ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ ပအို၀္းအမ်ိိဳးသားမ်ားေဂဟာ သမိုင္း

ခြန္ပေနာင္ | ဇူလုိင္ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု၊ ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ | ျဖစ္ရပ္မွန္အျမင္ေဆာင္းပါး

သမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေနာင္လာေနာက္သား အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အစဥ္အလာေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ထြန္းကာေရး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ႔ အေမြအႏွစ္မ်ား မပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္၊ မ်က္စိဖြင့္၊ နားပြင့္ရန္၊ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာျဖစ္ေပၚေစေသာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိိုင္သည့္ ေက်ာင္း၊ ကန္၊ ဘုရားတည္ေဆာက္ လွဴဒါန္းျခင္း၊ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္မ်ား စိုက္ထူျခင္း စသည့္အမွတ္တရျဖစ္ေစ၊ ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္ေစ၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာျဖင့္ သမိုင္း၀င္အေမြအႏွစ္မ်ား ထားရစ္ခဲ႔ရာတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္၊ ကုန္သည္လမ္းေပၚရိွ အမွတ္ (၉၈/၁) နွင့္ (၉၈/၂) ဟု ေခၚတြင္သည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားပိုင္ အေဆာက္အဦးလည္း ပါ၀င္ေပသည္။

အဆုိပါေဆာက္အဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမွန္သမွ် သိသင့္သိထုိက္ရန္ အခ်ိန္အခါ သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္ေနျပီျဖစ္ရာ မ်ိဳးဆက္သစ္ ပအို၀္းလူငယ္မ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ အေဆာက္အဦး ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းခဲ႔ရေသာ သမိုင္းေၾကာင္း အစစ္အမွန္ကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၁။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၇) ရက္ေန႔ လမ္းမေတာ္ရိွ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ပအမဖ) ရံုးခန္းမွာ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျပီး (၉၈/1) အေဆာက္အဦးပါ ေျမေနရာကို ၀ယ္ယူရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ ဦးဟိန္ရွင္ေငြမွ ရံုးလုပ္ငန္းအသံုးျပဳရန္ လက္ႏွိပ္စက္ တစ္လံုး ၀ယ္လွဴသည္။

၂။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔၊ ေနာင္ကားေက်းရြာ အေရွ႕ဖက္၊ ေနာင္ေယြးရြာတြင္ က်င္းပေသာ ဗိုလ္ခ်န္စံု သဘာပတိေဆာင္ရြက္သည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ (ပအလဖ) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ပအမဖ) ပဏာမညီလာခံမွ ထပ္မံေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျပီး သင့္ေငြ ရွစ္ေသာင္း (၈၀၀၀၀/) ကို ပအို၀္းေဒသ ခရိုင္ ရွစ္ခရိုင္ (ထိုစဥ္ကာလဖဲြ႔စည္းပံုမွာ၊ ေက်းရြာ၊ တိုက္နယ္၊ ခရုိင္ျဖစ္သည္။) မွ လူဦးေရ အနည္းအမ်ားအလိုက္ တစ္အိုးစားလွ်င္ ၃/-(သံုးက်ပ္) ႏူန္းျဖင့္ ထည့္၀င္ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

၃။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေမလ (၅) ရက္ေန႔၊ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ ဦးလွေဖႏွင့္ ဗိုလ္ခ်န္စံု ဦးေဆာင္ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ (ပအလဖ) အင္အား (၁၃၃၃) ဦး၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ႔ရာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ား တစ္ဦးလွ်င္ ငါးရာ (၅၀၀/-) က်ပ္ႏႈန္း ထည့္၀င္ေငြမ်ားအနက္ တစ္သိန္းက်ပ္ (၁၀၀၀၀၀) တိတိကို (၉၈/၂) (ေျမာက္ဖက္အေဆာက္အဦး) ေဆာက္လုပ္ရန္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွာ ေစ်းပိုင္း လက္သမားဆရာၾကီး ဦးက်န္အား ကန္ထရိုက္ေပး၍ ေဆာက္လုပ္ေစခဲ႔ပါသည္။

၄။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ (ပအမဖ) ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ (၉၈/၁) ေအာက္ထပ္မွာ ပအို၀္းသီးႏွံဗဟိုရံုးႏွင့္ ပအို၀္းသနပ္ဖက္ ဗဟိုရံုးကို လုပ္သားအင္အား တစ္ရာခန္႔ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ေတာင္ဘက္ (၉၈/၁) အေပၚထပ္မွာ (ပအမဖ) စည္းရံုးေရးဌာန၊ စီးပြားေရးဌာန၊ လူမႈ႔ေရးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန ဖြင့္လွစ္ျပီး ဗဟိုအလုပ္အမူေဆာင္အဖြဲ႔ အခ်ိန္ျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ၾကသည္။

၅။ (၉၈/၂) ေအာက္ထပ္တြင္ ဦးစံေအာင္ထံ ၀ယ္ယူခဲ႔သည့္ “ျပည္သူ႔ဆႏၵပံုႏွိပ္တိုက္’’ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔သည္။ (ယခု ပထမေတာင္ေက်ာင္းၾကီးတြင္ ရိွသည့္ ပံုႏွိပ္စက္ျဖစ္သည္။) (၉၈/၂) အေပၚထပ္တြင္ ပအမဖ ဥကၠဌ ဦးခြန္စိန္၊ လူမႈ႕ေရးတာ၀န္ခံ ပင္ေလာင္း ဦးေထြးလံု၊ ရံုးအဖဲြ႔မွဴး ဦးေက်ာ္ရင္တို႔ အသီးသီး ေနထိုင္ခဲ႔ၾကသည္။

၆။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတက္လာျပီး၊ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူပိုင္ အသိမ္းခံရကာ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ယာယီသိမ္းပိုက္ခံခဲ႔ရသည္။ ပအို၀္းျပည္သူလူထုမ်ားမွ စုေပါင္း ၀ယ္ယူေၾကာင္း အေထာက္အထား အခိုင္အမာ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွရ၍ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။

၇။ ထိုအခ်ိန္အခါက ၀ိသမေလာဘသား၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာ အခြင့္အေရးသမား တစ္စုက ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ပိုင္ တိုယိုတာကား အမ်ိဳးအစား (၆) တန္ ကုန္တင္ယာဥ္ (၂) စီးကိုလည္းေကာင္း၊ ဦးၾကြယ္+ေဒၚသစ္ လွဴဒါန္းထားေသာ ဂ်စ္ကားတစ္စီး၊ ရံုးသံုး ေဘဘီကား တစ္စီး ႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းစားခဲ့ ၾကသည္။ (အမည္မေဖၚျပလိုပါ)။ ထို႔အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းရင္ေလာ က “ပအို၀္းအမ်ိဳးသားပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္’’ ဦးျဖဴ (ဥကၠဌ)၊ ဦးခြန္စိန္ (အတြင္းေရးမွဴး) ႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္ (၁၆) ဦးပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းထိန္းအဖဲြ႔ကို (၂၁၊ ၅၊ ၁၉၇၃) ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႔စည္းေပးခဲ႔ပါသည္။

၈။ ၎ပစၥည္းထိန္းအဖဲြ႔အတြင္းမွ အဖဲြ႔၀င္အခ်ိဳ႕ (အမည္မေဖာ္ျပလိုပါ) တို႔သည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားပိုင္ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ေျမေနရာအားလံုးကို ေငြက်ပ္ သိန္းေလးဆယ္ (၄၀၀၀၀၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ အတြက္ စရံေငြ တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀) ယူထားျပီးေနစဥ္တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ပအို၀္းလူငယ္မ်ားမွ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္၊ ေတာင္ၾကီး၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ပအို၀္းေက်ာင္းသားမ်ားက ကမကထျပဳ၍ ေတာတြင္း ပုဂိၢဳလ္မ်ားထံ တိုင္ၾကားရာမွ၊ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္ျပားခဲ႔ရသည္။

၉။ ၎ပစၥည္းထိန္းအဖဲြ႔သည္ (၉၈/၁) ေတာင္ဖက္ အေဆာက္အဦး ေအာက္ထပ္သံုးခန္းကို ထီေဖါင္းေက်းရြာ သမ၀ါယမအသင္း၊ ေနာင္ေလေက်းရြာ သမ၀ါယမအသင္း၊ နမ့္ဆီးေက်းရြာ သမ၀ါယမအသင္း သံုးသင္းတို႔အား တစ္လလွ်င္ က်ပ္ေျခာက္ရာ (၆၀၀/-)၊ (၉၈/၂) ေျမာက္ဖက္ အေဆာက္အဦး ေအာက္ထပ္ကို ဦးေအာင္ျမင့္ (ဦးေပကပ္) ႏွင့္ ဦးေရႊမန္းသို႔ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ခုႏွစ္ရာ၊ (၇၀၀/-) စုစုေပါင္း တစ္လလွ်င္ တစ္ေထာင့္သံုးရာက်ပ္ (၁၃၀၀/-) ႏွင့္ ငွားရမ္းခဲ႔ပါသည္။

၁၀။ ထိုစဥ္က (၉၈/၁) အေပၚထပ္ကို ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈရံုးခန္း၊ (ပအို၀္းစာေပ သင္ၾကားသည္) ဖြင့္သည္။ ေျမာက္ဖက္ (၉၈/၂) အေပၚထပ္ကို အခမဲ႔ ေက်းလက္ေဘာ္ဒါေဆာင္္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

၁၁။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ပအမဖ ဖဲြ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင့္ မွတ္ပံုတင္ရရိွခဲ႔ရာ (၉၈/၁) ႏွင့္ (၉၈/၂) အေဆာက္အဦးအားလံုးကို တစ္လလွ်င္ က်ပ္တစ္ေထာင္ေျခာက္ရာ (၁၆၀၀/-) ႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္အသံုးျပဳခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေရေလွာင္ကန္ အသစ္တည္ေဆာင္ျခင္း။ အိမ္သာႏွင့္ စက္ေရတြင္း တူးေဖၚျခင္း၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပ်က္စီးေနေသာ မီတာောက္စ္ႏွစ္လံုးကို အသစ္ထပ္မံလဲလွယ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္၀ါယာလိုင္းမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္စြာ ေဆြးေျမ႕ေန၍ အသစ္ထပ္မံသြယ္တန္းျခင္း (အတြင္းအျပင္) မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရသည္။

ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမူအဖဲြ႔ ဒုတိယသက္တမ္းအတြင္း အေရွ႕ဖက္အုတ္တံတိုင္း ထပ္ဆင့္ျမင့္တင္ မြမ္းမံျခင္း၊ ေတာင္ဖက္၀င္း သံ၀င္းတံခါးေပါက္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ရံုးေရွ႕ဆိုင္ခန္းမ်ား သြပ္မိုးလဲလွယ္ျပီး လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၂။ ယခုအခါ (၉၈/၁) အေပၚထပ္ (ေတာင္ဖက္အေဆာက္အဦး) အတြင္းတြင္ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ (၆၀) ဦးတို႔၏ ရွားပါးဓါတ္ပံု ႏွစ္ရာေက်ာ္ ျပသထားျပီး၊ ၎ေအာက္ထပ္တြင္ ပအို၀္းေရွးေဟာင္းပစၥည္းႏွင့္ ရွားပါး ပန္းခ်ီကားမ်ား ျပသထားပါသည္။

၁၃။ (၉၈/၂) အေပၚထပ္တြင္ (ပအမဖ) ရံုးခန္းႏွင့္တြဲလွ်က္ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္ မိသားစု ေနထိုင္လွ်က္ရွိျပီး ၎ေအာက္ထပ္တြင္ ေမြေတာ္ကကၠဴ ေဂါပကရံုးခန္း၊ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳ ရံုးခန္း၊ ပအို၀္းေမာ္အဖြဲ႕ ရံုးခန္း၊ ပအို၀္းဂီတ သုခုမအႏုပညာ ရံုးခန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာအခန္းႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား စာၾကည့္တိုက္ဟူ၍ အသီးသီး ဖြင့္လွစ္လွ်က္ရွိသည္။

၁၄။ နိဳင္ငံေတာ္မွ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ပအို၀္းလူထုကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ပအမဖ) အသင္းအဖြဲ႔မွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၈၅)၊ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳအဖြဲ႔ (ပအစယ) အသင္းအဖြဲ႔မွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၁၇၉၅)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၀၀၈၁) တို႔သည္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ပအို၀္းလူထုအက်ိဳးအတြက္ တရား၀င္ လွဳပ္ရွားလွ်က္ရွိပါသည္။

၁၅။ နိဳင္ငံေတာ္အသင္းအဖြဲ႔ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိ၊ ပအို၀္းလူထုလူတန္းစားအသီးသီးက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းမခံရ၊ ရွမ္းျပည္နယ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေကာ္မတီလက္ထက္ (၂၁၊ ၅၊ ၁၉၇၃) ခုႏွစ္ကပင္ ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့သည္မွာ ယခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဆိုလွ်င္ (၄၀) ႏွစ္ေျမာက္ပင္ ၾကာေညာင္းလာခဲ့ေပျပီ။ နိဳင္ငံေတာ္ကပင္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းခဲ့ျပီး ပအို၀္းျပည္သူလူထုပိုင္ အေဆာက္အဦးတြင္ ပအို၀္းလူထု ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါလွ်က္ ”ပအို္၀္းေဂဟာအသင္း” အမည္ခံ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ ”ပအို၀္း ေဒ၀ဒတ္” ဘြဲ႔ရရွိထားသူႏွင့္ လက္ေ၀ခံ ေနာက္လိုက္အခ်ိဳ႕က ပအို၀္းအမ်ိဳးသားကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔အသီးသီးအား ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသည္။ မဲဆြယ္စည္းရံုးေနသည္။ ၎ေျမေနရာႏွင့္ အေဆာက္အဦးကို ေရာင္းခ်၍ ပအို၀္းလူငယ္မ်ား ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေထာင္မည္ဆိုသူက “မိမိကိုယ္ မိမိ သိေစလိုသည္မွာ သမိုင္းမပါေသာ နိဳင္ငံေရးသည္ အဓိပၸါယ္ အေျခအျမစ္မရွိ“ (Politics without history has no roots) ဆိုသကဲ့သို႔ မိမိလူမ်ိဳးသမိုင္း အေျခခံအခ်က္အလက္ကိုပင္ မသိနားမလည္၊ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ထိန္းသိမ္းရမည့္ ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ဘိုးဘြားမ်ား တည္ေထာင္လာခဲ့ေသာ ဘိုးဘြားပိုင္ အေမြအႏွစ္ ပစၥည္းမ်ား၏သမိုင္းေၾကာင္းကို မေလ့လာပဲ လူထုဘန္းျပျပီး နိဳင္ငံေရး ဂြင္/ခြင္ အျဖစ္ မလုပ္စားၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

အမ်ိဳးသားေကာင္း၊ ျပည္သူျပည္သားေကာင္း မွန္သမွ်သည္ အေရးၾကံဳလွ်င္ စည္းလံုးညီညြတ္ျမဲျဖစ္၏။ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ လူမ်ိဳးတို႔၏ အားမာန္သတၱိသည္ မည္သူမွ် မေလးစားပဲ ေနမည္နည္း။ ထိုေသြးစည္းညီညြတ္ေသာ လူမ်ိဳးတို႔အား၊ အျခား အျခားေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုက ဦးညြတ္ျမဲျဖစ္၏။ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း၏ အထိမ္းအမွတ္ ျပယုတ္ျဖစ္ေသာ “အမ်ိဳးသားပိုင္အေဆာက္အဦးႏွင့္ ေျမေနရာ“ ကိုလည္းေကာင္း၊ “စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာ“ ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကပါစို႔။ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအထိ လက္္ဆင့္ကမ္းၾကပါစို႔။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသမိုင္းတြင္ သမိုင္း၏တရားခံအျဖစ္မွ ေရွာင္ကြင္းလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကလွ်င္ မဂၢင္ရွစ္ပါးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္ အမိ်ဳးသားေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾက၍ ငရဲသို႔ မက်နိင္ေတာ့ေပ။

၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ အစပ်ိဳးလာေသာ ထုခြဲေရာင္းခ်ေရးသည္ မီးခဲျပာဖံုး အေနအထားတြင္သာ ရွိေသးသည္။ အရွိန္မေသေသးပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပအို၀္းအမိ်ဳးသားဟု ခံယူထားသူတိုင္း ေရွးဘိုးဘြားမ်ားက အေမြအျဖစ္ ထားရစ္ခဲ့သည္ကို ေနာင္လာ ေနာက္သားမ်ားအတြက္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးခဲ့ရန္မွာ လက္ရွိ မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ ဘိုးဘြားတို႔အေပၚ သစၥာမေဖာက္သင့္ပါ။ တူညီေသာ ျပသာနာအတြက္ တူညီေသာအေျဖရရန္ သမိုင္း၀င္အေဆာက္အဦးႏွင့္ ေျမေနရာတို႔အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပန္လည္ေက်းဇူးဆပ္ၾကပါစိုုု႔။

အမ်ားလုပ္ငန္းကို ဘန္းျပ၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာ နာမည္ေကာင္းယူ၊ ႏွမ္းျဖဴးသူအား အခ်ိန္ျပည့္ သတိျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရန္။ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္သူ၊ ပအို၀္းမိဘ ျပည္သူလူထုအား မေလးစားသူ၊ သင္းခြဲသူ၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ လက္ရွိ ပအမဖ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လက္ရွိ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ PNO မွ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားလည္း ခံစားခဲ့ရဖူးျပီ မဟုတ္ပါေလာ့။

ပအို၀္းေလာက၏ ကံၾကမၼာကို ထုိသူမည္မွ် ေကာင္းက်ိဳးျပဳ ၿပီးခဲ့ၿပီနည္း။ ၎ပုဂၢိဳလ္ သြားေလရာ ျပႆနာ ပါသြားစၿမဲ ျဖစ္ရပ္ဟူသည္ သူ႔ကြင္းဆက္ႏွင့္ သူ၊ သူ႔အေၾကင္းႏွင့္သူ ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းရင္းကို မလုိက္နာႏိုင္ေသာအခါ တိုက္ဆိုင္မႈဟု ဆိုၾက၏။ တိုက္ဆိုင္မႈကိုပင္ ပိဋကတ္ေတာ္တြင္ သပၸါယ ဟူ၍ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရွိ၏။ သပၸါယ၏ အဓိပၸါယ္မွာ သင့္ေလ်ာ္မႈ ဟူ၍ျဖစ္၏။ ယခုကိစၥမွာ လံုး၀သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိျခင္းကို နားလည္သင့္၏။ သမိုင္းဆိုုသည္မွာ အလြန္ၾကီးမားေသာ ၾကိဳတင္သတိေပးစနစ္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ (History is a vast early-warning system) ကို မိဘျပည္သူမ်ား သေဘာေပါက္ေစလို၍ ဤသမိုင္း၀င္အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ပအို၀္းလူမ်ိဳးမွန္သမွ် သိေစလိုသည့္ ဆႏၵႏွင့္အတူ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အေထြေထြ

ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္၊ ကုန္သည္လမ္းရွိ အကြက္အမွတ္ (၂၀-ကန္ေအာက္ရပ္)၊ ေျမကြက္အမွတ္ (၂၃၁/၃၃၀)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၁၈၀)၊ ဧရိယာ (၀.၁၆၂) ဧကေပၚရွိ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦး၏ ေျမငွါးဂရန္အမႈတြဲ အမွတ္ (၂၃-T/ ၁၉၅၃-၅၄) အား “ဥကၠဌ၊ ပအို၀္းေဂဟာအသင္း” မွ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားေဂဟာသို႔ ေပ်ာက္ဆံုးဂရန္ အမည္ေျပာင္းလဲ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဆက္လက္တင္ျပရမည္ ဆိုလွ်င္ ..... 

၃၁၊ ၅၊ ၁၉၅၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ႏွစ္ (၉၀) ဂရမ္သက္တမ္း ခ်မွတ္ေပးခဲ့ျပီး ပထမအၾကိမ္ သက္တမ္းတိုးရမည့္ ကာလမွာ (၃၀၊ ၁၊ ၁၉၈၈) ခုႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ မူလအမည္ ဦးေက်ာင္းဒကာကံုရ မွ “ဥကၠဌ၊ ပအို၀္းေဂဟာအသင္း” သို႔ ဂရန္အမည္ေျပာင္းခြင့္ျပဳသည့္ ရက္စြဲမွာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္အခါက ကြင္းနံပါတ္ ၂၀ (ကန္ေအာက္ရပ္) ဦးပိုင္နံပါတ္ ၁၀၈၊ ေျမကြက္နံပါတ္ (၂၃၁/၃၃၁) ဧရိယာ ဧကဒသမ = ၀.၁၆၂၊ ဧရိယာစတုရန္းေပ ၇၀၅၇၀ ေပ။

အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဂရမ္သက္တမ္း တိုးရမည့္ ၃၀၊ ၁၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဂရမ္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ အပိုဒ္ (၁၂) အရ သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ သံုးလ ၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း “ဥကၠဌ၊ ပအို၀္းေဂဟာအသင္း“ ဆိုသူ ဂရမ္လက္၀ယ္ ကိုင္ေဆာင္ထားျပီး အဘယ္ေၾကာင့္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္ခဲ့ရသနည္း။

ဦးေက်ာင္းဒကာကံုရမွ “ဥကၠဌ-ပအို၀္းေဂဟာ“ အမည္သို႔ ၎တို႔လက္ထက္ အမည္ေျပာင္းေပးခဲ့သူက ဂရမ္သက္တမ္း မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ကုန္ဆံုးမည္ကို သိရွိပါလွ်က္ သက္တမ္းမတိုးခဲ့ျခင္းမွာ စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ဥကၠဌ အေနျဖင့္ မအားလပ္ပါက ေဂဟာထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးဦးကို တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္၍ သက္တမ္းတိုးခိုင္းထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ဂရမ္သက္တမ္း (၁၁) ႏွစ္ (၄) လ၊ (၄) ရက္ ေက်ာ္လြန္ျပီးမွ သက္တမ္းတိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၂၁၊ ၅၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ေဂဟာထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔သည္ ဂရမ္သက္တမ္းႏွင့္ အတူ ၃၀၊ ၁၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကပင္ ပ်က္ျပယ္ျပီးျဖစ္သည္။ တာ၀န္ယူမွဳ မရွိ၍ ဂရမ္သက္တမ္း မတိုးေပးခဲ့ျခင္းဟု ယူဆနိဳင္သည္။

ယခုအခါ မ်ိဳးဆက္သစ္ပအို၀္းလူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ “ဥကၠဌ- ပအို၀္းေဂဟာအသင္း“ အစား၊ ဥကၠဌ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴမလို၊ ပအို၀္းလူထုပိုင္ ရာသက္ပန္ပစၥည္းျဖစ္၍ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္အတြက္ “ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားေဂဟာ” ဟု ၄၊ ၆၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေန႔စြဲျဖင့္ ဂရမ္အမည္ေျပာင္း၊ သက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ၊ ၂၅၊ ၈၊ ၁၉၉၉ ရက္စြဲျဖင့္ ကန္႔ကြက္လႊာေခၚယူျပီး၊ ၈၊ ၉၊ ၁၉၉၉ ေန႔ထိ ကန္႔ကြက္သူ မရွိ၍ အမည္ေျပာင္းျပီးစီးေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ေနာင္တစ္ဖန္ တစ္စံုတစ္ရာ မလိုလားအပ္ေသာ ကိစၥၾကီးငယ္မဟူ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမွင့္တင္ေသာအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ မိမိတို႔၏ ဟိရိၾသတၱပ တရားမ်ားမွ ေရွာင္ရွားၾကပါရန္ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

No comments: