ပင္းပက္သံမဏိစက္ရံု အလုပ္သင္မ်ားေခၚယူေန

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္။ ေနာင္ခမ္းခါ
ဇြန္လ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၀။ စေနေန႔

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အနီးရွိ ပင္းပက္သံမဏိစက္ရံုတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ဧၿပီလ သႀကၤန္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းမွစတင္၍ ပညာအရည္အခ်င္း အနည္းဆံုး ၈ တန္းေအာင္၊ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသူမ်ားအား အလုပ္သင္အျဖစ္ ေခၚယူေနေၾကာင္း သိရသည္။အလုပ္သင္မ်ားေခၚယူရာတြင္ စက္ရံုအနီး၀န္းက်င္ရွိ ေဒသခံရြာသူ ရြာသားမ်ားကုိ အဓိက ဦးစားေပးေခၚယူေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သင္မွတဆင့္ စက္ရံုမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုပါက စက္ရံုမွ ၎တုိ႔ အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ပညာရပ္မ်ား ၂ ႏွစ္ သင္ေပးမည့္ျဖစ္ၿပီး၊ ပညာသင္ေပးစဥ္ အတြင္း အလုပ္သင္မ်ား ကုိယ့္စရိတ္နွင့္ ကုိယ္သာ အကုန္က်ခံရမည္ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ ၂ ႏွစ္သင္တန္းၿပီးဆံုးလ်င္ လစာ က်ပ္ေငြ ၄၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀ အထိျဖင့္ အေျခခံ၀န္ထမ္းမ်ား အဆင့္မွစၿပီး အလုပ္စတင္ခန္႔အပ္သည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိခ်ိန္တြင္ တခ်ိဳ႕အလုပ္သင္မ်ားမွာ သင္ၾကားမႈမ်ားစတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး နံနက္ပုိင္းတြင္ စာသင္ေပး၍ ညေနပိုင္းတြင္ ကြင္းဆင္းလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ယင္းစက္ရံုအလုပ္သင္မ်ားမွာ အနီး၀န္းက်င္ရွိေဒသခံရြာသားမ်ားကုိ အဓိကဦးစားေပး ေခၚယူေသာ္လည္း ေဒသခံပအုိ၀္းလူငယ္ အမ်ားစုက စိတ္၀င္စားမႈမရွိက်ပဲ အနည္း အက်ဥ္းမ်သာ ၀င္လုပ္ၾကၿပီး၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းမွ လူငယ္မ်ားလာေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကသည္ဟု ပင္းပက္သံမဏိစက္ရံုကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အမည္မေဖၚလုိသည့္ ေဒသခံတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ထုိ႔အတူ ပင္းပက္ကေမၻာဇဘိလပ္ေျမစက္ရံုသည္လည္း စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားကို စက္ရံုအနီး၀န္းက်င္ရွိေဒသခံရြာသားမ်ား အဓိကေခၚယူေသာ္လည္း အလားတူ ရြာသားမ်ားက စိတ္၀င္စားမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စက္ရံုပတ္၀န္းက်င္ရွိေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ အေျခခံပညာ အလယ္တန္း ေက်ာင္းေအာင္သည့္သူမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္၍ အလုပ္သင္ေခၚယူရာတြင္ ၎တုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားအား ေဒသခံလူငယ္အမ်ားစုႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ပင္းပက္သတၱဳစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ “အနာဂတ္ကုိ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္း” အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာထုတ္ေ၀ရာတြင္ အဓိကပါ၀င္သူ ခြန္ခ်န္ကီမွ ဆုိသည္။

“စက္ရံုမွာတာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြ အဲဒီေဒသခံက အေျခအေနေတြကို သူတုိ႔သိတယ္။ ပင္ငိုရြာႏွင့္ ၆ မုိင္ရြာကလြဲလုိ႔ က်န္တဲ့ရြာမွာ ၈ တန္းေအာင္တဲ့လူေတြ မရွိသေလာက္အလြန္နဲတယ္ဆုိတာ သူတုိ႔သိတယ္။ ဦးစားေပးအလုပ္ေခၚလဲ သူတုိ႔လုပ္ႏုိင္မွာမဟုတ္မွန္းသိတယ္။”

စက္ရံုတြင္ အလုပ္ရမည္ဆုိေသာ္လည္း ထမင္းခ်က္ သန္႔ရွင္းေရးအလုပ္၊ ဂိတ္ေစာင့္အလုပ္ႏွင့္ အျခားေသာ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားသာ လုပ္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင္း ေဒသအတြင္း အရည္အခ်င္းရွိသည့္ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားလည္း ၀င္လုပ္လုိသည့္စိတ္မရွိၾကေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

“၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေလာက္မွာလဲ သူတုိ႔အလုပ္သမားေတြ ေခၚတယ္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ခ်င္တဲ့လူေတြ ေလွ်ာက္လႊာေတြ၀ယ္ရတယ္၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ႏွစ္ေယာက္ပဲအလုပ္ရတယ္၊ ႏွစ္ေယာက္စလံုးဘြဲ႕ရေတြပဲ၊ တစ္ေယာက္က တမင္းခ်က္တယ္၊ တေယာက္က သန္႔ရွင္းေရးအလုပ္ပဲ လုပ္ရတယ္။ အခုတခါျပန္ေခၚေတာ့ လူေတြစိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူး”

ပင္းပက္သံမဏိစက္ရံုႏွင့္ ပင္းပက္ေတာင္သံသတၱဳရုိင္းတူးေဖၚေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းအား ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ရုရွားအစုိးရပုိင္ Tyazhpromexport ကုမၸဏီမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသည္။

ယင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူထုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ ေျမယာဧကေပါင္း ၁၁၀၀၀ သိမ္းပုိက္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ေဒသခံရြာသားအေယာက္ ၅၀ ကုိ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္မက၊ စီမံကိန္းအနီးရွိေနာက္ထပ္ ရြာေပါင္း ၂၅ ရြာႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္အား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းရံုးမွ ထုတ္ေ၀သည့္ "အနာဂတ္ကုိ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္း" အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖၚျပသည္။

No comments: