ရွမ္းျပည္သမိုင္းတြင္ အေရးပါခဲ့ေသာေတာ္လွန္ေရးပုဂၢိဳလ္ႀကီး ကြယ္လြန္

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအိုဝ္းေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းတြင္ အေရးပါခဲ့ေသာပုဂၢိဳလ္ အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဆရာဦးေမာင္ေဖသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိုက္ေခါင္စံျပေက်းရြာအုပ္စု မဂၤလာရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ရလလဖ ႏွင့္ ပအလဖ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦး ဆရာေမာင္ေဖသည္ အသက္ ၉၉ ႏွစ္ရွိၿပီး လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ ဇူလိုင္၂၂ ည ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး၊ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားႏွင့္ ဆုိက္ေခါင္ေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ဂူသြင္းသၿဂိၤဳလ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုက္ေခါင္ေက်း ရြာေနအသက္ ၄၀ အရြယ္ရွိ ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

ဆရာေမာင္ေဖသည္ ၇/၃/၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ဖရူဆုိၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားၿပီး၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ တြင္ KNU ဒု-ဥကၠဌျဖစ္ခဲ့သည့္ သထံုဦးလွေဖ (ျဖားဗြာလွေဖ) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ရွမ္းျပည္ပေဒသရာဇ္ကုိ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္အထိ ဗိုလ္မွဴးေရႊဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ယာယီ ပအလဖ ေတာ္လွန္ေရး အမွတ္ (၆) ခရိုင္၊ ဟိုနမ္းနယ္တြင္ တပ္မွဴးရာထူးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖားဗြာလွေဖႏွင့္အတူ အထိန္းသိမ္းခံရၿပီး ၁၀ ႏွစ္ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္လာၿပီးေနာက္ ရလလဖအဖြဲ႔ မကြဲခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ၿပီး ရွမ္းျပည္အေရး လုပ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: