ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပအုိ၀္းေဒသတြင္ မဲရံုေကာ္မတီစတင္ဖြဲ႕စီးၿပီ

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္။ ေနာင္ခမ္းခါ
ဇြန္လ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၀။ အဂၤါေန႔

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ မသတ္မွတ္ရေသးေသာ္လည္း မဲထည့္ဖုိ႔အတြက္ ပအုိ၀္းေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီအမိန္႔ျဖင့္ မဲရံုေကာ္မတီမ်ား စတင္ဖြဲ႕စည္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။လြန္ခဲ့သည့္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔၌ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ကားေက်းရြာတြင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီ အမိန္႔ျဖင့္ အစည္းအေ၀းေခၚၿပီး မဲရံုေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ၎ရြာမွ ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“တျခားရြာနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတြ ဘယ္ရက္မွာဖြဲ႕က်လဲေတာ့ မသိဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔ရြာကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၃၀ မွာ မဲရံုေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီ၊ ဦးေအာင္ခမ္းထီ ဖြဲ႕ခုိင္းတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ၾကားတယ္။ ေကာ္မတီထဲမွာေတာ့ ရြာသားေတြနဲ႕ပဲဖြဲ႕တယ္၊ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါလဲေတာ့ မသိဘူး”


ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္မ်ား မသိရွိရေသးေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႔ မဲရံုေကာ္မတီ ႀကိဳတင္ဖြဲ႕စည္းသည္ရကုိ အထက္လူႀကီးမ်ားက မရွင္းျပဟု သိရသည္။

ေဒသအတြင္း ပအုိ၀္းေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္၀င္မႈ သိပ္မရွိၾကေၾကာင္းလဲ သိရသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) မွ ၂၀၁၀၊ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကုိ (PNO) မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎၏ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီမွ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း PNO ၏ နာယက အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ခြန္ေမာင္တုတ္မွ The Voice Weekly သို႔ ေျပာခဲ့သည္။

No comments: