၀င္းယဆရာေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အစီးအေ၀းမွတ္တမ္းနဲ႔ ေရးလာတဲ့ေပးစာ

ေမလ ၃၁ ရက္၊ ၂၀၁၂

၀င္းယဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ PNO လူႀကီးမွ ေခၚယူခဲ့တဲ့အစီးအေ၀းမွ အစီးအေ၀းရဲ႕အစီအစဥ္ေတြ၊ အစီးအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတ္တမ္းေတြ၊ အစီးအေ၀းဖိတ္စာေတြ၊ အစီးအေ၀းတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့သူေတြရဲ႕အမည္စာရင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္တမ္းအပါအ၀င္ ဒီအေၾကာင္းအရင္းကုိ အေသးစိတ္ အစအဆံုးသိတဲ့ ေဒသခံတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေရးလာတဲ့ေပးစာနဲ႔အတူ ပအုိ၀္းျပည္သူလူထုမ်ားသိရွိေအာင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္လက္တင္ျပလုိက္ပါတယ္။
------------------------------

ဒီအစီးအေ၀းမွတ္တမ္းဟာ PNO ရုံးက လူၾကီးေတြနဲ႔ ခမ္းေဗြး (ေဒသအေခၚ လူၾကီး) တို႔က ၀င္းယရြာသား အနည္းငယ္ကို စည္းရုံးျဖားေယာင္းၿပီး တစ္ဘက္သတ္လိမ္ညာေရးသား စြပ္စြဲထားတဲ့စာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပအို၀္းဘာသာ နဲ႔ေရးထားတာပါ။ အဲဒီေရးထားတဲ့စာေတြအထဲမွာ ရုံးက ပထမတစ္ခါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တာေတြ၊ ပအို၀္းဆီဆိုင္ဆရာေတာ္က ထိုကဲ့သို႔ မျပဳလုပ္ဖို႔ မိန္႔ၾကားတာေတြကို ထည့္တြင္းေဖာ္ျပထားတာမေတြ႔ရဘူး။ အဲဒီရြာက အေၾကာင္းေတြကို တိတိက်က် မသိတဲ့သူေတြက ဒီစာကိုဖတ္ရင္ သူတို႔အမွန္လို႔ထင္ေအာင္ အကြက္ဆင္ေရးထားတာပါ။ ရုံးကစာေရး ခြန္ဟိန္းထြန္းနဲ႔ ခြန္ဟိန္းထြန္းရဲ႕ မိတ္ေဆြ ခြန္တိုးယံတို႔က ေရးေပးတာပါ။ ေရးေပးတဲ့အေၾကာင္းက ေငြေရးေၾကးေရးေၾကာင့္လည္းပါပါတယ္။ ဟိန္းထြန္းက စီးပြားေရးက်ပ္တည္းသူျဖစ္ေတာ့ ေငြကို မရ ရတဲ့နည္းနဲ႕ ရွာေနရတဲ့အခ်ိန္လဲျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေက်ာင္းအပ္ရေတာ့မယ္ေလ။ ခြန္တိုးယံဆိုသူကေတာ့ အရင္က ၀င္းယေက်ာင္းထိုင္ျဖစ္ၿပီး မိန္းမကိစၥေၾကာင့္ ရြာက အႏွင္ခံထားရတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။
ဟိန္းထြန္း အဲဒီ၀င္းေက်ာင္းက ဘုန္းၾကီးလူထြက္ပါပဲ။ ဟိန္းထြန္း ဘုန္းၾကီးဘ၀တုန္းက ပညာအရည္အခ်င္းအရ ၀င္းယေက်ာင္းကို ထိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒကာအမ်ားက သေဘာမက်တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းထိုင္ မျဖစ္လိုက္ရပါဘူး။ ခုလက္ရွိထိုင္ေနတဲ့ ဦးၾသဘာသကိုသာ ရြာသားဒကာေတြက ေရြးလိုက္ေတာ့ ဟိန္းထြန္း (ဦးသီရီညာဏ) နဲ႕ သူေဆြမ်ိဳးေတြက ေက်ာင္းထိုင္ေနရာကို ရသြားတဲ့ ဦးၾသဘာသကို မေက်နပ္ၾကပါဘူး။ ခုလဲ အဲဒီအၿငိဳးေတြနဲ႕ လူၾကီးေတြနဲ႕ ေပါင္းၿပီး ဘုန္းၾကီးကို တဘက္သတ္ စြပ္စြဲလိုက္တာပါ။ ေနာက္အေၾကာင္းေတြကေတာ့ ဟိန္းထြန္းအစ္ကို ေအာင္လွ ဆိုသူနဲ႔ ၀င္းယဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသက အဆင္မေျပပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္လွက ရုံးစာပုံစံ အေရးကၽြမ္းက်င္တဲ့ သူ႔ညီကို ေငြေပးၿပီး လူၾကီးေတြ မယုံ ယုံေအာင္ တစ္ဘက္သတ္ေရးခိုင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိန္းထြန္းနဲ႕ တိုးယံ တို႔ဟာ ပအို၀္းလူၾကီးေတြနဲ႕ ရင္းႏွီးေတာ့ ပအို၀္းလူၾကီးေတြကလဲ သူတို႔စကားဆို အကုန္
ယုံပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀င္းယဆရာေတာ္မွာ အျပစ္ၾကီးၾကီးမားမား မရွိပါဘဲ ေက်ာင္းကထြက္ဖို႔ ဖိအားေပးခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရြာသားေတြ မေက်နပ္ၾကေပမဲ့ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။8 comments:

ေ၀းခြန္သိန္း said...

လုိယုိန၀္ေပါးနီမာထာေဟာ၀္တဲ့လုိေဟာ၀္ဖုံးအ၀္းအြဥ္းေဟာ၀္အြဥ္းရဲခါဒ်ား ေပါးနီမာထာတဟ၀္တ၀္းန၀္ရုိမြဳန္းတ၀္းဇာတ္ငါ ၀ဠ္ကရုိန၀္အီးေဖးစြဥ္းဘ၀ဇာတ္ယိုခါခါသြဴ ေဖးအား
ဒါးတေဟာ၀္တ၀္းသားတဲ့န၀္အက်ဳိေလြနုဲင္းန၀္ေနေနသြဴ
နီပအုိ၀္းသီးေခတ္လဲင္းခါန၀္လုိဒါးပညားသားလဲ့ကအာကြဲ
ေတြာ့လိုကဒါးဒ်ားပညားသားန၀္သြဳံးဒါးတ၀္းခင္းလမ္းတြမ္းခင္းလမ္းေတြာ့အက်ဳိတထြာတ၀္းသြဴ ကြပ္န၀္မအြဥ္းစြဥ္းလုိ
ဒါးပညားသားအြဥ္ငါတဲ့လုိအြဥ္ငါသားေဒါ့ဒါးင၀္းယုိန၀္ေပါး
လုိမြဳိက္လုိရြဳိင္သီးတနားတ၀္း ေလြာက္လြဥ္ေတာ့ထာတဟ၀္တ၀္းဖဲ့န၀္တဲ့ အက်ိဳယိန္းဆုတ္ယုတ္န၀္သြဴ ေပါးလိတ္ဖတ္ပုဂဳိလ္းသီး
မိဥ္းထြာဒ်ားဗုဒဓဘားသားတဲင္ပ်သာနားကထြာဒါးနုဲင္းယုိခါန၀္းအ၀္းလုိေျဖးသ်င္ကုိဗဲင္း၀င္ပငါပရာေနာ

ေ၀းခြန္သိန္း said...

လုိယုိန၀္ေပါးနီမာထာေဟာ၀္တဲ့လုိေဟာ၀္ဖုံးအ၀္းအြဥ္းေဟာ၀္အြဥ္းရဲခါဒ်ား ေပါးနီမာထာတဟ၀္တ၀္းန၀္ရုိမြဳန္းတ၀္းဇာတ္ငါ ၀ဠ္ကရုိန၀္အီးေဖးစြဥ္းဘ၀ဇာတ္ယိုခါခါသြဴ ေဖးအား
ဒါးတေဟာ၀္တ၀္းသားတဲ့န၀္အက်ဳိေလြနုဲင္းန၀္ေနေနသြဴ
နီပအုိ၀္းသီးေခတ္လဲင္းခါန၀္လုိဒါးပညားသားလဲ့ကအာကြဲ
ေတြာ့လိုကဒါးဒ်ားပညားသားန၀္သြဳံးဒါးတ၀္းခင္းလမ္းတြမ္းခင္းလမ္းေတြာ့အက်ဳိတထြာတ၀္းသြဴ ကြပ္န၀္မအြဥ္းစြဥ္းလုိ
ဒါးပညားသားအြဥ္ငါတဲ့လုိအြဥ္ငါသားေဒါ့ဒါးင၀္းယုိန၀္ေပါး
လုိမြဳိက္လုိရြဳိင္သီးတနားတ၀္း ေလြာက္လြဥ္ေတာ့ထာတဟ၀္တ၀္းဖဲ့န၀္တဲ့ အက်ိဳယိန္းဆုတ္ယုတ္န၀္သြဴ ေပါးလိတ္ဖတ္ပုဂဳိလ္းသီး
မိဥ္းထြာဒ်ားဗုဒဓဘားသားတဲင္ပ်သာနားကထြာဒါးနုဲင္းယုိခါန၀္းအ၀္းလုိေျဖးသ်င္ကုိဗဲင္း၀င္ပငါပရာေနာ

wayratkhun said...

ဘယ္ေနရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္သူတိုပဲနိုင္တယ္ဆိုေတာ့...

kaunglay said...

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္အမွန္တရားအတိုင္းျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္...

kaunglay said...

မတရားတာေတြကို အရင္လို မ်ိဳးဆက္မလုပ္ေစခ်င္ေတာ့ဘူး အရင္က ဖံုးကြယ္လို႔ရတယ္ ခု အင္တာနက္ေခတ္မွာ မရေတာ့ဘူးေနာ္ အကုန္သိတယ္ ...

kaunglay said...

လူႀကီး / အာဏာ နိုင္တဲ့ေခတ္ျဖစ္ေနပီလား ဥပေဒကေကာ ဘယ္လိုလဲ ခုေခတ္က နားမလည္နိုင္ေတာ့ဘူး...

ခမ္းရင္သား said...

မ်က္စိကိုဖြင့္ နားကိုစြင့္ပီးေတာ့မွ လူတကာကိုေ၀ဖန္ပါ.

ခမ္းရင္သား said...

မ်က္စိကိုဖြင့္ နားကိုစြင့္ပီးေတာ့မွ လူတကာကိုေ၀ဖန္ပါ.