ေမာင္ေတာ တြင္ လူ ရာႏွင့္ ခ်ီ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ | စစ္ေတြ တြင္ အၾကမ္းဖက္ရန္ လို မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေန

By FNG on June 9, 2012

ယေန ့နံနက္ ပိုင္း က ရခိုင္ ျပည္နယ္ စစ္ေတြ ၿမိဳ ့ ရွိ နာဇီ ေက်းရြာ ႏွင့္ ကသဲ ေက်းရြာ တြင္ ေန
ထိုင္ၾကသည့္ ဘဂၤလီ ရိုဟင္ဂ်ာ အခ်ိဳ ့ သည္ ေဒသခံ ရခိုင္ လူမ်ိဳး အခ်ိဳ ့ ကို ရန္ျပဳ တိုက္ခိုက္
ျခင္းမ်ား ရွိ ေနၿပီး ေလယာဥ္ ကြင္း အနီး ရွိ ေက်းရြာ တစ္ခ်ိဳ ့ ႏွင့္ အခ်ိဳ ့ ေနရာ မ်ား တြင္ အိမ္
ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ကို မီး ရႈိ ့မႈ မ်ား ရွိ ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေတြ ၿမိဳ ့တြင္ ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထား ၿပီး ၊ ေစ်းမ်ား လည္း ပိတ္ထား သည္ ဟု သိရသည္။

ေမာင္ေတာ ၿမိဳ ့နယ္ တြင္ မူ ေနအိမ္ အလံုး ၆၀၀ ေက်ာ္ ဖ်က္ဆီး ခံရ ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္
သူမ်ား မွာ အစိုးရတပ္ ဖြဲ ့ မ်ား က ႏွိမ္ ႏွင္း စဥ္ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံ သို ့ ေျပး၀င္ ခိုလႈံ ၿပီး ေနာက္ ျပန္
လည္ ၿပီး လူစု ၀င္ေရာက္ ကာ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ား ရွိသည္ ဟု သိရသည္။

ယမန္ ့ေန ့ က ရိုဟင္ဂ်ာ တို ့ ၏ အၾကမ္းဖက္ မႈ ေၾကာင့္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ ့နယ္ တစ္ခု တည္း မွာ ပင္
ရခိုင္ လူမ်ိဳး အနည္း ဆံုး ေလးဆယ္ ေက်ာ္ ေသဆံုး ၿပီး ၃၀၀ ခန္ ့ ဒဏ္ရာ ရရွိ ခဲ့ သည္ ဟု သိရ
သည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ တြင္ မူ ယေန ့ေန ့လည္က ရခိုင္ ေဒသ တြင္ အၾကမ္းဖက္ခံ ရသည့္ ျမန္မာ တိုင္း ရင္း
သား မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေရာက္ ရခိုင္ ႏွင့္ ျမန္မာ တိုင္း ရင္းသား မ်ား က ဆုေတာင္း မႈ ျပဳ ခဲ့ ၾက ၿပီး
ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ား ၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ ခိုက္မႈ မ်ား ကို ရႈံ ခ် ကန္ ့ကြက္ခဲ့ ၾကသည္။

ေနာက္ဆံုး ရသတင္းမ်ား အရ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ ့နယ္ တြင္ အစိုး ရ စစ္တပ္ မ်ား ၀င္ေရာက္ တပ္
စြဲထား ေသာ္ လည္း ေဒသခံ ၅၀၀ ခန္ ့ေပ်ာက္ ဆံုး လွ်က္ ရွိ ၿပီး ထို အထဲ တြင္ ေျပာင္းေရႊ ့တာ
၀န္ထမ္းေဆာင္ သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ ေသာ အဖြဲ ့ အစည္း မ်ား ၊ အကူအညီ
ေပး ေရး ဧဂ်င္ စီမွ ၀န္ထမ္းမ်ား လည္း ပါ၀င္ သည္ ဟု စစ္ေတြ ၿမိဳ ့ မွ ေက်ာင္းဆရာ ေဟာင္း
တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံ က FNG သို ့ ေျပာသည္။

ယေန ့ ည ၉ နာရီ ေနာက္ဆံုး သိရသည့္ သတင္းမ်ား အရ ဘဂၤါ လီ ရိုဟင္ဂ်ာ တို ့ က ရခိုင္
လူမ်ိဳး တို ့ ၏ ေက်း ရြာ မ်ား ကို မီးရိႈ ့ဖ်က္ဆီး မႈ မ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ ေနၿပီး ရခိုင္ တိုင္း ရင္း
သား တို ့ က သံ ေခ်ာင္း ေခါက္ကာ စုေ၀း မႈ မ်ား ျပဳ လုပ္ ၿပီး ဘဂၤါ လီ တို ့ ၏ ရန္ကုန္ ကာ ကြယ္
ေနရသည္။

စစ္ေတြ ၿမိဳ ့ စြန္ ရွိ ဘဂၤါလီ အမ်ားစု ေနထိုင္ရာ ဘုေမ ရပ္ကြက္ တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ား သည္ ၿမိဳ ့
တြင္း ရခိုင္ လူမ်ိဳး မ်ား ေနထိုင္ရာ ရပ္ ကြက္ မ်ား သို ့ ၀င္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစား မႈ ေၾကာင့္ ရဲတပ္
ဖြဲ ့ ႏွင့္ ရခိုင္ ေဒသခံ အဖြဲ ့ အစည္းမ်ား က ေသနတ္ ပစ္ေဖာက္ တားဆီး ေနရာသည္။

: စစ္ေတြ ၿမိဳ ့ တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္ သမား မ်ား ၏ ရန္ ကို ကာကြယ္ရန္ ရခိုင္ လူမ်ိဳး မ်ား
ျဖင့္ ဖြဲ ့ စည္း ထား သည့္ ရခိုင္ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ေစာင့္ တပ္ (ျပည့္သူ ့စစ္) ကို ေလာက မာရဇၨိန္ ဘုရားဥ္
ယေန ့ ည ၉ နာရီ တြင္ ဖြဲ ့စည္း လိုက္သည္ ဟု FNG မွ သတင္း ရရွိသည္။ အဆိုပါတပ္
ကို စစ္တပ္ မွ လက္နက္ မ်ား တပ္ ဆင္ေပး သည္ ဟု သတင္း ရရွိ ေသာ္လည္း အ
တည္ျပဳ ႏိုင္ေသးျခင္း မရွိပါ။

ယေန ့ ည ၈ နာရီ မိနစ္ ၃၀ ခန္ ့က ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမား ၃၀၀ ခန္ ့က စစ္ေတြ ၿမိဳ ့ အား မီးေပး
ေနသည့္ မီးစက္ ကို မီးရိႈ ့ဖ်က္ ဆီး ရန္ ႀကံ စည္ ခဲ့ ရာ လံုၿခံဳ ေရး တပ္ဖြဲ ့ ၀င္မ်ား က ေသနတ္ပစ္
ေဖာက္ၿပီး ဟန္ ့တား ခဲ့ ရသည္ ဟု သိရသည္။

No comments: