO အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္ေသာ သူ (သုိ႔) ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ၏ ေထာက္ခံမႈ မရသျဖင္႔ အမတ္မျဖစ္လုိက္သူ (သုိ႔) အမတ္ရူးရူးေနသူ(သုိ႔) ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ့ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ (သု႔ိ) အဖြဲ႔တစ္ခု ပါတီတစ္ပါတီ(သုိ႔) လူပဳဂိၢဳလ္တစ္ဦး ရဲ့ၾကိဳးကုိင္ ေစခုိင္းျခင္းခံေနရေသာသူ ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ႔လယ္ျပင္မွ ဆင္ၾကီး သြားသလုိထင္းကနဲလူေတြသိေနပါတယ္။
- အဲဒီမွာေရးသားထား တဲ႔အေရးအသားအရ အမူးသမားကုိဖေႏွာင္႔ ႏွင္႔ ပိတ္ကန္၍ ေမးလုိက္လွ်င္ ပင္ ပအုိ၀္း ဆုိသည္မွာ ေခါင္းေပါင္းႏွင္႔ အနက္ေရာင္ ၀တ္စံု၀တ္ေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္ေလာက္ေလသည္ လုိ႔ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီ ေရးသားခ်က္ပာာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ပာာအျခား လူမ်ိဳးဆုိလွ်င္ ပအုိ၀္း လူမ်ိဳးစုကုိ အၾကီးအက်ယ္ေစာ္ကား လုိက္တယ္လုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ပအုိ၀္းကုိ ေခြး (သုိ႔) အရက္သမား လုိ႔ဆုိလုိခ်င္ပံု ရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ အျမင္က်ဥ္းတဲ႔ လူမ်ိဳးလုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ဒါမွမပာုတ္

ခြန္ခမ္းျမတ္ said...

- ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃-ေမလ-၂၆-ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ၾကီးတိုင္းတြင္ ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး ) သိေစ ရန္ရည္ညြန္း၍ ဤ ေဆာင္ပါးျဖင့္ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ ေရးသားလိုက္ပါတယ္၊
- ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ စတင္ျပီး ဤေျမဤေရဤေဒသ သို႔ ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကံၾကမၼာမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မႈေၾကာင့္ မထင္မရွားဘ၀ျဖင့္ မိမိလူမ်ိဳး တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္မႈ မရွိရေလေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ဘ၀ကိုၾကံ႕ၾကံ႕ ခံေလာကခံကိုရင္ဆိုင္ျပီူ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခံ့ သည္မွာယေန႔တိုင္ ေအာင္ပင္ျဖစ္တယ၊၊ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ ေသာလူ ပုဂိၢဳလ္ မ်ားသည္ပအို၀္းလူမ်ိဳးစု မ်ား၏ ျဖစ္တည္မွဳ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳကို မလိုလားသည္မွာ ေလာက ဓမၼတာ ပင္ျဖစ္တယ္၊ ဤမနာလို မ႐ႈ႕စိမ္႔ႏိုင္ေသာ လူပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕သည္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား မ်ား၏ စည္းလံုး ညီညြတ္ေသာ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမင္က်ယ္လာၿပီး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ တန္းတူရည္တူ အခြင္႔အေရး၊ ကုိယ္႔ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အခြင္႔အေရး စသည္႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဧကန္မလြဲေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ပါသျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ၄င္း စစ္ေရးအရ၄င္း သပ္သွ်ိဳ ျဖိဳခြဲဖုိ႔ ျဖစ္လာမည္မွာ ပအုိ၀္းတုိင္းသတိ ခ်ပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီလုိမွမပာုတ္ဘဲ ေသြးခြဲလုိသူမ်ား ႏွင္႔ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးစု ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ လာမည္ကုိ မလုိလားသည္႔ လူပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕ ၊ ပါတီ အဖြဲအစည္းအခ်ိဳ႕ ၏ အၾကိဳက္ ျဖစ္လာေပမည္မွာ ဧကန္မလြဲ ျဖစ္လာေတာ႔ မည္ဆုိတာသတိၾကီးၾကီး ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။
- သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး) ၏ အျမင္ေဆာင္းပါး ပါအခ်က္မ်ားမွာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ျဖစ္သူသည္ အျခား လူမ်ိဳး ျဖစ္ပါက မိမိဘာမွ မေျပာလုိေသာ္လည္း ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ထဲမွ ပအုိ၀္းျဖစ္ေန ပါလွ်က္ အလုိလုိ အမ်ိဳးသားကုိ သစၥာေဖာက္ေသာ လူျဖစ္တယ္လုိ႔ စာေရးသူ ျမင္မိပါတယ္၊ သည္ေလာက္ PNO ကုိသိကၡာက်ေအာင္ ျပိဳကြဲေအာင္ေ၇းသားေနပံုေထာက္ပါက အဆုိပါ သစၥာရွင္သည္ တခ်ိန္က PNO အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္ေသာ သူ (သုိ႔) ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ၏ ေထာက္ခံမႈ မရသျဖင္႔ အမတ္မျဖစ္လုိက္သူ (သုိ႔) အမတ္ရူးရူးေနသူ(သုိ႔) ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ့ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ (သု႔ိ) အဖြဲ႔တစ္ခု ပါတီတစ္ပါတီ(သုိ႔) လူပဳဂိၢဳလ္တစ္ဦး ရဲ့ၾကိဳးကုိင္ ေစခုိင္းျခင္းခံေနရေသာသူ ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ႔လယ္ျပင္မွ ဆင္ၾကီး သြားသလုိထင္းကနဲလူေတြသိေနပါတယ္။
- အဲဒီမွာေရးသားထား တဲ႔အေရးအသားအရ အမူးသမားကုိဖေႏွာင္႔ ႏွင္႔ ပိတ္ကန္၍ ေမးလုိက္လွ်င္ ပင္ ပအုိ၀္း ဆုိသည္မွာ ေခါင္းေပါင္းႏွင္႔ အနက္ေရာင္ ၀တ္စံု၀တ္ေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္ေလာက္ေလသည္ လုိ႔ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီ ေရးသားခ်က္ပာာ သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) ပာာအျခား လူမ်ိဳးဆုိလွ်င္ ပအုိ၀္း လူမ်ိဳးစုကုိ အၾကီးအက်ယ္ေစာ္ကား လုိက္တယ္လုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ပအုိ၀္းကုိ ေခြး (သုိ႔) အရက္သမား လုိ႔ဆုိလုိခ်င္ပံု ရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ အျမင္က်ဥ္းတဲ႔ လူမ်ိဳးလုိ႔ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ဒါမွမပာုတ္

ခြန္ခမ္းျမတ္ said...

ေဆာင္းပါးရွင္ပာာ ပအုိ၀္း လူမ်ိဳး ထဲက ပအုိ၀္း ဆုိရင္ေတာ႔ ကုိယ္႔လူမ်ိဳးကုိ ျပန္ေစာ္ကား လုိက္တဲ႔ ကံၾကီးထုိက္မဲ႔လူလုိ႔ဆုိခ်င္ပါတယ္၊ ေဒါက္တာ ဆိတ္ဖြားပာာ ဘယ္သူလဲလုိ႔ ျပန္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သလုိ ေဖာ္ထုတ္ျပီး ဥပေဒအရ အေရးယူလုိ႔ရတယ္ဆုိတာ မင္ေသခ်ာ ေလ႔လာပါအံုး လုိ႔ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ ေဆာင္းပါရွင္ပာာပအုိ၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္ျပီး လက္ရွိစာေရးေနတဲ႔လူကုိ က်ေနာ္ အေနနဲ႔ မွန္းၾကည္႔လုိ႔မွန္တယ္ဆုိရင္ သူကုိယ္တုိင္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ပင္ျဖစ္ျပီးထုိ သစၥာရွင္ပာာ PNO ရဲ့ဖံြ႔ျဖိဳးမႈ အစီအစဥ္နဲ႔ရရွိခဲ႔တဲ႔ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းတက္ျပီး ပညာတတ္တစ္ဦး ျဖစ္လာ မည္မွာဧကန္မလြဲေပ၊ သစၥာရွင္ အေဖ၊အေမ (၂) ဦး ကုိယ္တုိင္ ယုိးဒယား (ထုိင္း) ကုိေခြးတုိးေပါက္က ထြက္ျပီး စီးပြားသြားရွာ ကြ်န္ခံျပီး ရလာတဲ႔ေငြေၾကး နဲ႔ ေက်ာင္းတက္ခဲ႔တယ္ဆုိတာကုိ ရိပ္မိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ မိဘ (၂) ဦးက ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ရရွိတဲ႔ေငြေၾကးနဲ႔ ေက်ာင္းထားေပးခဲ႔တဲ႔ မ်က္ႏွာကုိမေထာက္၊ မိဘရဲ့ဆံုးမစကားကုိ နာမေထာင္ ဒီမုိကေရစီကုိအေၾကာင္းျပျပီး ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ႏွင္႔ PNO ၊ PNO ႏွင္႔ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရး ေျမးမွိန္ေအာင္ ေရးသားထားသည္ ကုိေတြ႔ရွိေနရပါတယ္ သစၥာရွင္ ကုိယ္တုိင္ ကေကာ ဒီေလာက္သြား လာေနျပီးအလုပ္ ေတြ မအားမလပ္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ငန္းေတြ မ်ားျပီး ေငြကုန္ေၾကးက်ခံလုပ္ေနႏုိင္တာ ဘယ္ကေငြေၾကးေတြနဲ႔ လုပ္ေနဒါလဲ? ဧကႏၱအျခားတစ္ ႏုိင္ငံ ကတရားမ၀င္ ေငြေၾကး ေတြရယူ သံုးစြဲျပီး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတယ္လုိ႔ထင္ျမင္ယူဆမိပါတယ္။ ဒါမွမ ပာုတ္ သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး) ပာာေနာက္တစ္ဦးဆုိလွ်င္အမတ္ရူးရူးေနတဲ႔ လူတစ္ဦးဘဲျဖစ္မွာပါ။ ၂၀၁၅ ေရႊးေကာက္မွာလူထုေတြသူကုိမေရႊးမွာစုိးလုိ႔ PNO ႏွင္႔ ပအုိ၀္း ၊ ပအုိ၀္း ႏွင္႔ PNO ဆုိတဲ႔ခြဲျခား လုိ႔မရတဲ႔ ညီညြတ္ေနမႈကုိအရင္ျဖိဳခြဲ ၊ အရင္သိကၡာခ်ျပီး ၂၀၁၅ အမတ္ျဖစ္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ေနတယ္ဆုိတာ လူတုိင္း သိ ေနပါတယ္။ ၂၀၁၅ က်ရင္ အမတ္ေတာ႔ျဖစ္မွာပါ စိတ္ခ်ျပီးေနပါသစၥာရွင္ လြတ္ေတာ္အမတ္ေတာ႔မျဖစ္ ဘူး - ဇာတ္သဘင္၊ အျငိမ္႔ ထဲက အမတ္ေတာ႔ ျဖစ္မွာေသခ်ာတယ္လုိ႔ေျပာလုိပါတယ္။
- သစၥာရွင္(ေတာင္ၾကီး) ပာာေတာ္ေတာ္ေလးကုိနာက်ည္းစရာ တစ္ခုကို စဥ္းစားျပီးေရးခ်လုိက္ခဲ႔တဲ႔ အ ခ်က္တစ္ခုကေတာ႔ PNO လူၾကီးေတြပာာ ကားၾကီး ၊ အိမ္ၾကီးေတြေဆာက္လုပ္ျပီး စည္းစိမ္နဲ႔ေနထုိင္ ေနတယ္၊ မယားငယ္ေတြယူတယ္ဆုိတဲ႔ အပုိဒ္ေလးကလည္း ပါလာပါတယ္ လက္ညိဳးထုိးျပပါ ဘယ္သူ လဲလုိ႔ တကယ္လုိ႔ယူေနတယ္ ယူခဲ႔တယ္ဆုိရင္သစၥာရွင္က ဘာေၾကာင္႔ဒီေလာက္မခံႏုိင္ျဖစ္ေန တာ လဲ (သစၥာရွင္ရဲ့ အေဒၚ၊ အမ၊ ညီမ၊ သမီး ပါေနလုိ႔လား၊ ပါေနတယ္ဆုိရင္ သစၥာရွင္ကုိယ္တုိင္ဘဲ အဲဒီ မယားငယ္ယူတဲ႔ PNO လူၾကီးထံသြားျပီး သစၥာရွင္ ရဲ့အမ်ိဳးေတြကုိ ျပန္ေခၚလုိက္ပါလုိ႔ ဒီေလာက္ ဘဲေျပာ ခ်င္ပါတယ္ ) သစၥာရွင္ ကုိယ္တုိင္က ကုိယ္႔အမ်ိဳးကုိ ကုိယ္မထိန္းႏုိင္ဘဲ သူမ်ားကုိ အျပစ္ ေျပာဖုိ႔ဘဲ စဥ္း စားေနေတာ႔ ဒီစာသား အတုိင္းျပန္လည္ေခ်ပ ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
- PNO ပာာ ဘာမွမလုပ္ခဲ႔ဘူးတဲ႔ လူထုအက်ိဳး အမ်ားအက်ိဳး ေဒသအက်ဳိးေတြကုိ ဘာမွမလုပ္ခဲ႔ပါဘူးတဲ႔ ေတာ္ေတာ္လည္း ရီစရာေကာင္းပါတယ္ သစၥာရွင္ကုိယ္တုိင္ လူလံုးထြက္ျပျပီးလက္ရွိစာေရးေနတဲ႔ က်ေနာ္ ကုိယ္တုိင္ ေတာင္ၾကီးခရုိင္၊ လြိဳင္လင္ခရုိင္ရွိ နယ္ေေတြ ေဒသေတြကုိလုိက္ျပေပးပါမယ္။ PNO လက္ရာမကင္းတဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ေဆးေပးေခန္းေတြ လမ္းတံတားေတြ လက္ညိဳးထုိးျပပါ႕မယ္။

ခြန္ခမ္းျမတ္ said...

မ ယံုရင္လူထုကုိ ေမးၾကည္႔ႏုိင္ပါတယ္ အခုေတာ႔ သစၥာရွင္ပာာ အင္တာနက္ကုိအသံုးျပဳျပီး PNO ကုိ အ ပုတ္ခ်ေနတယ္ဆုိေတာ႔သစၥာရွင္ပာာဘယ္လုိလူမ်ိဳးလည္းဆုိတာ အရူးေတြေတာင္ခန္႔မွန္းလုိ႔ရပါတယ္။
- သစၥာရွင္ေျပာတဲ႔ လူငယ္မ်ားဆုိတာ ဘယ္လုိလူငယ္ ေတြလဲ ? ေျပာျပပါအံုး ဧကႏ ၱ သစၥာရွင္ ေျပာတဲ႔ လူငယ္ေတြဆုိတာ သစၥာရွင္ တ႔ုိမလိမ္႔တပတ္စည္းရံုးျပီး စုစည္းထားတဲ႔လူငယ္ ( ၄/၅ ) ဦး ေလာက္ကုိ ဆုိခ်င္တယ္ထင္ပါတယ္။
- သစၥာရွင္ ( ေတာင္ၾကီး) ကုိေျပာခ်င္ပါတယ္ အေကာင္းအဆုိး အမွား၊အမွန္ကုိလူတုိင္းခြဲျခားတတ္ပါ တယ္၊ မင္းပာာဘာလဲ ? PNO ပာာဘာလဲ? ဆုိတာအခ်ိန္ တန္လွ်င္ ေပၚေပါက္လာမွာပါ စိတ္ခ်ေနပါ သမုိင္း က စကား ေျပာလာပါ လိမ္႔မယ္ အဲဒီေတာ႔ PNO ဘာလဲ ? PNO ဘယ္လဲ? ဆုိတဲ႔ စကားအရ PNO ပာာ (၁၉၄၉-၁၉၅၈ - ၁၉၆၆-၁၉၇၆) ကေန စတင္ျပီး ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ေတြကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပီး ႏုိင္ငံဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ ၊ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ႕ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေျပာျပခ်င္ ပါတယ္၊ ေရွ႕ ဆက္ျပီး PNO အဖြဲ႔အစည္းပာာ ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႔ မွာ ရွိေနတဲ႔ ပအုိ၀္း တုိင္းရင္းသား ေတြရဲ့ ရပုိင္ခြင္႔ ေတြကုိ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ျပီး တက္လွမ္းသြားဖုိ႔ သံဓိဌာန္ခ်တယ္ဆုိတာ သိေစခ်င္ပါ တယ္။
- (နဂါးအားမာန္)

Unknown said...

ေလးစားပါတယ္ ညီေနာင္ေတာ္မ်ား-
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတုိင္းမွာ လူသားတုိင္းဟာ ကုိယ္ပုိင္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိတာ ရွိၾကပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိခြင့္ရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံက ဒီမုိကေရစီနဲ႕ေ၀းကြာေနတာ ႏွစ္အတန္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ယခု ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ထူေထာင္ေနၿပီဆုိေတာ့ လူတုိင္းမွာ ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးေတြ ရရွိလာၾကပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ လူတုိင္းက ဒီအခြင့္အေရးကေနမွ ကုိယ္လည္းေ၀ဖန္ခ်င္ သူလည္းေ၀ဖန္ခ်င္ဆုိတဲ့ စိတ္ဆႏၵေတြ ေပၚေပါက္ေန
ၾကတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ေ၀ဖန္တယ္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ အေကာင္းဖက္ကုိ ဦးတည္ေစခ်င္တဲ့ ေ၀ဖန္မႈနဲ႔ အဆုိးဖက္ကုိ ဦးတည္တဲ့ ေ၀ဖန္မႈဆုိၿပီး ရွိမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ကုိယ္က ဘာအတြက္ကုိ ေ၀ဖန္ေနသလဲ ဆုိတာကုိ ေသခ်ာစဥ္းစားစမ္းစစ္ၿပီးေတာ့မွ ေ၀ဖန္ေရးသားတာ ပုိအဓိပၸာယ္ရွိမယ္ထင္ပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ကုိ ေ၀ဖန္ေရးသားမလား ကုိယ့္လူမ်ဳိးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ကုိ ေ၀ဖန္ေရးသားမလား စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ေ၀ဖန္တာနဲ႔ ပုတ္ခတ္တာနဲ႕ မေရာေထြးေစခ်င္ပါဘူး။ ပုတ္ခတ္တာကုိလည္း တခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္တယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ေနၾကတတ္တယ္။ လူမ်ဳိးတုိင္းမွာ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင္ ့စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ ဘာသာ သာသနာ အျခားေသာေရးရာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းလုိပါတယ္ ပါတီလုိပါတယ္ ေနာက္ဆုံး လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြလုိမယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ ေျမၿမိဳလုိ႔ လူမ်ဳိး မေပ်ာက္ လူၿမိဳမွ လူမ်ဳိးေပ်ာက္ပါတယ္။ ပ်ဳေခတ္ကလုိမ်ဳိး ေပ်ာက္ျခင္းမလွ မေပ်ာက္ရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးညီညႊတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဂုဏ္သိကၡာ သတင္း ေ၀ဖန္မႈေတြရွိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေခတ္မွီတဲ့ ရင့္က်က္တဲ့ သေဘာထားေတြလုိပါတယ္။ယခုအေနအထားအရ ကုိယ္ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္ Felling ခံစားခ်က္ထက္ လူမ်ဳိးအတြက္ ပိုစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ပထမဦးစြာ လူမ်ဳိးရဲ႕ပါတီအတြက္အရင္စဥ္းစားသင့္တယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။
ခြန္မြဴးလာ
ေခတၱ - ဂ်ပန္

Unknown said...

လူတုိင္းက အခြင့္အေရးရွိၾကေပမဲ့ ၊ အခြင့္အေရးတုိင္းအေပၚမွာ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈဆုိတာ အျမဲရွိေနရမွာပဲ... ေ၀ဖန္တာပဲသိျပီး ကုိယ့္စကားကုိ တာ၀န္မယူနုိင္ရင္ေတာ့ ဒါမတရားတာပါပဲ...