ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အေနာက္တံခါး တကယ္က်ိဳးပ်က္သြားၿပီလား (၁)

By ခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ) | ဇြန္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၂

အဆိပ္အေတာက္မီဒီယာ

ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြရဲ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြကို အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း မေဖာ္ျပဘဲ စကားလံုးေတြကို လိမ္မာပါးနပ္စြာသံုးရင္း ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္တြန္းပို ့ေနတဲ့ တိုင္းျပည္သစၥာေဖာက္မီဒီယာေတြရဲ့လုပ္ရပ္ေတြဟာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္အုပ္စုေတြလိုပါဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သိပ္အႏၱရာယ္ႀကီးမားပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္ကို အေျခခံၿပီး ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး တညီတညြတ္တည္း ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ျဖစ္လိုတဲ့ဆႏၵဟာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြရဲ့ အလိုခ်င္ဆံုး အလိုအပ္ဆံုး အခင္းအက်င္းျဖစ္တယ္ ။ အဲဒီအခင္းအက်င္းကို ဖန္တီးဖို ့ ျပည္တြင္းထဲမွာေရာ ျပည္ပမွာပါ မီဒီယာေတြကို အသံုးခ်ရမွာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြက ေကာင္းေကာင္း နားလည္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာလိုလြင့္တဲ့ ျပည္ပမီဒီယာေတြဟာ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံဘဂၤလီေတြအတြက္ အရမ္းလိုအပ္တဲ့ လက္နက္တခုျဖစ္တာေၾကာင့္ ေငြေတြကို ဒလေဟာ ပံုေအာေပးခဲ့တယ္။ တိုင္းျပည္ သစၥာေဖာက္ေလာက္ေအာင္အထိ ေငြေတြကို ပံုေအာေစခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္ပမီဒီယာအခ်ိဳ႕ဟာ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံဘဂၤလီေတြလိုပါဘဲ တိုင္းျပည္ရဲ့အႏၱရာယ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မီးေမာင္းထိုးျပဖို႔လိုအပ္လာတယ္။ ဒီအေတြးေတြကို ျပည္တြင္းထဲက တိုင္းျပည္ကို ရိုးသားစြာခ်စ္တဲ့လူထုေတြ ေကာင္းေကာင္းႀကီးနား လည္တယ္ဆိုတာ သူတို ့ဆႏၵျပပြဲေတြက သက္ေသထူေနတယ္။ တကယ္ေတာ့ သစၥာေဖာက္မီဒီယာေတြဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အဆိပ္အေတာက္ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာေျပာခ်င္တယ္။


ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းႏွင့္တိုင္းျပည္ဖဲ့ထုတ္ေရး

ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြရဲ့ပန္းတိုင္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖဲ့ထုတ္ေရးျဖစ္တယ္။ ဖဲ့ထုတ္လို ့ရရင္ သီးျခားႏိုင္ငံျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ သို႔မဟုတ္ အျခားမူဆလင္ႏိုင္ငံတခုနဲ ့ပူးေပါင္းခ်င္ပူးေပါင္းလိမ့္မယ္။ အဓိကပန္းတိုင္ကေတာ့ တိုင္းျပည္ဖဲ့ထုတ္ေရးျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို ဖဲ့ထုတ္ေရးႀကိဳးပမ္းမွဳေတြ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ေပၚေရးဟာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြအတြက္ အရမ္းလိုအပ္တဲ့ ဗ်ဴဟာတခုျဖစ္တယ္။

ဘာေၾကာင့္ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းလိုအပ္သလဲဆိုေတာ့ မူဆလင္ႏိုင္ငံေတြဆီက ဘာသာေရးအေပၚမွာ ရပ္တည္မွဳေပးလာမွာကို ႀကိဳတင္သိထားလို ့ျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕နဲ ့သေဘာတူညီခ်က္ေတြလည္းရွိတယ္လို ့ေျပာႏိုင္တာေတြရွိတယ္။

တဖက္မွာလည္း အယ္လ္ကိုင္ဒါလို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့အစည္းေတြ နဲ ့ဆက္ႏႊယ္ရာမွာ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ျပခ်က္ေတြနဲ ့ခ်ဥ္းကပ္ထားမွဳေတြဟာ လက္ေတြ ့ျပလို ့ ရမွာျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ ဦးရာ ဇတ္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေတြ တိုင္းျပည္အေပၚသစၥာေစာင့္သိမွဳတံတိုင္းႀကီးကို ၿဖိဳလွဲ ပစ္ခ်င္တယ္။ အဲဒီတံတိုင္းႀကီးကို ၿဖိဳလဲပစ္ေရးရဲ့ အဓိကေသာ့ခ်က္ဟာ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္က အျဖစ္အပ်က္ကို ရန္ကုန္ဆႏၵျပပြဲေတြအထိ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြ လိုခ်င္တဲ့ အခင္းအက်င္းကို မရခဲ့ပါဘူး။ ဦးရာဇတ္ရဲ့မ်ိဳးဆက္ျဖစ္တဲ့ ကိုျမေအးက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခါးခါးသီးသီးျငင္းဆန္မွဳဟာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြအတြက္ အရွဳိက္ကို အထိုးခံလိုက္ရတာျဖစ္တယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြလိုခ်င္တဲ့ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း အခင္းအက်င္းထဲကို မေလ်ွာက္လွမ္းခဲ့တဲ့ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္လို ့ ျပည္တြင္းျပည္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဗ်ဴဟာကိုေတာ့ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲခဲ့တယ္။ ရခိုင္ျပည္မွာ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းမွဳေတြနဲ ့ ရခိုင္လူထုကို စတင္ျမွဴ ဆြယ္ေရးျဖစ္တယ္။ အဲဒီကတဆင့္ စစ္တပ္၀င္ေရာက္လာၿပီး မီးကုန္ယမ္းကုန္ ပစ္ခတ္ႏိုင္နင္းေရးကို လိုခ်င္ခဲ့ျပန္တယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ေပၚေရးကို တြန္းအားေပးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ အယ္လ္ကိုင္ဒါအဖြဲ ့ေတြရဲ့ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့နယ္ေျမအခ်ိဳ႕ကို ဖဲ့ထုတ္ႏိုင္လိမ့္ မယ္လို ့ေမွ်ာ္လင့္ပံုရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အစိုးရရဲ့ကိုင္တြယ္ပံုဟာ သူတို ့ထင္ထားသလိုျဖစ္မလာတဲ့အခါ ျပည္တြင္းထဲထိ သယ္ေဆာင္ထားတဲ့လက္နက္ေတြ ေလာင္ခ်ာေတြအထိ ထုတ္သံုးလာခဲ့တယ္။ ကိုယ့္အိမ္ကို မီးရွိဳ႕ေရးမွသည္ ရခိုင္တျပည္လံုးမီးေလာင္ေရးအစီအစဥ္ေတြကို တဆင့္တိုး တိုက္ပြဲ၀င္လာခဲ့တယ္။ ေရွးတိုးရခက္ ေနာက္ဆုတ္ရခက္အေနအထားျဖစ္ေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီရဲ့ေနာက္ကြယ္က ဘာေတြ ဆက္ထြက္လာမလဲ ဘာေတြဆက္လုပ္လာမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္သလို သူတို႔ေနာက္ကြယ္က မျမင္ႏိုင္တဲ့အရာေတြကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးဟာလည္း တိုင္းျပည္အတြက္ အရမ္းအေရးႀကီး တဲ့အရာျဖစ္တယ္။


ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ျပည္ပမီဒီယာအခ်ိဳ႕

ရိုဟင္ဂ်ာစကားလံုးသံုးစြဲျခင္းကို အခ်ိဳ႕ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားကမႀကိဳက္ေပမယ့္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၿမိန္ၿမိန္ႀကီးသံုးၾကပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီလို ့သံုးစြဲပါတယ္။ လြန္ခဲ့ႏွစ္က ေရးတဲ့ ေဆာင္းပါး (ဦးရာဇတ္မွသည္ ကိုျမေအးအထိ သို ့ေသာ္ တံခါးလာေခါက္ၿပီ)မွာ စတင္ သံုးစြဲခဲ့တယ္။ ႀကိဳက္တဲ့လူေတြ က်ေနာ္သံုးသလို လိုက္သံုးႏိုင္သလို မသံုးဘဲလဲေနႏိုင္ပါတယ္။

ဆိုလိုတာကေတာ့ ရုိဟင္ဂ်ာဟု နာမည္သစ္ေျပာင္းထားေသာ ဘဂၤလီလို ့ေျပာလိုတာျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ က်ေနာ့္အျမင္အရ ရိုဟင္ဂ်ာလို ့မသံုးေတာင္မွ ရိုဟင္ဂ်ာပါေအာင္သံုးစြဲရမယ့္အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဘဂၤလီရို ဟင္ဂ်ာလို ့သံုးသံုး သို ့မဟုတ္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီလို ့သံုးသံုး သို႔မဟုတ္ အျခားတမ်ိဳးကိုဘဲ သံုးသံုး ရိုဟင္ဂ်ာပါေအာင္သံုးစြဲရပါေတာ့မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လက္ရွိရခိုင္ျပည္မွာအၾကမ္းဖက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သလို ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာပါရွိတဲ့ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီအခ်ိဳ ့ဟာ အယ္လ္ကိုင္ ဒါးအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနလို ့ျဖစ္တယ္။

ေနာက္တခ်က္က ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္အေပၚမွာ သစၥာေစာင့္သိတဲ့ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေတြကို မေရာေႏွာရေအာင္ စည္းျခားထားရမွာျဖစ္တယ္။

တဆက္တည္းေျပာခ်င္တာကေတာ့ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေတြအေနနဲ ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြ လိုခ်င္တဲ့ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ေပၚေရးမွသည္ တိုင္းျပည္ဖဲ့ထုတ္ေရးကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဦးရာဇတ္ခင္းေပးခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းအေပၚမွာဘဲ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုနဲ႔အတူ ရပ္တည္ေပးဖို ့လိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ေျပာလိုတာကို ဆက္ရရင္ ျပည္ပမီဒီယာအခ်ိဳ႕ရဲ့ လိမ္မာပါးနပ္စြာ သံုးတဲ့အသံုးအႏွဳန္းကို ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ဒီအသံုးအႏွဳန္းေတြဟာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီ ေတြလိုခ်င္သလို လိုက္သံုးေပးရတဲ့ပံုစံျဖစ္တယ္လို ့ေျပာခ်င္တယ္။ အဲဒီ အသံုးအႏွဳန္းဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုကို ၿပီးေျမာက္ေစပါတယ္။

က်ေနာ္ေျပာလိုတဲ့ မီဒီယာေတြကေတာ့ တိတိက်က်ေျပာရရင္ (BBC, VOA, RFA, DVB, ဧရာ၀တီ) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ မီဒီယာေတြလည္း ရွိႏိုင္ေသးပါတယ္။ လွမ္းမၾကည့္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဆိုေတာ့ ဒီမီဒီယာေတြဟာ တခ်ိန္က ျမိန္ၿမိန္ႀကီးသံုးစြဲခဲ့ဖူးတဲ့ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုတဲ့အသံုးအႏွဳန္းကို မသံုးစြဲေတာ့ဘဲ “အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္”ေတြလို ့သံုးစြဲလာတာကို ေတြ ့ရပါတယ္။

ဒါကလည္း ကေန ့ ရခိုင္ျပည္မွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနၿပီးမွ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲလာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရိုးသားမွဳလံုး၀မရွိဘူးလို ့ေျပာလိုပါတယ္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေနအထားအရ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီကိုယ္ႏွဳိက္က ေျပာင္းလဲသံုးစြဲေစခိုင္းခဲ့တာ ေသခ်ာေလာက္ပါတယ္။ ဒီလို ၿမိန္ရည္ယွက္ရည္သံုးစြဲလာခဲ့ၿပီးမွ ယခုလို ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြ အႀကိဳက္ေျပာင္းလဲသံုးစြဲျခင္းကေတာ့
အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္လို ့သံုးစြဲျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္တလႊားမွာရွိတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြပါ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာကာ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္လာႏိုင္တယ္။
ရိုဟင္ဂ်ာလို ့သံုးစြဲလိုက္ရင္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြလို ့ ကမၻာက ျမင္သြားမွာကို မလိုလားဘူး ။

ဒါေၾကာင့္ ကမၻာ့မီဒီယာေတြကို ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္ပံုစံမ်ိဳးနဲ ့ခ်ျပၿပီး ရခိုင္လူထုနဲ ့အစိုးရကပါ ပူးေပါင္းသတ္ျဖတ္ အၾကမ္းဖက္ေနတယ္လို ့ေျပာေနတာျဖစ္တယ္။ DVB သတင္းဌာနမွာ ပီတာေအာင္ေရးတဲ့သတင္းတပုဒ္မွာ ရခိုင္ေတြက ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီအိမ္ေတြကို စတင္မီးရွိဳ႕တယ္ လူေတြကို ေသေၾကဒဏ္ရာရေအာင္လုပ္တယ္လို ့ေရးပါတယ္။ အယ္ဒီတာကလည္း ထည့္တာပါဘဲ။

အဲဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ေမာင္ေတာမွာပါ။ ေမာင္ေတာဟာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရခိုင္ေတြက အနည္းစုပါ။ ျဖစ္စဥ္အားလံုးကို ယွဥ္ၾကည့္ရင္ ရခိုင္လူထုက ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္ေရးအဆင့္မွာရွိၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြက အၾကမ္းဖက္ျခင္းဆိုတာ သိသာ ထင္ရွားပါတယ္။

ေျပာႏိုင္တာ တခုက က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ျဖစ္၊ အျခားတေယာက္ကျဖစ္ျဖစ္ သို ့မဟုတ္ ေကာ္မတီပံုစံမ်ိဳးဖြဲ႔စည္းၿပီး ခိုင္မာတိက်တဲ့ အေထာက္အထားေတြနဲ ့ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြရဲ့ အၾကမ္းဖက္မွဳကို စနစ္တက်တင္ျပႏိုင္လိမ့္မယ္လို ့လံုး၀ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြဟာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြအျဖစ္ထင္ရွားတာေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို တနည္းတဖံုသံုးစြဲရမယ္။ ႏိုင္ငံတကာ NGO အဖြဲ ့အစည္းေတြ၊ UN အဖြဲ႔ထဲမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြရဲ့ အၾကမ္းဖက္ အယ္လယ္ကိုင္ဒါအဖြဲ႔ေတြန႔ဲ ပတ္သက္မွဳေတြ၊ လက္နက္ေတာ္ေတာ္မ်ားေတြ႔ရွိခ်က္ေတြ၊ ရခိုင္ျပည္မွာ ယခုျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အထဲမွာ ရခိုင္လူထုက ဓါးေတာင္လူတန္းေစ့မကိုင္ႏိုင္ဘဲ ၀ါးခၽြန္ေတြကိုင္ၿပီး ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရး၊ ကိုယ့္အသက္ကိုယ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ေနစဥ္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြက ေလာင္ခ်ာေတြေတာင္သံုးႏိုင္တဲ့ အေနအထားႏွစ္ရပ္ကို ယွဥ္ၾကည့္ရင္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြဟာ တိုင္းျပည္ကို ရတဲ့နည္းနဲ့ (အၾကမ္းေရာ အႏုေရာ)သံုးစြဲကာ ဖဲ့ထုတ္ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္ဆိုတာ ဒီေန ့ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ အခ်က္အလက္ေတြက ခိုင္မာစြာသက္သာျပေနပါတယ္။ ။

ခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ)
ဂၽြန္ (၁၂) ၂၀၁၂ ည ၁၁ း ၁၀

No comments: