ပအို၀္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း (သို႔) PNO ဘာလဲ? PNO ဘယ္လဲ?

သစၥာရွင္ (ေတာင္ႀကီး) | ေမလ ၂၆ ၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ | အျမင္ေဆာင္းပါး

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ေတာင္ႀကီးတစ္ေၾကာတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ PNO ၏ အမည္နာမ အေတာ္ေလးကို ထင္ရွားလာသည္။ လူသိလည္း မ်ားလာခဲ့သည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား ဆိုသည္မွာ အင္မတန္ရုိးသားေသာ လူမ်ိဳး၊ အင္မတန္သစၥာရွိေသာ လူမ်ိဳးဟု သိထားၾကသူမ်ားသည္လည္း PNO ဆိုသည္မွာ ထိုလူမ်ိဳးမ်ားကို ဆိုလိုေၾကာင္း နဂိုရ္က မသိေသးသူမ်ားပါ သိသြားၾကသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ျမန္မာအမ်ားစုက သိၾကပါသည္။ ရွမ္းေတာင္ပိုင္း တစ္ေၾကာဆိုလွ်င္ မသိသူ မရွိသေလာက္ ရွားပါးလွသည္။ လမ္းေဘး၌ အိပ္ေနေသာ အမူးသမားကို ဖေႏွာင့္ျဖင့္ ပိတ္ကန္၍ ေမးလိုက္ လွ်င္ပင္ ပအို၀္းဆိုသည္မွာ ေခါင္းေပါင္းႏွင့္ အနက္၀တ္စုံ၀တ္ေၾကာင္း ေျပာျပႏိုင္ေလာက္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ပအို၀္းကို သိသလို PNO ကိုေတာ့ လူတိုင္း မသိႏိုင္ၾကပါ။ အကယ္၍ သိလွ်င္လည္း PNO ဟုသာ သိၾကၿပီး PNO ဆိုသည္မွာ ပအို၀္းကို ဆိုလိုေၾကာင္း သိခ်င္မွ သိေပလိမ့္မည္။

ထိုသို႔ မသိေသးသူမ်ား ခုရက္ပိုင္းတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိသြားၾကသည္။ သိသူတိုင္းက အံ့ၾသၾကရသည္။ ထူးဆန္းၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕က ကရုဏာသက္မိၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔သိရွိသြားၾက အံ့ၾသသြားၾက ကရုဏာသက္သြားၾကရသနည္း ဆိုေသာ္ PNO မ်ား၏ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ လက္နက္မဲ့သူမ်ားကို လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ၾကသည္။ PNO ဆိုသည့္ ပအို၀္းကုိယ္စားျပဳ ပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ NLD ရုံးကို လက္နက္ျဖင့္ ၀ိုင္းရံထားသတဲ့။

ၾကားသူတိုင္းက အံ့ၾသၾကသည္။ ေမးေင့ါေထာပနာ ျပဳၾကသည္။ မသိ နားမလည္ေလျခင္းဟု ဆိုခါ တစ္ခ်ိဳ႕က ကရုဏာသက္ၾကသည္။ ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္သည္။ ကၽြႏုိပ္ကိုယ္တိုင္ပင္ အံ့ၾသသြားရသည္။ PNO ကို အထင္ႀကီး ေလးစားလာခဲ့ေသာ စိတ္ဓာတ္သည္ပင္ ပ်က္စီးခ်င္သလို ျဖစ္လာရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ PNO ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပအို၀္းလူငယ္တစ္ခ်ိဳ႕၏ သေဘာထားကို သိရွိႏိုင္ပါရန္ နီးစပ္သူပအို၀္းပညာတတ္ လူငယ္တစ္ခ်ိဳ႕ျဖင့္ စကားစျမည္ ေျပာဆိုျဖစ္သြားသည္။ တီးေခါက္ၾကည့္သည့္ သေဘာဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။

PNO လုပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတို႔ေျပာၾကသည္မွာ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်ဆိုလွ်င္ နားလည္ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုမူ ထိုသို႔မဟုတ္၊ အမွားမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ရင္းေလွ်ာက္ရင္းက စစ္အာဏာရွင္ ပိုပိုဆန္လာေၾကာင္း၊ သူတို႔၏လုပ္ရပ္က ပေဒသရာဇ္စနစ္ႏွင့္ ျခားနားမႈမရွိေၾကာင္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဗူးေပၚသလို ေပၚေပၚလာသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို သူတို႔ (PNO ဆိုသူတို႔) ကိုယ္တိုင္ တိုက္ထုတ္တြန္းလွန္ခဲ့ၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ပေဒသရာဇ္ပုံစံစနစ္အတိုင္း အစားထိုးက်င့္သုံးေနသည္မွာ စိတ္မေကာင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ရေၾကာင္းႏွင့္ PNO တို႔၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားကို ရိုးသားသစၥာရွိေသာ လူမ်ိဳးအျဖစ္ သိျမင္ယူဆထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ပင္ ပအို၀္းကို အထင္ေသးစရာ အျမင္းလြဲစရာ ျဖစ္လာေစႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။

PNO အဖြဲ႔အစည္းသည္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ငါတို႔မွာလည္း ေခါင္းေဆာင္ရွိတယ္၊ ပါတီရွိတယ္၊ ရုံးရွိတယ္လို႔ ဂုဏ္ယူၾကြား၀ါစရာ ရုပ္ျပသက္သက္သာျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးျပဳမႈမွာ မရွိသေလာက္ ရွားပါးလွေၾကာင္း လည္း ေျပာဆိုၾကပါသည္။

ထိုသို႔ ပအို၀္းလူထုကို အက်ိဳးျပဳမႈ သိပ္မရွိပါဘဲလ်က္ ကိုယ့္မီး (အစိုးရ မီး မရပါ)၊ ကိုယ့္ေျမ၊ ကိုယ့္ေရ၊ ကိုယ္ယာ ကိုယ့္ၿခံ၊ ကိုယ့္ဥယ်ာဥ္၊ ကိုယ့္လုပ္ငန္း ကိုယ့္လုပ္စာ၊ ကိုယ့္ေခၽြးနည္းစာတို႔ျဖင့္ ရပ္တည္ ရွင္သန္ေနရေသာ မရွိ ဆင္းရဲသား ေတာင္သူလယ္သမား ယာသမားေအာက္ေျခတန္းစား ေတာရြာေနသူ ပအို၀္းလူထုမ်ားကို အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုလွ်င္ ႏွစ္စဥ္အတင္းအၾကပ္ (၁၀၀၀၀) တစ္ေသာင္းက်ပ္ထက္ မနည္းေသာ အခြန္အခကို ေပးေဆာင္ခိုင္းေလ့ရွိသည္မွာ သဘာ၀မက်ေၾကာင္း ယူဆသူ အမ်ားအျပား ရွိေလသည္။ ပအို၀္းရြာမွန္သမွ် အားလုံးနီးပါး ထိုသို႔ ႏွစ္စဥ္ေပးေဆာင္ၾကရေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

သူတို႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပအို၀္းလူထုတို႔အတြက္ ပညာေရး က်န္းမာေရး စီးပြားေရး လူမႈေရး ရပ္ေရး ရြာေရး စသည္တို႔ကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ စြန္႔စြန္႔စားစား လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ ဆိုလွ်င္လည္း အျပစ္တစ္ခုအျဖစ္ မျမင္ပါေၾကာင္း လူငယ္တစ္စုက ဆိုပါသည္။ ယခုမူ ပအို၀္းလူထုတို႔၏ ေထာက္ခံမႈ (မသိနားမလည္ ေထာက္ခံမႈ) ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေနရာမ်ားကို ရယူထားၿပီး ပအို၀္းလူထုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ မရွိေပ။

အဘ ဦးေအာင္ခမ္းထီ ကဲ့သို႔ေသာ ေရွ႕ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံခဲ့သေလာက္ ေနာက္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တို႔ကမူ သူတို႔အက်ိဳးမပါလွ်င္ ဘာမွ်မလုပ္ၾကေတာ့ေပ။ လူထုအက်ိဳးထက္ သူတို႔အက်ိဳးကို ပိုၾကည့္ပိုျမင္ၾကေလသည္။

ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ ဆိုသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္း ကားႀကီး ကားေကာင္းမ်ားျဖင့္ တစ္အိမ္မက တစ္စီးမက ကိုယ္စီအသီးသီး ရွိေနၾကပါ သည္။ မယားႀကီး မယားငယ္ အသြယ္သြယ္တို႔ျဖင့္ အေပ်ာ္ခုတ္ေနသူမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ရွိေနေစကာမူ လူထုအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ဆိုလွ်င္ အျပစ္ဟု မဆိုလိုပါေၾကာင္း လူငယ္မ်ားက သေဘာထား ႀကီးၾကပါသည္။ ေအာက္ပိုင္း ၀န္ထမ္းတို႔၏ လစာမွာမူ ေထာင္ဂဏန္းမွ်သာ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရေလသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထိုကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ၾကသေလာက္ ပအိုဝ္းလူထုတို႔ကမူ ဆင္းရဲတြင္း နက္လြန္းမက နက္လွေခ်သည္။

PNO သည္ လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ မဆိုထားဘိ လူထုကိုပင္ ျပန္လည္ညွဥ္းဆဲရာ အႏိုင္က်င့္ရာ ေရာက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသလို မၾကာခဏ ခံစားရေၾကာင္း ထိုလူငယ္တို႔ကပင္ ရင္ဖြင့္ၾကပါသည္။ ဤအတိုင္းသာ “လူႏွင့္မူ” အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုခု မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္က်င့္သုံးေနမည္ဆိုပါက ပအို၀္းလူထုမ်ား၏ ကန္႔ကြက္ေတာ္လွန္မႈကို ရင္ဆိုင္လာရဖြယ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာဆိုမႈလည္း တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ မ်ားလာေနပါသည္။ ပအို၀္းလူငယ္လူရြယ္ ပညာတတ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း PNO လုပ္ရပ္တိုင္းကို ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္၍ ေတာ္လန္႔သင့္က ေတာ္လွန္ရမည္၊ ကန္႔ကြက္သင့္က ကန္႔ကြက္ရမည္ဟုလည္း ေထာက္ျပ ေျပာဆိုၾကပါသည္။

PNO သည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာစစ္တပ္ကိုပင္ အားက်ေလသလား မေျပာတတ္။ ယခင္စစ္အစိုးရကဲ့သို႔ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ျပဳမူလာေၾကာင္း၊ တစ္ခုခုျဖစ္လာတိုင္း အာဏာကို လက္နက္ထပ္တပ္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ပအို၀္းလူထုသာ အျမင္က်ယ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသာ ေျပာရဲဆိုဝံ့ရွိလွ်င္ PNO အတြက္ ေနရာသိပ္မက်န္ေတာ့ေၾကာင္း၊ သူတို႔သည္ပင္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ စိတ္ဓာတ္အၾကြင္း အက်န္မ်ားျဖင့္ မ်က္စိမွတ္ၿပီး အားေပးေနရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း လူငယ္တို႔က စိတ္မေကာင္းစြာ ညည္းတြားၾကပါသည္။

ဘယ္သက္ေသမ်ားျဖင့္ PNO ကို အဆိုးျမင္ရသနည္းဟု သူတို႔ကို ေမးေသာအခါ သူတို႔က လ်ပ္စစ္မီးရေရးကိစၥ၊ ၀င္းယေက်းရြာကိစၥ၊ ထီဟန္ေဆြးရြာကိစၥ၊ ဆိုက္ေခါင္ေျမကိစၥ၊ ယခု နာေယာင္း ေမာက္စံရြာကိစၥတို႔ကို ေထာက္ျပၾကသည္။ လ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ PNO က ပအို၀္းလူထုဘက္တြင္ မရပ္တည္ဘဲ ေျမြပူရာကင္းေမွာင့္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

၀င္းယရြာကိစၥတြင္လည္း ပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕၏ အဂတိလိုက္မႈေၾကာင့္ ၀င္းယရြာ ခုခ်ိန္ထိ ႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခုခ်ိန္ထိ ၀င္းယႏွင့္ ပုံေဆြပင္ရြာအၾကား ဘုရားေျမဆိုသည့္ေနရာတြင္ သားသတ္ရုံမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ရွိသူတို႔မွ ဖယ္ရွားခိုင္းမႈ မရွိသည္ကို ေထာက္ဆလွ်င္ PNO ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ လူတို႔၏သေဘာထားကို သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းျပၾကသည့္အျပင္ ၂၀၁၂ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ “PNO ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတို႔ သိေစဖို႔” ဆိုသည့္ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ေၾကာင္း ညြန္းဆိုၾကပါသည္။

ထီဟန္ေဆြးကိစၥတြင္လည္း PNO တို႔က ေသနတ္တျပျပ လုပ္ခဲ့ၾကပါေသးသည္။ ထီဟန္ေဆြးသည္ PNO တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တြင္ မပါ၀င္ဘဲ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္နိမိတ္တြင္သာ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္နိမိတ္တြင္ရွိေသာေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒေအာက္တြင္သာ ရွိရပါမည္။ ထီဟန္ေဆြးရြာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေတာင္ႀကီးအစိုးရ၏ သို႔မဟုတ္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္သြားရပါသည္။

ဆိုက္ေခါင္ကိစၥတြင္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေတာ္ဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ယခုတစ္ခါတြင္မူ ပိုဆိုးလာသည္။ လက္နက္မဲ့ NLD အဖြဲ႔၀င္ ပအို၀္းလူထုကို PNO ဆိုသည့္ ပအို၀္းက ျပန္၍ဖမ္းဆီးသည့္ျဖစ္ရပ္။ ျပည္သူ႔စစ္ဟုသာ သုံးႏႈန္းထားေသာ္လည္း တကယ္တမ္းမွာ ျပည္သူ႔စစ္ အစစ္အမွန္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ PNA စစ္တပ္အဖြဲ႔သာ ျဖစ္ၿပီး ထို PNA သည္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ PNO ႏွင့္ PNA သည္ အမည္သာ ကြဲျပား၍ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ရပ္တည္မႈမွာ အတူတူဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေမာက္စံကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား တာ၀န္ရွိသူမ်ား အပိုင္းက မည္သို႔မွ်ေျပာဆိုျခင္း မရွိသည္မွာလည္း PNO သည္ သူတစ္ပါးတို႔၏ အသုံးခ်ခံ ျဖစ္ေနေလသလားဟု စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ရသည္ေတာ့ အမွန္ဟု ဆိုရမည္။ ဘာမွ် မေျပာရေလာက္ေအာင္ ျပည္သူစစ္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသလား ဆိုသည္မွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔အၾကား အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ခဲ့ေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ေပလိမ့္မည္။

အကယ္၍ ျပည္သူ႔စစ္မို႔ အေရးယူမႈ သတိေပးမႈ ေျပာဆိုမႈ မျပဳျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ရခိုင္လို တကယ္လိုအပ္ေနေသာ ေဒသမ်ား၌မူ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႕ရန္ အခြင့္မျပဳရသနည္း။ ယခု ေမာက္စံရြာကိစၥကို ၾကည့္လွ်င္ ေဒၚစုေျပာေျပာေနသည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးမွာ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္ဟု လူငယ္မ်ားက ေထာက္ျပၾကပါသည္။

လ်ပ္စစ္မီးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း တာ၀န္ရွိဌာနဆိုင္ရာတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးေတာင္ဘက္ ေက်ာက္တစ္လုံးေျမာက္ဘက္ရွိ ထီဟန္ေဆြး ေနာင္ကား ေနာင္ပစ္ ပုံေဆြပင္ ဟံဆီး စေသာ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ဖိအားေပး ခံရလ်က္ရွိေနပါသည္။

ထိုမီးကိစၥမွာလည္း PNO စနက္ မကင္းဟု ဆိုၾကပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူတို႔ပါတီကို မဲထည့္ခိုင္းပါ မဲထည့္ေပးပါက လ်ပ္စစ္မီးေရာက္ေအာင္ သြယ္ေပးမည္ဟု PNO မွ တစ္ဆင့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖား မဲယူခဲ့သည္။ ထိုပါတီက အာဏာရလာေသာအခါတြင္မူ မီးကားေရာက္လာပါ၏။ သို႔ေသာ္ တစ္အိမ္ကို (၇) သိန္းျဖင့္ မယူမေနရ ယူရမည္ဟု အတင္းဖိအားေပးလာျခင္း ရွိလာသည္။ ထိုဖိအားသည္လည္း PNO မွ တစ္ဆင့္ မကင္းျပန္ေပ။ မီးမယူပါက သို႔မဟုတ္ (၇)သိန္း မေပးႏိုင္ပါက ရြာမွ ႏွင္ထုတ္ခံရမည္ဟုပင္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိလာရုံမွ်မက တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လ်ပ္စစ္မီးမ်ားကိုလည္း အသုံးမျပဳရ၊ အသုံးျပဳလွ်င္ အေရးယူမည့္အေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါေသးေၾကာင္း ပအို၀္းလူငယ္တစ္သိုက္ထံမွပင္ သိရွိရပါသည္။

ထိုမီးကိစၥသည္လည္း PNO ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္မႈ ရွိမရွိ ေသခ်ာမသိေသာ္လည္း ဆက္စပ္မႈေတာ့ ရွိကိုရွိလိမ့္မည္ဟု ပအို၀္းလူထုမ်ား ယုံၾကည္ေနၾကေၾကာင္း သူတို႔က အခိုင္အမာ ေျပာဆိုၾကပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ PNO အဖြဲ႔တြင္ ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္ေတြထက္ ပညာမတတ္သူ နည္းပါးေနျခင္း၊ ဥပေဒကို နားလည္သူေတြထက္ ဥပေဒကို နားမလည္သူေတြ မ်ားျပားေနျခင္း၊ ေစတနာ ေမတၱာကို အရင္းျပဳသူထက္ အာဏာကို မက္ေမာသူ မ်ားျပားေနျခင္း၊ လူထုအက်ိဳးထက္ မိမိအက်ိဳးကို လိုလားသူ မ်ားျပားေနျခင္းတို႔သည္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားထု တစ္ရပ္လုံးအတြက္ အႏႈတ္လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ PNO ကိုယ္တိုင္၏ က်ရႈံးမႈ သရုပ္လည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါေၾကာင္း ယူဆၾကသလို “လူႏွင့္မူ” တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ “လူႏွင့္မူ” ႏွစ္ခုလုံး ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္၍ အခ်ိန္မီ မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါလွ်င္ PNO ဘယ္လဲ၊ PNO ဘာလဲဟု ေမးရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပအို၀္းလူငယ္ထုတို႔၏ ကိုယ္စား ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။    ။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားထုမ်ား ေခတ္ႏွင့္အညီ လ်င္ျမန္တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ပါေစ။

သစၥာရွင္၊ ေတာင္ႀကီး။

၂၅-၅-၂၀၁၃။

13 comments:

manuhar said...

ဒီလုိေဆာင္းပါးအျမင္ ကုိလြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးတာ ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ လုပ္ရပ္ တစ္ခုကုိ နားတစ္ဖက္၊ အျမင္တစ္ခုထဲ မၾကည့္ပဲနဲ႔ ေသခ်ာဆန္းစစ္ၿပီးမွ ေထာက္ျပႏူိင္လွ်င္ ပုိေကာင္းမယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္၊ သတင္းေဆာင္းပါးကုိ အတင္းေဆာင္းပါးလုိ မသက္ေရာက္ေစသင့္ပါ၊ ကေလာင္တစ္ခ်က္ ေၾကာင့္ အျမင္မွား အထင္မွား အေတြးမွား ေတြနဲ႔ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြကုိ မရေစသင့္ပါ။

manuhar said...

သတင္းေဆာင္းပါးကုိ ဒီလုိပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ နဲ႔ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပႏူိင္တာ ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ လုပ္ရပ္တစ္ခုကုိ အျမင္တစ္ဖက္ထဲ မၾကည့္ပဲနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းစစ္ေလ႔လာၿပီးမွ ေထာက္ျပႏူိင္လွ်င္ ပုိေကာင္းလိမ္႔မယ္ လုိ႔ထင္ပါတယ္၊ တခါတရံ သတင္းေဆာင္းပါး မျဖစ္ပဲ အတင္းေဆာင္းပါး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္၊ ကုိယ္႔လူမ်ဳးိအခ်င္းခ်င္း သိကၡာက်ႏူိင္သလုိ Negative Mind ရုိက္သြင္းသလုိျဖစ္သြားႏူိင္ပါတယ္၊ ေလ႔လာပါ ဆန္းစစ္ပါ သုံးသပ္ပါ ေသခ်ာၿပီဆုိရင္ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ပါ၊

ခမ္းေဟာ္ခြန္ said...

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေတာင္ႀကီးေတာင္ဘက္ ပအို၀္းရြာက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားပါ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပထားတာအားလုံးနီးပါး မွန္တယ္လို႔ပဲ PNO ကို အားနာနာနဲ႕ ေျပာပါရေစ။ မီးကိစၥလဲ အစိုးရက တစ္ဘက္ သူတို႔က တစ္ဘက္ ႏွစ္ဘက္မွ်စားတဲ့သေဘာလို႔ ၾကားရပါတယ္။ PNO ပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕က ပုဂၢိဳလ္ေရးေတြ လိုက္လြန္းတာလဲ မွန္ပါတယ္။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မီးႏွင့္ ပတ္သက္ရင္လဲ အဲဒီေရ အဲဒီေျမ ဘယ္သူပိုင္လဲ သိလား အစိုးရမင္းက အားလုံးပိုင္တယ္ဆိုၿပီး တကယ္အၿခိမ္းေျခာက္ခံရခဲ့တာပါ။ PNO ခုခ်ိန္ထိပါပဲ အမ်ိဳးသားအတြက္ဆိုၿပီး ေျမေတြသိမ္း။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တကယ္အမ်ိဳးသားအတြက္ မသုံးဘဲနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေရာင္းစားတာလဲ အမွန္ပါပဲ။ ခုေတာင္မွ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ေျပာတယ္ ဂႏိုင္ေရးအနားက ကန္ႀကီးရြာမွာ အရင္က ရြာသားေတြ သုံးစြဲခဲ့တဲ့ ေရကန္ဧရိယာကို အစက တေပါင္းကြင္းအတြက္ သိမ္းသလိုလိုနဲ႕ ခုရက္ပိုင္းအတြင္းမွာေတာ့ တေပါင္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ဆိုၿပီး (ဗန္းျပတာေပါ့) အကြက္ရိုက္ ေရာင္းေတာ့မယ္ေလ။ ေရကန္ဧရိယာကို ေရာင္းမွာေနာ္။ အဲဒါ ဘယ္ေလာက္ မသိဆိုး၀ါးလိုက္လဲ။ ရြာကလူေတြလဲ ဘယ္သူမွ မေျပာရဲဘူးတဲ့ေလ။ ေအာ္ ပအို၀္းတစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ပီအင္အို မဟုတ္ဘူး ပီအြာအို ဟု ေျပာင္းေခၚသင့္တယ္တဲ့။ ပီအြာအိုဆိုတာ ပအို၀္းစကားေပါ့ ရသမွ် ခြာယူတတ္တဲ့ အဓိပါၸယ္ပါ။

Unknown said...

အလြန္ေကာင္းေသာေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တရားကို ရဲရဲတင္းတင္း တင္ျပထားတဲ့အတြက္ေျကာင့္အလြန္အက်ိုးရိွ ပါသည္။ မတရားတာကို မတရားတဲ့အတိုင္းတင္ျပရဲရမယ္။ ေ၀ဖန္ရဲရမယ္။ အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္းတင္ျပရဲ ရမယ္။ ဒါ ဟာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ပါတယ္။ သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းမွာလား အမွန္တရားကို ျကည့္မွာလား ဆိုတာကိုမျငင္းခုံခ်င္ေပမယ္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ဆိုရင္ အမွန္တရားနဲ့ တရားမွု ကိုဘဲ ျကည့္ရမယ္လို ့ျမင္ပါတယ္။ အခုဟာက နအဖ စစ္အစိုးရက လာျပီးမႏိွပ္စက္ရဘဲ ကိုယ့္အမ်ိဳးအျခင္းျခင္းက ျပန္ျပီးေတာ့ ညွင္းပန္းေနတာဆိုေတာ့ ပုိျပီးခံရခက္ပါတယ္။ ျကက္တူေရြး ကေတာ္ေတာ္ မယ္ေတာ္ကကဲကဲ ပီအင္အိုရဲ စရိုက္ကို အားလုံးလဲ သိျကပါတယ္။ ပီအင္အို လုပ္လို ့အမ်ိဳးသားဂုဏ္ကၡာက်ဆင္းခဲ့ရတာလဲ အျကိမ္ျကိမ္ပါဘဲ။ သိခ်င္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဖါသာကိုယ္ ျပန္ရွာျကည့္ပါ။ အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Unknown said...

ေသခ်ာဆန္းစစ္ပါအရမ္းကာေရာမေရးပါနဲ့.မင္းေရးလိုုက္တဲ့ေဆာင္းပါးေၾကာင့္မင္းဟာေသြးထိုုးခေလာက္ဆံေနတဲ့ေကာင္ဆုုီတာလူတိုုင္းသတိထားမိလာျပီမင္းရဲ့မမွန္ကန္တဲ့ေစတနာေၾကာင့္မင္းလဲလူေကာင္းမျဖစ္နိုုင္ပါ ဒီလိုုေရးလိုု့ငါတိုုက(PAN -PNO)ဘက္ေနတာလဲမဟုုတ္ပါဘူသူတိုု့ပါတီ၀င္ေတြလဲမဟုုတ္ပါဘူးသာမန္လူထုုတစ္ေယာက္ပါတနိုုင္ငံလံုုးအတိုုင္းအတာနဲ.တိုုင္းရင္းသားေတြအားလံုုးစည္းလံုုးညီညြတ္ေအာင္ၾကိဳးစာေဆာင္ရြက္ေနခ်ိ္န္မွာအခ်င္းခ်င္းစည္းလံုုးမွုုပ်ိဳကြဲေစတဲ့အေရးအသားေတြကိုုမေရးသင့္ပါဘူးသတိထားၾကပါ။

Unknown said...

ၾကိဳးဝိုင္းထဲ ထိုးႀကိတ္ၾကခ်ိန္မွာ လက္ခုတ္ၾသဘာေပးေနတဲ့ပရိတ္သတ္ေတြရွိေနတယ္
ေရာင္းရင္းတို႕။ အျခားယွဥ္ၿပိဳင္သူရႈေဒါင့္ကၾကည့္ရင္
ၿပိဳင္ဘက္တစ္ေယာက္သက္သာ ဒါေပါ့။ခုေတာ့ ဒီမွ်ေလာက္ပါပဲ။

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

ပအိုဝ္းေတြ အခုလုိထင္ရွားလာတဲ႔အဆင့္မ်ဳိးေရာက္လာတာဟာ PNOဦးေဆာင္မႈအမ်ားႀကီးပါတယ္ဆိုတာ အဆိုးျမင္ဝါဒီမဟုတ္သူမ်ား သိရွိနားလည္ၾကပါတယ္။ ေလာကမွာ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းမွာ စုန္းျပဴးေတြပါဒွိၿမဲပါ။ မေကာင္းကြက္ကုိသာ ရွာေျပာေနသူဟာ အဆိုးျမင္အစြန္းေရာက္သူပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းကြက္ေတြကုိ ျပဳျပင္ေစလုိလုိ႔ ေထာက္ျပေပးႏုိင္ရင္ ေကာင္းကြက္ကု္လည္း ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ေဖၚျပအားေပးႏုိင္ရမယ္။ ဒီမုိကေရစီဆိုတာ မေကာင္းကြက္ကုိသာေျပာျပေပးတဲ႔စံနစ္မဟုတ္ပါ။ တဘက္သတ္ဆိုးကြက္ခ်ည္းပဲေျပာေနရင္ အုပ္စုကြဲေအာင္ စည္းလုံးမႈပ်က္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သတိျပဳေရးသားေစခ်င္ပါတယ္။ မ်ွမ်ွတတေရးသားျခင္းျဖင့္ လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ကူညီေပးပါ။

Unknown said...

ဟုတ္ပါတယ္ ကိုယ္ေဒသႏွင့္ကိုယ္အခ်င္းခ်င္းကို ကိုယ္လူမ်ိဳးက ျပန္အုပ္ခ်ဳပ္တာပဲေကာင္းပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ဒီကေန႕ေခတ္အေျခအေနအရဆို ကိုယ္လူထုလက္ခံနိုင္ ေအာင္မလုပ္ေဆာင္နိုင္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ျဖစ္ခ်င္တဲ့အတိုင္းျဖစ္လာနိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္လူထုက ေလးစားအားထားရေလာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္။
ယေန႕လိုနိုင္ငံေရးအေျခေနမ်ိဳးမွာ ကိုယ္အခ်င္းခ်င္းက မသင့္ျမတ္ဘူးဆိုရင္ အခြင့္ေရးေစာင့္သူတို႕အတြက္ အကြက္ေကာင္းျဖစ္သြားေစနိုင္တယ္။
တကယ္လို႕ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျေစ္ေစ ႀကဳံသလိုလုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ လူမ်ိဳးကိုယ္စားအဇြဲ႕ကိုယ္က အမ်ိဳးကိုခ်စ္ရာေရာက္လား၊မခ်စ္ရာေရာက္လား။
နိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ အမ်ိဳးသားသင့္ျမတ္ေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းနိုင္ပါေစ။

Anonymous said...

ဒီေဆာင္းပါးအရ PNO ဟာ လူထုအက်ဳိးျပဳ/မျပဳဆုိတာကုိေတာ့ ဦးေဏွာက္ရွိ/မ်က္လုံးပါတဲ့လူတုိင္း ျမင္သိႏုိင္ပါတယ္။ အက်ယ္တ၀င့္မေျပာလုိပါ။ သစၥာရွင္က ျပင္ပေလာက ဗဟုသုတမရွိဘဲနဲ႕ တစ္ဘက္သတ္ အာဃာတအရင္းတည္ၿပီး ေရးသားထားတာ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ဥပမာ- နားေဘာင္ ၀င္းယ ေမာက္စံကိစၥေတြကုိ မ်က္လုံးတစ္ဖက္ နားတစ္ေပါက္တည္းနဲ႕ ၾကည့္လုိ႔ နားေထာင္လုိ႔ အတုိုက္ခံဖက္က ရတဲ့ အခ်က္လက္နဲ႕ အဟုတ္ထင္ၿပီး ေရးသားထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ အေျဖမွန္ တကယ္သိခ်င္ရင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အေပၚ ေသခ်ာ စနည္းနာၿပီးမွ အေျဖထုတ္ရင္ ပုိမွန္ကန္ပါလိမ့္မယ္။ ခုက သစၥာရွင္က သူလုိခ်င္သလုိ တစ္ဖက္သတ္ အေျဖထုတ္ထားတာေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္လွ်ပ္စစ္မီးကိစၥ- လက္ရွိေတြ႕ျမင္ေနတဲ့ အေနထားအရ (၇)သိန္း မေပးႏုိင္လုိ႔/မေပးလုိ႔ ႏွင္ထုတ္ခံတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ေယာက္တစ္ေလမွ် မေတြ႕ရတာအမွန္ပါ။ လက္ရွိ မီးလင္းေနတဲ့ ရြာေတြမွာ ေငြထဲ့တဲ့အိမ္ မီးထြန္းရတယ္၊ မထဲ့တဲ့အိမ္ မီးမထြန္းရဘူး-ဒါပဲေတြ႕ရတာပါ။ အတင္းအၾကပ္မထည့္မေနရ ဆုိတာ မေတြ႕ရပါဘူး။ ဒီေနရာ ႏႈိင္းယွဥ္ျပခ်င္တယ္- မီးႀကဳိး+ဓာတ္တုိင္ အိမ္ေရွ႕ေရာက္ေနၿပီးသား ၿမဳိ႕ေပၚေတြမွာ မိမိအိမ္ မီတာရဖုိ႔ မီးလင္ဖုိ႔အတြက္ မီတာပုံး+မီးကိရိယာ+တပ္ဆင္ခအပါအ၀င္ အနည္းဆုံး(၄)သိန္းေလာက္ အကုန္မခံဘဲ မီးမလင္ႏုိင္ပါ၊ ဒါကုိ သစၥာရွင္ဆုိသူက သိပါရဲ့လား၊ မ်က္စိဖြင့္ နားစြင့္ပါအုံးေနာ္။ ေက်းလက္မွာက ဓာတ္တုိင္+မီးႀကဳိးကစ အစဆုံး တပ္ဆင္ရတယ္ေလ။ (၇)သိန္းေပးရတယ္ဆုိတာ ၄င္း(၇)သိန္းထဲက အိမ္ထဲအတြက္ မီးသီး+ႀကဳိး+တပ္ဆင္ခအပါအ၀င္ တြက္ခ်က္ထားတယ္ေလ။ ၿမဳိ႕ေပၚေတာင္မွ (၄)သိန္းေလာက္ဆုိေတာ့ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ကဲ... သစၥာရွင္ေရ ျပင္ပဗဟုသုတ ျပည့္၀ေအာင္ လုပ္ပါအုံး၊ အရာရာမွာ မ်က္လုံး+နား ႏွစ္ဖက္စလုံး ဖြင့္ထား စြင့္ထား၊ ႏွစ္ဖက္လုံး ျမင္ေအာင္ ၾကားေအာင္ ၾကည့္ပါ နားေထာင္ပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Anonymous said...

ဒီေဆာင္းပါးအရ PNO ဟာ လူထုအက်ဳိးျပဳ/မျပဳဆုိတာကုိေတာ့ ဦးေဏွာက္ရွိ/မ်က္လုံးပါတဲ့လူတုိင္း ျမင္သိႏုိင္ပါတယ္။ အက်ယ္တ၀င့္မေျပာလုိပါ။ သစၥာရွင္က ျပင္ပေလာက ဗဟုသုတမရွိဘဲနဲ႕ တစ္ဘက္သတ္ အာဃာတအရင္းတည္ၿပီး ေရးသားထားတာ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ဥပမာ- နားေဘာင္ ၀င္းယ ေမာက္စံကိစၥေတြကုိ မ်က္လုံးတစ္ဖက္ နားတစ္ေပါက္တည္းနဲ႕ ၾကည့္လုိ႔ နားေထာင္လုိ႔ အတုိုက္ခံဖက္က ရတဲ့ အခ်က္လက္နဲ႕ အဟုတ္ထင္ၿပီး ေရးသားထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ အေျဖမွန္ တကယ္သိခ်င္ရင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အေပၚ ေသခ်ာ စနည္းနာၿပီးမွ အေျဖထုတ္ရင္ ပုိမွန္ကန္ပါလိမ့္မယ္။ ခုက သစၥာရွင္က သူလုိခ်င္သလုိ တစ္ဖက္သတ္ အေျဖထုတ္ထားတာေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္လွ်ပ္စစ္မီးကိစၥ- လက္ရွိေတြ႕ျမင္ေနတဲ့ အေနထားအရ (၇)သိန္း မေပးႏုိင္လုိ႔/မေပးလုိ႔ ႏွင္ထုတ္ခံတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ေယာက္တစ္ေလမွ် မေတြ႕ရတာအမွန္ပါ။ လက္ရွိ မီးလင္းေနတဲ့ ရြာေတြမွာ ေငြထဲ့တဲ့အိမ္ မီးထြန္းရတယ္၊ မထဲ့တဲ့အိမ္ မီးမထြန္းရဘူး-ဒါပဲေတြ႕ရတာပါ။ အတင္းအၾကပ္မထည့္မေနရ ဆုိတာ မေတြ႕ရပါဘူး။ ဒီေနရာ ႏႈိင္းယွဥ္ျပခ်င္တယ္- မီးႀကဳိး+ဓာတ္တုိင္ အိမ္ေရွ႕ေရာက္ေနၿပီးသား ၿမဳိ႕ေပၚေတြမွာ မိမိအိမ္ မီတာရဖုိ႔ မီးလင္ဖုိ႔အတြက္ မီတာပုံး+မီးကိရိယာ+တပ္ဆင္ခအပါအ၀င္ အနည္းဆုံး(၄)သိန္းေလာက္ အကုန္မခံဘဲ မီးမလင္ႏုိင္ပါ၊ ဒါကုိ သစၥာရွင္ဆုိသူက သိပါရဲ့လား၊ မ်က္စိဖြင့္ နားစြင့္ပါအုံးေနာ္။ ေက်းလက္မွာက ဓာတ္တုိင္+မီးႀကဳိးကစ အစဆုံး တပ္ဆင္ရတယ္ေလ။ (၇)သိန္းေပးရတယ္ဆုိတာ ၄င္း(၇)သိန္းထဲက အိမ္ထဲအတြက္ မီးသီး+ႀကဳိး+တပ္ဆင္ခအပါအ၀င္ တြက္ခ်က္ထားတယ္ေလ။ ၿမဳိ႕ေပၚေတာင္မွ (၄)သိန္းေလာက္ဆုိေတာ့ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ကဲ... သစၥာရွင္ေရ ျပင္ပဗဟုသုတ ျပည့္၀ေအာင္ လုပ္ပါအုံး၊ အရာရာမွာ မ်က္လုံး+နား ႏွစ္ဖက္စလုံး ဖြင့္ထား စြင့္ထား၊ ႏွစ္ဖက္လုံး ျမင္ေအာင္ ၾကားေအာင္ ၾကည့္ပါ နားေထာင္ပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Unknown said...

ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ စတင္ၿပီး ဤေျမဤေရဤေဒသ သို႕ ေရာက္ရွိေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကံၾကမၼာမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေၾကာင့္ မထင္မရွားဘ၀ျဖင့္ မိမိလူမ်ဳိး တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္မႈ မရွိရေလေအာင္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဘ၀ကိုႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ေလာကဓံကိုရင္ဆိုင္ၿပီး အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့သည္မွာ ယေန႕တိုင္ေအာင္ပင္ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ဳိ႕ေသာလူပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို မလိုလားသည္မွာ ေလာကဓမၼတာပင္ျဖစ္တယ္၊ ဤမနာလို မရႈ႕စိမ့္ႏိုင္ေသာ လူပုဂိၢဳလ္အခ်ဳိ႕သည္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမင္က်ယ္လာၿပီး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး၊ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဧကန္မလဲြ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ၎ စစ္ေရးအရ၎ သပ္သွ်ဳိၿဖိဳခဲြဖို႕ ျဖစ္လာမည္မွာ ပအို၀္းတိုင္းသတိခ်ပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ေသြးခဲြလိုသူမ်ားႏွင့္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးစံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ကို မလိုလားသည့္ လူပုဂိၢဳလ္အခ်ဳိ႕၊ ပါတီအဖဲြ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏ အႀကိဳက္ျဖစ္လာမည္မွာ ဧကန္မလဲြ ျဖစ္လာေတာ့မည္ဆိုတာ သတိႀကီးႀကီး ထားဖို႕လိုပါတယ္။ -သစၥာရွင္(ေတာင္ႀကီး)၏ အျမင္ေဆာင္းပါးပါ အခ်က္မ်ားမွာ သစၥာရွင္(ေတာင္ႀကီး)ျဖစ္သူသည္ အျခားလူမ်ဳိးျဖစ္ပါက မိမိဘာမွ မေျပာလိုေသာ္လည္း ပအို၀္းလူမ်ဳိးထဲမွ ပအို၀္းျဖစ္ေနပါလ်က္ အလိုလို အမ်ဳိးသားကို သစၥာေဖါက္ေသာ လူျဖစ္တယ္လို႕ စာေရးသူ ျမင္မိပါတယ္၊ သည္ေလာက္ PNOအေပၚ သိကၡာက်ေအာင္ ၿပိဳကဲြေအာင္ ေရးသားေနပံုေထာက္ပါက အဆိုပါ သစၥာရွင္သည္ တခ်ိန္က PNOအေပၚ အျမင္မၾကည္လင္ေသာ သူ(သို႕) ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ မရသျဖင့္ အမတ္မျဖစ္လိုက္သူ (သို႕) အမတ္ရူးရူးေနသူ(သို႕) ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကားေထာက္ပံ့မႈ (သို႕) အဖဲြ႕တစ္ခု ပါတီတစ္ပါတီ(သို႕) လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရဲ႕ ႀကိဳးကိုင္ေစခိုင္းခံေနရေသာသူျဖစ္သူဆိုတဲ့ လယ္ျပင္မွ ဆင္ႀကီး သြားသလို ထင္းကနဲလူေတြသိေနပါတယ္။ -အဲဒီမွာ ေရးသားထားတဲ့ အေရးအသားအရ အမူးအမားကို ဖေႏွာင့္ႏွင့္ပိတ္ကန္၍ ေမးလိုက္လွ်င္ပင္ ပအို၀္းဆိုသည္မွာ ေခါင္းေပါင္းႏွင့္အနက္ေရာင္ ၀တ္စံု၀တ္ေၾကာင္း ေျပာျပႏိုင္ေလာက္ေလသည္လို႕ ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီ ေရးသားခ်က္ဟာ သစၥာရွင္(ေတာင္ႀကီး) ဟာ အျခားလူမ်ဳိးဆိုလွ်င္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးစုကို အႀကီးအက်ယ္ေစာ္ကားလိုက္တယ္လို႕ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ပအို၀္းကို ေခြး(သို႕)အရက္သမားလို႕ ဆိုလိုခ်င္ပံုရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ အျမင္က်ဥ္းတဲ့ လူမ်ဳိးလို႕ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ ေဆာင္းပါးရွင္ဟာ ပအို၀္းလူမ်ဳိးထဲက ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကို ျပန္ေစာ္ကားလိုက္တဲ့ ကံႀကီးထိုက္မဲ့လူလို႕ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ေဒါက္တာ ဆိတ္ဖြားဟာ ဘယ္သူလဲလို႕ ျပန္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သလို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဥပေဒအရ အေရးယူလို႕ရတယ္ဆိုတာ မင္းေသခ်ာ ေလ့လာပါအံုးလို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေဆာင္းပါးရွင္ဟာ ပအို၀္းလူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိစာေရးေနတဲ့လူကို က်ေနာ္အေနနဲ႕ မွန္းၾကည့္လို႕မွန္တယ္ဆိုရင္ သူကိုယ္တိုင္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးပင္ျဖစ္ၿပီး ထိုသစၥာရွင္ဟာ PNOရဲ႕ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္နဲ႕ရရွိခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းတက္ၿပီး ပညာတတ္တစ္ဦးျဖစ္လာမည္မွာ ဧကန္မလဲြေပ၊ သစၥာရွင္ အေဖအေမ (၂)ဦး ကိုယ္တိုင္ ယိုးဒယား(ထိုင္း)ကုိ ေခြးတိုးေပါက္ကထြက္ၿပီး စီးပြားသြားရွာ ကၽြန္ခံၿပီး ရလာတဲ့ေငြေၾကးနဲ႕ ေက်ာင္းတက္တဲ့ဆိုတာကို ရိပ္မိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မိဘ(၂)ဦးက ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ရရွိတဲ့ေငြေၾကးနဲ႕ ေက်ာင္းထားေပးခဲ့တဲ့ မ်က္ႏွာကိုမေထာက္၊ မိဘရဲ႕ဆံုးမစကားကို နားမေထာင္ ဒီမိုကေရစီကို အေၾကာင္းျပၿပီး ပအို၀္းလူမ်ဳိးႏွင့္PNO၊ PNOႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး ေျမးမိွန္ေအာင္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရပါတယ္။ သစၥာရွင္ ကိုယ္တိုင္ကေကာ ဒီေလာက္သြားလာေနၿပီး အလုပ္ေတြ မအားမလပ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ငန္းေတြမ်ားၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက်ခံလုပ္ေနႏိုင္တာ ဘယ္ကေငြေၾကးေတြနဲ႕ လုပ္ေနဒါလဲ? ဧကႏၱ အျခားတစ္ႏိုင္ငံက တရားမ၀င္ ေငြေၾကးေတြ ရယူသံုးစဲြၿပီး လုပ္ငန္းေတြနဲ႕ လုပ္ေနတယ္လို႕ ထင္ျမင္ယူဆမိပါတယ္။

Unknown said...

ဒါမွ မဟုတ္ သစၥာရွင္(ေတာင္ႀကီး)ဟာ ေနာက္တစ္ဦးဆိုလွ်င္ အမတ္ရူးရူးေနတဲ့ လူတစ္ဦးဘဲျဖစ္မွာပါ၊ ၂၀၁၅ ေရႊးေကာက္မွာ လူထုေတြ သူ႕ကိုမေရႊးမွာစိုးလို႕ PNOႏွင့္ ပအို၀္း၊ ပအို၀္းနွင့္ PNOဆိုတဲ့ ခဲြျခားလို႕မရတဲ့ ညီညြတ္ေနမႈကိုအရင္ၿဖိဳခဲြ၊ အရင္သိကၡာခ်ၿပီး ၂၀၁၅-အမတ္ျဖစ္ဖို႕ ရည္ရြယ္ေနတယ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိေနပါတယ္။ ၂၀၁၅-က်ရင္ အမတ္ေတာ့ ျဖစ္မွာပါ စိတ္ခ်ၿပီး ေနပါ သစၥာရွင္ လြတ္ေတာ္အမတ္ေတာ့မျဖစ္ဘူး၊ ဇာတ္သဘင္၊ အၿငိမ္႕ထဲက အမတ္ေတာ့ ျဖစ္မွာေသခ်ာတယ္လို႕ေျပာလိုပါတယ္။ -သစၥာရွင္(ေတာင္ႀကီး)ဟာ ေတာ္ေတာေလးကို နာက်ည္းစရာ တစ္ခုကို စဥ္းစားၿပီး ေရးခ်လိုက္ခဲ့တဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ PNO လူႀကီးေတြဟာ ကားႀကီး၊ အိမ္ႀကီးေတြေဆာက္လုပ္ၿပီး စည္းစိမ္နဲ႕ေနထိုင္ေနတယ္၊ မယားငယ္ေတြယူတယ္ဆိုတဲ့ အပိုဒ္ေလးကလည္း ပါလာပါတယ္ လက္ၫိုးထိုးျပပါ ဘယ္သူလဲလို႕ တကယ္လို႕ယူေနတယ္ ယူခဲ့တယ္ဆိုရင္ သစၥာရွင္က ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္မခံႏိုင္ျဖစ္ေနတာလဲ၊ (သစၥာရွင္ရဲ႕ အေဒၚ၊ အစ္မ၊ ညီမ၊ သမီး ပါေနလို႕လား၊ ပါေနတယ္ဆိုရင္ သစၥာရင္ကိုယ္တိုင္ဘဲ အဲဒီ မယားငယ္ယူတဲ့ PNO လူႀကီးထံသြားၿပီး သစၥာရင္ရဲ႕အမ်ဳိးေတြကို ျပန္ေခၚလိုက္ပါလို႕ ဒီေလာက္ဘဲေျပာခ်င္ပါတယ္) သစၥာရွင္ ကိုယ္တိုင္က ကိုယ့္အမ်ဳိးကို ကိုယ္မထိန္းႏိုင္ဘဲ သူမ်ားကို အျပစ္ေျပာဖို႕ဘဲ စဥ္းစားေနေတာ့ ဒီစာသားအတိုင္း ျပန္လည္ေခ်ပ ေရးသားရျဖင္းျဖစ္ပါတယ္။ -PNOဟာ ဘာမွ မလုပ္ခဲ့ဘူးတဲ့ လူထုအက်ဳိး အမ်ားအက်ဳိးေတြကို ဘာမွမလုပ္ခ့ဲပါဘူးတဲ့ ေတာ္ေတာ္လည္း ရီစရာေကာင္းပါတယ္၊ သစၥာရွင္ကိုယ္တိုင္ လူလံုးထြက္ျပၿပီး လက္ရွိစာေရးေနတဲ့ က်ေနာ္ ကိုယ္တိုင္ ေတာင္ႀကီးခရိုင္၊ လိြဳင္လင္ခရုိင္ရွိ နယ္ေတြ ေဒသေတြကို လိုက္ျပေပးပါမယ္။ PNOလက္ရာမကင္းတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ေဆးေပးခန္းေတြ လမ္းတံတားေတြ လက္ၫိုးထုိးျပပါ႕မယ္။ မယံုရင္ လူထူကို ေမးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္ အခုေတာ့ သစၥာရင္ဟာ အင္တာနက္ကိုအသံုးျပဳၿပီး PNOကို အပုတ္ခ်ေနတယ္ဆိုေတာ့ သစၥာရွင္ဟာ ဘယ္လိုလူမ်ဳိးလည္းဆိုတာ အရူးေတြေတာင္ ခန္႕မွန္းလို႕ရပါတယ္။ - သစၥာရွင္ေျပာတဲ့ လူငယ္မ်ားဆိုတာ ဘယ္လိုလူငယ္ေတြလဲ? ေျပာျပပါအံုး ဧကႏၱ သစၥာရွင္ေျပာတဲ့ လူငယ္ေတြဆိုတာ သစၥာရင္တို႕ မလိမ့္တပတ္ စည္းရံုးၿပီး စုစည္းထားတဲ့လူငယ္ (၄/)၅)ဦးေလာက္ကို ဆိုခ်င္တယ္ထင္ပါတယ္။ -သစၥာရွင္(ေတာင္ႀကီး)ကို ေျပာခ်င္ပါတယ္ အေကာင္းအဆိုး အမွားအမွန္ကို လူတိုင္းခဲြျခားတတ္ပါတယ္၊ မင္းဟာ ဘာလဲ? PNOဟာ ဘာလဲ? ဆိုတာ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေပၚေပါက္လာမွာပါ စိတ္ခ်ေနပါ သမိုင္းက စကားေျပာလာပါလိမ့္မယ္ အဲဒီေတာ့ PNOဘာလဲ? PNO ဘယ္လဲ? ဆိုတဲ့ စကားအရ PNOဟာ (၁၉၄၉-၁၉၅၈-၁၉၆၆-၁၉၇၆)ကေန စတင္ၿပီး ယေန႕အခ်ိန္အထိ ပအို၀္းလူမ်ဳိးေတြကို ဦးစီးဦးေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿဖိဳ႕၊ ေဒဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႕ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္၊ ေရွ႕ဆက္ၿပီး PNOအဖဲြ႕အစည္းဟာ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႕မွာ ရွိေနတဲ့ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ၿပီး တက္လွမ္းသြားဖို႕ သံဓိ႒ာန္ခ်တယ္ဆိုတာ သိေစခ်င္ပါတယ္။ -