ပအို၀္းအမ်ဳိးသား အာဇာနည္ေန႔ တုိ႔မ်ားမေမ့ၾကဖုိ႔

စါင္ဖါေအာင္ ႏွင့္ ေဗြးစါင္ေပ | အျမင္ေဆာင္းပါး
စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ယခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားအသီးသီးမွ အာဇာနည္ေန႔ပြဲမ်ားကို ပိုမို၍ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္ဟု စာေရးသူ သတိျပဳမိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဂ်ဴလိုင္ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ (၆၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ က်င္းပၿပီးေနာက္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ေန႔ကို KIO မွ ဦးစီးၿပီး ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ၾသဂုတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ (၆၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင့္အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ ေန႔အခမ္းအနားကိုလည္း စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ (၄၀) ျပည့္ ပအို၀္းအာဇာနည္ေန႔ က်င္းပ

ခြန္ခ်န္ကီ | စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္


(ဓာတ္ပံု: ခြန္ခ်န္ကီ)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးေရးကြင္းရွိ ဒဲဥ္သီးေဗြစင္ျမင့္၌ ပအို၀္းလူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ႏွစ္(၄၀)ျပည့္ ပအို၀္းအာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။