ပအုိ၀္းအပ်ဳိကုိသာေခၚထားၿပီး နအဖဂိတ္ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕က အဖမ္းခံရသူ ၃၀ ေက်ာ္လြတ္ေပး

ွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း

ဂ်ဴလိုင္ ၂၉ ရက္ ၂၀၀၈
Teenager girl detained migrants kicking back home arrested by junta authorities at the Thai-Burma border


နယ္စပ္သို ျပန္ပိုခံရသည့္ ခ်င္းမုိင္မွ တရားမ၀င္ သွ်မ္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၃၇ ဦးအနက္ က်န္သူမ်ားကုိ နအဖတပ္ဖြဲက ျပန္လတ္ေပး ေသာ္လည္း အသက္ ၁၆ ႏွစ္အြယ္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသမီးအား ယေနတိုင္ျပန္မလတ္ေပးေသးဟု နယ္စပ္သတင္း ရပ္ကြက္ ဆိုပါသည္


ပီးခဲ့သည့္ဂြၽန္လ ၂၅ ရက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ေထာင္မွ လတ္ေပးသူ (တရား၀င္အလုပ္သမားကဒ္မွိကသည့္) သွ်မ္းေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၃၇ ဦးအား ထိုင္းလ၀က အာာပိုင္မ်ားက ေနာင္အုပ္ - ပံုပါက်င္ကား ထိုင္း - သွ်မ္း နယ္စပ္ BP.၁ ဂိတ္သို ပိုေဆာင္ရာတုိအား နအဖစစ္သားမ်ား ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား ျခင္းျဖစ္သည္


ွ်မ္းနဲပအုိ၀္းေတြခ်ည္းဘဲ ဗမာ စစ္တပ္အခ်ဳပ္ခန္းမွာ တညအိပ္ရတယ္။ မနက္ေရာက္ ေတာ့ ၃၆ ေယာက္ျပန္လတ္ေပးေပမဲ့ ၁၆ ႏွစ္အြယ္ ပအို၀္းကေလးမကိုေတာ့ ျပန္မလတ္ေပးဘူး ေကာင္မေလးကုိ မတရားက်င့္ကံမွာစုိးလုိ က်ေနာ့္ဇနီး က်ေနာ့္ သမီးပါလို က်ေနာ္တုိ အဖြဲထဲက အာာပုိင္ေတြဆီ သြားေတာင္းပန္ေျပာေပမဲ့ လံုး၀ ျပန္လတ္မေပးဘူး။ ဘာျဖစ္လုိဆက္ဖမ္းထားလဲ မသိဘူး ကေလးမက နမ့္ဇန္ိဳ႕နယ္ ၀မ့္ေညာင္ဆာြာ ဇာတိလိုေျပာတယ္” - ဟုအဖမ္းခံရသူမ်ားအနက္ နယ္စပ္သိုျပန္ေရာက္ လာသူ အသက္ ၃၀ အြယ္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား တဦးက ေျပာျပသည္


ဗမာစစ္တပ္အာာပိုင္ေတြလက္ထဲေရာက္သြားေတာ့ တေယာက္မွ ပိုက္ဆံမရွိၾက ေတာ့ ဘူး ထိုင္းကိုျပန္သြားခ်င္သြား ကိုယ့္ဇာတိကို ျပန္ခ်င္ျပန္ လိုေျပာပီး အာာပိုင္ေတြ ျပန္လတ္ေပးေတာ့ တခ်ဳိလဲ ြာျပန္သြားကတယ္ အမ်ားစုေတာ့ ထိုင္းကိုျပန္၀င္ကတယ္ ကေလးမ ခမ်ာေတာ့ ကေနအထိ ျပန္မလတ္လာေသးဘူး” - ၎က စိတ္မေကာင္းစြာ ညည္းျပသည္


အဖမ္းခံရသည့္ ၃၇ ေယာက္တြင္ ေယာက်ာ္း မိန္းမ တ၀က္စီပါပီး တရား၀င္ အလုပ္သမားကဒ္ မွိသူမ်ားျဖစ္ကသည္ြၽန္လဆန္းက ထိုင္း အာာပိုင္မ်ား ဖမ္းဆီးျခင္းခံကရပီးြၽန္လ ၂၅ ရက္ ခ်င္းမိုင္ခုိင္ ခ်င္းေဒါ၀္ိဳ႕နယ္ ေနာင္အုပ္ (သွ်မ္းျပည္အေေတာင္ပိုင္း မိုင္းတံုိဳ႕နယ္ ပံုပါက်င္ိဳ႕နယ္ခြဲ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္) ွိ BP ၁ နယ္စပ္ဂိတ္သိုျပန္ပိုျခင္း ခံကရသည္၊ ၂၆ ရက္ တည တုိအား နအဖစစ္တပ္အာာပိုင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားပီး ၂၇ ရက္တြင္ျပန္လတ္ေပးခဲ့သည္

ရလလဖ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ပီအဲန္အိုႏွင့္ ပူးေပါင္း

ခြန္ေအာင္ျမတ္။
ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။


ပအို၀္းနီ ေခၚ ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရး(ရလလဖ)အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မွဴးဆုိင္ဖ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ သည္ ခြဲထြက္ၿပီး ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပီအဲန္အို)ႏွင့္ ပူးေပါင္း လိုက္သည္။


ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ဟိုနမ္းေဒသတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိး ေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕(ရလလဖ)မွ ဗိုလ္မွဴးဆုိင္ဖ ဦးေဆာင္သည့္ တပ္သား ၄၀ ေက်ာ္တို႕ ပီအဲန္အိုႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။


ယင္းသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရလလဖႏွင့္ ပီအဲန္အိုတို႕က မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေသာ္လည္း အေသးစိပ္ ေျပာဆိုရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။


ဗိုလ္မွဴးဆုိင္ဖ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ ပီအဲန္အိုႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း နယ္စပ္အေျခစိုက္သည့္ ပအုိ၀္းျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက အတည္ျပဳေျပာသည္။


“ဗိုလ္မွဴးတာကလယ္အဖြဲ႕ေတာ့ မပါဘူးလို႕ ၾကားတယ္။ သူတို႕ဒီႏုိင္ငံေရး ေခါင္းစဥ္နဲ႕လုပ္တာ မဟုတ္ ဘူးတဲ့။ ဒီေအာက္ေျခ အဖြဲ႕တဖြဲ႕က သြားတဲ့သေဘာမ်ဳိး။ က်ေနာ္လည္း ပထမေတာ့ တဖြဲ႕လံုး ေပါင္း သလား၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီ ပအုိ၀္းႏုိင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ဖို႕ အတြက္ လူစုသလားေပါ့ အဲလိုမ်ဳိး ထင္တာ။ ေမးၾကည့္ေတာ့ ရလလဖက ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းစဥ္နဲ႕ေတာ့ ေပါင္းတာ မဟုတ္ဘူးလို႕ အဲဒီလို ၾကားေနတယ္။ အခုက ေပါင္းတာ မဟုတ္ဘူး အဲဒီတပ္ဖြဲ႕က အေျခအေန မေကာင္းလို႕ ပီအဲန္အိုထဲမွာ ၀င္လိုက္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးေပါ့ အဲလိုျဖစ္ႏုိင္တယ္။”


အတည္ျပဳခ်က္မရေသးသည့္သတင္းအရ ဟိုနမ္းေဒသမွ ဗိုလ္မွဴးဆုိင္ဖဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ အျပင္ ရလလဖ ဥကၠဌ အေျခစိုက္ေနသည့္ ေနာင္ေထာင္၀္ရွိ နာယကအဖြဲ႕၀င္ တခ်ဳိ႕အပါအ၀င္ တပ္အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္တို႕ ပီအဲန္အိုႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္ဟု ပီအဲန္အိုႏွင့္ နီးစပ္သူက ေျပာသည္။


”တာကလယ္တို႕အဖြဲ႕က သူရိန္တို႕အဖြဲ႕ကလည္း ဒီဘက္ကို ထြက္လာၿပီ တုိက္ပြဲေတြ လုပ္ေနတယ္။ တဖက္ကလည္း အခုက အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြကို ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ထူေတာင္ၾက ဖို႕ နအဖက တုိက္တြန္း ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြလည္း အကုန္လံုး လက္နက္ အပ္ခ်င္အပ္ မအပ္ခ်င္ လည္း အထူး ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးတပ္ ရဲလုပ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ အကူအညီေပးဖို႕ေတြ ေတာင္းဆို တယ္။ ဒီဖိအားေတြ ေအာက္မွာ ဥကၠဌ တာကလယ္ ဦးေဆာင္တဲ့ လက္က်န္ ရလလဖက ဘာဆက္ လုပ္ရမွန္း မသိဘူး ျဖစ္ေနတယ္ ထင္တယ္။ ပါတီေထာင္ဖို႕ကလည္း အင္အားမလံုေလာက္၊ တပ္က လည္း မယ္မယ္ရရ မရွိ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမကလည္း တိတိပပ မေျပာႏိုင္ဘူးေလ။ အဲဒါဆိုေတာ့ သူတို႕အေနနဲ႕ ဘယ္လမ္းေလွ်ာက္ရမွန္းဆိုတာ အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္ထင္တယ္။ ၾကည့္ရတာ။”
ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက သံုးသပ္သည္။


ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕သည္၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက လက္နက္ခ်ရန္ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ထိေဆာင္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕သည့္ ရလလဖ အဖြဲ႕မွ ခြဲထြက္ၿပီး လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕ဟု အမည္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္၍ ဆက္လက္ ေတာ္လွန္ ေနဆဲျဖစ္သည္။


ရလလဖ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေမာင္ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွင့္ ဇူလုိင္လတြင္ ျမန္မာစစ္ အစိုးရထံ လက္နက္ခ်ခဲ့ၿပီး ဌာနခ်ဳပ္စခန္းျဖစ္သည့္ ေနာင္ေထာင္၀္ တြင္ ဥကၠဌေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာကလယ္ ႏွင့္ နာယကအဖြဲ႕မ်ား ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ သည္။


http://www.nmg-news.com/nmg/defaultmm.html

ရလလဖ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ပီအဲန္အိုႏွင့္ ပူးေပါင္း

ခြန္ေအာင္ျမတ္။
ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။ 

ပအို၀္းနီ ေခၚ ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရး(ရလလဖ)အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မွဴးဆုိင္ဖ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ သည္ ခြဲထြက္ၿပီး ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပီအဲန္အို)ႏွင့္ ပူးေပါင္း လိုက္သည္။ 

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ဟိုနမ္းေဒသတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိး ေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕(ရလလဖ)မွ ဗိုလ္မွဴးဆုိင္ဖ ဦးေဆာင္သည့္ တပ္သား ၄၀ ေက်ာ္တို႕ ပီအဲန္အိုႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ယင္းသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရလလဖႏွင့္ ပီအဲန္အိုတို႕က မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေသာ္လည္း အေသးစိပ္ ေျပာဆိုရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

ဗိုလ္မွဴးဆုိင္ဖ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ ပီအဲန္အိုႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း နယ္စပ္အေျခစိုက္သည့္ ပအုိ၀္းျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက အတည္ျပဳေျပာသည္။ 

“ဗိုလ္မွဴးတာကလယ္အဖြဲ႕ေတာ့ မပါဘူးလို႕ ၾကားတယ္။ သူတို႕ဒီႏုိင္ငံေရး ေခါင္းစဥ္နဲ႕လုပ္တာ မဟုတ္ ဘူးတဲ့။ ဒီေအာက္ေျခ အဖြဲ႕တဖြဲ႕က သြားတဲ့သေဘာမ်ဳိး။ က်ေနာ္လည္း ပထမေတာ့ တဖြဲ႕လံုး ေပါင္း သလား၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီ ပအုိ၀္းႏုိင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ဖို႕ အတြက္ လူစုသလားေပါ့ အဲလိုမ်ဳိး ထင္တာ။ ေမးၾကည့္ေတာ့ ရလလဖက ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းစဥ္နဲ႕ေတာ့ ေပါင္းတာ မဟုတ္ဘူးလို႕ အဲဒီလို ၾကားေနတယ္။ အခုက ေပါင္းတာ မဟုတ္ဘူး အဲဒီတပ္ဖြဲ႕က အေျခအေန မေကာင္းလို႕ ပီအဲန္အိုထဲမွာ ၀င္လိုက္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးေပါ့ အဲလိုျဖစ္ႏုိင္တယ္။” 

အတည္ျပဳခ်က္မရေသးသည့္သတင္းအရ ဟိုနမ္းေဒသမွ ဗိုလ္မွဴးဆုိင္ဖဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ အျပင္ ရလလဖ ဥကၠဌ အေျခစိုက္ေနသည့္ ေနာင္ေထာင္၀္ရွိ နာယကအဖြဲ႕၀င္ တခ်ဳိ႕အပါအ၀င္ တပ္အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္တို႕ ပီအဲန္အိုႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္ဟု ပီအဲန္အိုႏွင့္ နီးစပ္သူက ေျပာသည္။ 

”တာကလယ္တို႕အဖြဲ႕က သူရိန္တို႕အဖြဲ႕ကလည္း ဒီဘက္ကို ထြက္လာၿပီ တုိက္ပြဲေတြ လုပ္ေနတယ္။ တဖက္ကလည္း အခုက အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြကို ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ထူေတာင္ၾက ဖို႕ နအဖက တုိက္တြန္း ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြလည္း အကုန္လံုး လက္နက္ အပ္ခ်င္အပ္ မအပ္ခ်င္ လည္း အထူး ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးတပ္ ရဲလုပ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ အကူအညီေပးဖို႕ေတြ ေတာင္းဆို တယ္။ ဒီဖိအားေတြ ေအာက္မွာ ဥကၠဌ တာကလယ္ ဦးေဆာင္တဲ့ လက္က်န္ ရလလဖက ဘာဆက္ လုပ္ရမွန္း မသိဘူး ျဖစ္ေနတယ္ ထင္တယ္။ ပါတီေထာင္ဖို႕ကလည္း အင္အားမလံုေလာက္၊ တပ္က လည္း မယ္မယ္ရရ မရွိ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမကလည္း တိတိပပ မေျပာႏိုင္ဘူးေလ။ အဲဒါဆိုေတာ့ သူတို႕အေနနဲ႕ ဘယ္လမ္းေလွ်ာက္ရမွန္းဆိုတာ အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္ထင္တယ္။ ၾကည့္ရတာ။” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက သံုးသပ္သည္။ 

ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕သည္၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက လက္နက္ခ်ရန္ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ထိေဆာင္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕သည့္ ရလလဖ အဖြဲ႕မွ ခြဲထြက္ၿပီး လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕ဟု အမည္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္၍ ဆက္လက္ ေတာ္လွန္ ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ရလလဖ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေမာင္ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွင့္ ဇူလုိင္လတြင္ ျမန္မာစစ္ အစိုးရထံ လက္နက္ခ်ခဲ့ၿပီး ဌာနခ်ဳပ္စခန္းျဖစ္သည့္ ေနာင္ေထာင္၀္ တြင္ ဥကၠဌေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာကလယ္ ႏွင့္ နာယကအဖြဲ႕မ်ား ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ သည္။