ပအုိ၀္းေဒသမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ PNO မဲဆြယ္ေနၿပီ

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္။ ေနာင္ခမ္းခါ
ဇြန္လ (၃၀) ရက္၊ ၂၀၁၀။ ဗုဒၶဟူးေန႔

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ရာေဒသျဖစ္သည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဟုိပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အျခားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းတြင္ ပအုိ၀္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNO မွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္းရံုးေရးကြင္းဆင္းၿပီး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ဇြန္လ (၁၂) ရက္မွ (၁၃) ရက္အထိ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕အနီး ပံုေလာင္းရြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ PNO မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ား ပူးတြဲ၍ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားကို အစည္း အေ၀း ေခၚယူ၍ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆုိင္သည့္ အေက်ာင္းအရာမ်ား ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 
ထုိ႔အတူ ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ လက္ရွိ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဥကၠဌ ခြန္စံလြင္အပါအ၀င္ အျခားေသာ PNO ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္အတူ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆုိက္ေခါ၀္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ေဒသခံလူထုမ်ားကုိ စုရံုးေခၚယူၿပီး ပါတီစည္းရံုးေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားကုိ ဆင့္ေခၚၿပီး စည္းရံုးေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ၎တုိ႔ ေျပာဆုိသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ မသိရွိရေသးေပ။

ဆုိက္ေခါ၀္မွ ျပဳလုပ္သည့္ စည္းရံုးေရးေဟာေျပာပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ဆုိက္ေခါ၀္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွ ေဒသခံလူႀကီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တုိ႔မရွင္းလင္းသည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ သိလုိသည့္အေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိ ေမးျမန္းရာတြင္ PNO မွ ျပန္လည္ေျဖၾကာျခင္းမရွိပဲ ဤေနရာကိုလာရျခင္းဟာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လာေရာက္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္မဟုတ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမည္ကဲ့သုိ႔ထည့္ရမည္ကုိ ေဟာေျပာပို႔ခ် ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု PNO မွ ဗုိလ္မွဴးေစာ၀မ္းက ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာသည္။

ေဒသခံလူထုမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ဆဲဆုိဟိန္းေဟာက္ၿပီး ၾကမ္းတမ္းသည့္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္တံု႔ျပန္ခဲ့သျဖင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ PNO ဗုိလ္မွဴးေဟာင္း ခြန္ခ်စ္လယ္က ထုိင္ေနရာမွ ခ်က္ခ်င္းထျပန္သြားသည္ဟု သိရသည္။

ဗုိလ္မွဴးေဟာင္း ခြန္ခ်စ္လယ္သည္ ၁၉၈၈ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းတြင္ပါ၀င္၍ စစ္တပ္အာဏာ သိမ္းၿပီးေနာက္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္တြင္ ၀င္ေရာက္ေတာခုိခဲ့သည္။ ၎သည္ လိမ္မာပါးနပ္ မႈရွိၿပီး စကားေျပာရာတြင္ ရဲရင့္ျပတ္သားသည့္အတြက္ ဗုိလ္မွဴးအဆင့္ထိ ရာထူးရလာခဲ့သည္။ တပ္တြင္းတြင္ တာ၀န္ယူစဥ္ကာလ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားမႈစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီး ဆိုက္ေခါ၀္တြင္သာ ယခုခ်ိန္ထိ ဆက္လက္၍ ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ၎အား ဆုိက္ေခါ၀္မွ ေဒသခံမ်ား ယေန႕ခ်ိန္ထိ ခ်စ္ခင္ေလးစားေနဆဲျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ယခု ဇြန္လဆန္းပုိင္းတြင္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆာင္းေျပာင္းေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စည္းရံုးေရးေဟာေျပာပြဲတြင္လည္း PNO ပါတီ၀င္တစ္တဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ခင္က စည္းရံုးတရား ေဟာရာတြင္ ဗမာစကားျဖင့္သာေဟာေျပာသျဖင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္သည့္ ေဒသခံ ပအုိ၀္း ျပည္သူလူထုမ်ားက ဗမာစကား အကုန္လံုးနားမလည္သည့္အတြက္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကၿပီး လာေရာက္စည္းရံုးသည့္ PNO အဖြဲ႕ကုိ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိေနၾကေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ပအို၀္းေဒသရွိ ေနရာအႏွံ႕အျပားကို စည္းရံုးေရးဆင္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ပအို၀္းလူထု အမ်ားစုမွာ စိတ္မ၀င္စားသည့္အျပင္ ၎တို႕ကို ေၾကာက္လွန္႕၍သာ သြားေရာက္နားေထာင္ရ သည္ဟု ေက်းရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။

No comments: