မုိးမရြာေသာေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဟုိပံုးလြင္ျပင္ေဒသရွိ လယ္သမားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေန

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္။ ခြန္ခမ္းကို
ဇြန္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၀။ တနလၤာေန႔

ရာသီဥတုေဖါက္ၿပီး ရာသီဥတုအလြန္ပူးပ်င္းမႈ မုိးေခါင္မႈႏွင့္ ေခ်ာင္းေရခန္းေျခာက္မႈ တုိ႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ စုိက္ပ်ိဳးရာသီတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဟိုပံုးႏွင့္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ႏုိင္ပဲ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနၾကသည္။ေတာင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဖာမြန္းေက်းရြာအုပ္စု ထီးေရာင္းေက်းရြာအုပ္စုတုိ႔မွ၊ ထီဟန္းေဆြးရြာ လြယ္ေကာင္းရြာ၊ ညိဳမြဴးရြာ၊ ထီေရာင္းရြာ၊ ဆင္တြဴးရြာ၊ ဖာမြန္းရြာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ဟုိပံုးခ်ိဳင့္၀န္းလြင္ျပင္ရွိ ဟုိပံုးႏွင့္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လယ္သမားမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တဘက္ေခ်ာင္းကုိအဓိကမွီခုိၾကသည္။

ယခုခ်ိန္ထိမိုးမရြာေသာေၾကာင့္ တစ္ဘက္ေခ်ာင္းမွာ ေရမ်ားခန္းေျခာက္ေနသည္႔အျပင္ အစိုးရမွ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ဆည္မွာလည္း ေရအနည္းငယ္သာရွိၿပီး ဆည္ထိန္းမ်ားမွ ခုခ်ိန္ထိ ေရမလြတ္ေပးေသးသျဖင့္ လယ္လုပ္သမားမ်ား လယ္လုပ္ရန္ ေရမရွိ၍ ဒုကၡေရာက္ေန ၾကသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာလယ္သမားမ်ားသည္ ေကာက္စုိက္ရန္ ၎တို႔ပ်ဳိးထားသည့္စပါးပင္မ်ားမွာ ပ်ဳိးသက္ျပည့္ေသာ္လည္း မုိးမရြာသျဖင့္ မႏုတ္ႏုိင္ပဲ ပ်ဳိးထားသည့္အပင္မ်ား ပ်ဳိးသက္လြန္၍ အလဟႆျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ ထုိ႔အတူ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္တန္ေသာ္လည္း မထြန္ယက္ မစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္သျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ ႀကံဳေနရသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ လယ္ဆင္းတာၾကာၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ခုထိ မုိးကမရြာေသးေတာ့ က်ေနာ္ဘာလုပ္လုိ႔ လုပ္ရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး၊ ႏြားေက်ာင္း၊ ကၽြဲေက်ာင္းကလြဲလုိ႔ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ရြာျပန္ေတာ့လည္း ရြာမွာဘာမွ လုပ္စရာမရွိေတာ့ဘူး၊ ေတာင္ေပၚမွာလဲ မုိးမရြာေသးဘူးလုိ႔ မေန႕ကမွဆင္းလာတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ရြာလူတစ္ေယာက္က အဲလုိေျပာတယ္။ အစုိးရဆည္ေရကုိ ေမ်ာ္ျပန္ေတာ့လည္း ဆည္ကလူႀကီးေတြ ေရမဖြင့္ေသးေတာ့ ဘာမွလုပ္လုိ႔ မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ခုဆုိရင္ပ်ဳိးထားတဲ့ စပါးပ်ဳိးသက္ကလဲ တစ္လျပည့္ၿပီ ပ်ဳိးသက္ေတာ့လြန္ေနမွာပဲေလ၊” ဟု တဘက္ေခ်ာင္းကုိ မွီခုိေနသည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္လုပ္သူတစ္ဦးက ဤသုိ႔ ဆုိသည္။

No comments: