ပအို၀္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ စုေပါင္း၀ါဆိုသကၤန္းႏွင့္ ဘုရားအေနကဇာတင္ပြဲက်င္းပ

ခြန္ေမးလို ့(ေတာင္ႀကီး) | ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟို) မွ ႀကီးမွဴး၍ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေဂဟာတြင္ အ႒မအႀကိမ္ စုေပါင္း၀ါဆိုသင္ကၤန္းႏွင့္ ဘုရားအေနကဇာတင္ပြဲကို ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန ့ နံနက္ (၆) နာရီတြင္ ပူေဇာ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏သားေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို အလြန္မြန္ျမတ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာသူေတာ္စင္အေပါင္းတို ့၏ ဘာသာေရးထံုးတမ္းဓေလ့ျဖစ္ၿပီး၊ ၀ါတြင္းကာလတြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား သီလေစာင့္ သာသနာျပဳရာတြင္ သကၤန္းေတာ္လံုေလာက္မႈ ရွိေစရန္ ဤကဲ့သို ့ ႏွစ္စဥ္၀ါဆိုလတြင္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚနန္း၀င္းၾကည္ က ေျပာသည္။

ဤအ႒မအႀကိမ္ စုေပါင္း၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲသို ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ပအို၀္းလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပအို၀္းဂီတ အႏုပညာရွင္မ်ား အပါအ၀င္ ပအို၀္းရပ္မိရပ္ဖမ်ား အနည္း ဆံုး (၂၀၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိသည္။


No comments: