သန္းေခါင္စားရင္းေကာင္ယူရာတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအတြက္ သီးျခား Code နံပါတ္ျဖင့္သာ ေကာက္ယူေပးရန္ ေတာင္ဆိုုျခင္း

မတ္ခ်္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးသည္ ပုဂံေခတ္မထြန္းကားခင္ ကတည္းကမွစ၍ လြတ္လပ္ေရးမရမီကာလအထိ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားတို႕က ေတာင္သူလူမ်ဳိးဟု ေခၚေဝၚမွတ္တမ္းျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကိုလိုေခတ္တြင္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိ္းသားကို ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျဖင့္ ပူးေပါင္းထားခဲ့သည္။ 

ပအမဖ ပါတီရံုးဖြင့္ပြဲႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲျပဳလုပ္

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | မတ္ခ်္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္


ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးုသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပအမဖ) ပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအမွတ္ ၇၃ ရရွိထားၿပီး ပါတီရံုးခ်ဳပ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကို မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေညာင္ျဖဴစခန္းရပ္၊ ည/၁၀၇၄ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းေပၚတြင္ ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႕သုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ဥကၠဌတို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အခန္းအနားဖြင့္လွစ္ေပး

ခြန္ရာဇာ ေတာင္ႀကီး | မတ္ခ်္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ပအို၀္းျပည္နယ္ ထူေထာင္ၾကမယ္ဆိုရင္

By ခြန္နီပအို၀္း | အျမင္ေဆာင္းပါး

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမွာ မိမိတို႔ လူမ်ိဳးစုအဖို႔ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးတရပ္ျဖစ္တဲ့ ျပည္နယ္ထူေထာင္ခြင့္ အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္လႈပ္ရွားမယ္၊ ေတာင္းဆိုေတာ့မယ္ရင္ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္သူေတြ ႏိုင္ငံေရး ႏိုးၾကားတက္ၾကြမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲထဲ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လိုမႈႈ၊ တမ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းတဲ့ ဘံုႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားမႈ စတဲ့အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိထားရပါမယ္။

ယေန႔ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား မွန္ကိုျပန္ၾကည့္သင့္ၿပီ

ေဆာင္းပါး | ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | မတ္ခ်္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ က်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားက သိေသာသူ ရွိသလို မသိေသးေသာသူလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာရြာေနျပည္သူမ်ား သိရွိျခင္း မရွိေသးေပ။ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအေရြ႕ကို ပါဝင္ပါတ္သက္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ယခု မတ္လတြင္ ေကာက္ခံမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ထြက္လာမည့္စာရင္းကို မတြက္ဘဲ ယခင္က စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရသန္း ၆၀ ရွိသည့္အထဲတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လူဦးေရအဆင့္ ၇ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ေအာင္လံေတာ္ကို လႊင့္ထူၾကေလာ့ ခြန္ပအို၀္း

အျမင္ေဆာင္းပါး | ခမ္းစဲ့ေဟာ၀္ | မတ္ခ်္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ယေန႔ကာလသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲစျပဳေနသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲ ေနခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔လည္း အလုိက္သင့္ လိုက္ပါေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားၾကရမည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မီဒီယာညီလာခံ ရန္ကုန္တြင္က်င္းပ

ခြန္သန္းေအာင္ (ေတာင္ႀကီး) | မတ္ခ်္လ ၁၂၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ပအို၀္းလူမ်ဳိးသည့္ သီးျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

ပအို၀္းပို (ေတာင္ႀကီး) | မတ္လ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္စာဆိုေတာ္ေန႕ႏွင့္ သက္ႀကီးစာေပ ပညာရွင္မ်ား ပူေဇာ္ပြဲက်င္းပ

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | မတ္ခ်္လ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္သတင္းက်င့္ဝတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | မတ္ခ်္လ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မီဒီယာပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕တို႕မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ သတင္းသမားမ်ား အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၈ ရက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ စာသင္ေဆာင္တြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးုသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ) ပါတီႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | မတ္လ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ဘုရားျဖဴရြာတြင္ စစ္တပ္သိမ္းေျမယာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္းမရွိဘဲ ေရာင္းခ်လြဲေျပာင္းမႈရွိေန

ခြန္သန္းေအာင္ (ေတာင္ႀကီး) | ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပါမိုးနဲရြာ (ယခု ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္၊ နယ္ေျမ (၄) မွ စိုက္ပ်ဳိးၿခံယာေျမ (၇၂၀) ဧကကို စစ္တပ္၏ သိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား စား၀တ္ေနေရး နစ္နာမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌဦးတင္ထြဋ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔စာျဖင့္ ယခုလို တတိယအႀကိမ္ ထပ္မံစာတင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ေတာင္သူမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ ပါမိုးနဲရြာေန ေျမယာပုိင္ရွင္ ဦးမတ္က ေျပာသည္။

အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဂႏိုင္ထံုရြာေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းမႈျဖစ္ပြား

ခြန္သန္းေအာင္ (ေတာင္ႀကီး) | ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္