ေနာင္တရားၿမိဳ႕တြင္ အျခားၿမိဳ႕ထက္ ေက်ာင္း၀င္ေၾကး အကုန္က်မ်ား

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္။ ေနာင္ခမ္းခါ
ဇြန္လ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၀။ အဂၤါေန႔

ယခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံသည့္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားသည္ ေက်ာင္း၀င္ေၾကးေပးေဆာင္ရသည္မွာ အျခားၿမိဳ႕မ်ားထက္ အကုန္အက်မ်ားသည္။အျခားေက်းရြာမ်ားရွိ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၏ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း ဆက္တက္ရန္ လာေရာက္အပ္ႏွံသည့္ ေက်ာင္းသူ/သား အသစ္တေယာက္မွာ ေက်ာင္း၀င္ေၾကး က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ေပးေဆာင္ရၿပီး၊ ေက်ာင္းသူ/သား အေဟာင္းတစ္ေယာက္မွာ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေပးေဆာင္ၾကရသည္။

လာေရာက္အပ္ႏွံသည့္ ေက်ာင္းသားအသစ္မ်ားမွာ ၅ တန္းေက်ာင္းသားအမ်ားစုျဖစ္ၾကၿပီး ေက်ာင္း၀င္ေၾကး မ်ားစြာေပးေဆာင္ရသည့္အတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ စီးပြားေရးအဆင္မေျပသည့္ ေက်ာင္းသူ/သား မိဘတခ်ိဳ႕မွာ မိမိတုိ႔၏ သား/သမီးမ်ားကုိ ေက်ာင္းဆက္မထားႏုိင္ၾကေၾကာင္း ေနာင္တရားမွ ေဒသခံတစ္ဦးက ဆုိသည္။

“တျခားေနရာမွာ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ပဲ ေပးရတယ္။ ေတာင္ႀကီး အထက (၂) မွာဆုိရင္ ႏွစ္ေထာင္ပဲ ေပးရတယ္။ ေနာင္တရားမွာၾကေတာ့ ႏွစ္ေသာင္း ေတာင္ေပးရေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးေရးအဆင္မေျပလုိ႔ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္တဲ့မိသားစုတခ်ိဳ႕ဆုိရင္ ေက်ာင္းမအပ္ႏုိင္ ေတာ့ဘူး။ ပိုက္ဆံအျပည့္ယူမလာတဲ့တခ်ိဳ႕လူေတြဆိုရင္လည္း ဒီတုိင္းပဲ ျပန္သြားရတယ္”

လြန္ခဲ့သည့္ ဇြန္လကုန္ပုိင္းမွ စတင္အပ္ႏွံၾကၿပီး၊ ရပ္ေ၀းမွ လာၾကသည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕မွာ ခုခ်ိန္ထိ လာေရာက္အပ္ႏွံေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ရာသီဥတုမေကာင္းမႈေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအျဖစ္ အဓိကလုပ္ကုိင္ၾကသည့္ ၿခံယာလယ္သမားအမ်ားစုမွာ စီးပြားေရး စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ား ရွိလာၾက၍ မိမိတို႔သားသမီး ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း ထိခုိက္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကသည္။

No comments: