ပအို၀္းေဂဟာထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာ

ဇူလုိင္ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ | ျဖစ္ရပ္မွန္ေဆာင္းပါး

ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီး ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း၊ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ နိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာလြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံလည္း အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မွန္ကန္ေသာ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးအသိစိတ္ဓါတ္ နႈိးၾကားတက္ၾကြစြာ လြတ္လပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾက သည္။ ထိုနည္းတူ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးခြန္ၾကည္ႏွင့္ ဦးလွေဖတို႕၏ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းမႈေၾကာင့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား နိုင္ငံေရးနိုးၾကားတက္ၾကြလာၾကသည္။ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္တြင္ ဦးဟိန္ေမာင္၊ ဦးေအာင္သာ၊ ဦးဟိန္တိထြန္း အစရွိေသာ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပအိို၀္းလိႈင္ဗူ ေခၚ ပအို၀္းစုစည္းအဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

၁၉၅၀-ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္းလိႈင္ဗူမွ ျပည္ေထာင္စုပအို္၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပ၊ အ၊ မ၊ ဖ) ကို ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရံုးခန္းကို ယခုစာတိုက္ေရွ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းလမ္း အေနာက္ဘက္၊ ယခင္ ညြန္႕ျမန္မာထမင္းဆိုင္တြင္ ငွားရမ္းဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၇) ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႕ ေန႕လည္ (၁၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေပၚထပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ (ပအမဖ) ဗဟိုဦးစီး အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေ၀းသို႕ ဦးျဖဴ၊ ဦးဟိန္ရွင္ေငြ၊ ဦးေထြးလံု၊ ဦးထြန္းရီ၊ ဦးေက်ာ့လမ္း၊ ဦနႏၵိယ၊ ဦးဆရာေပ၊ ဦးကံ၊ ဦးရွမ္းခင္၊ ဦးအံုးဖါျဖိန္း၊ ဦးဗ်မ္း၊ ဦးျမ၊ ဦးစာေရးျဖား၊ ဦးဟိန္ေမာင္၊ ဦးက်န္၊ ဦးေက်ာ္စိန္၊ ဦးေပါင္းစင္ထြန္း၊ ဦးၾကြယ္၊ ဦးေက်ာင္းကုံရႏွင့္ ဦးစံညြန္႕တို႕ စံုညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအစည္းအေ၀းမွ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ုဳပ္၊ ပဏာမညီလာခံကို ၁၉၅၄-ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ပဏာမညီလာခံကို ေနာင္ကားခရိုင္၊ ေနာင္ေယြးရြာ ဘုန္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပရာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားပိုုင္ အေဆာက္အဦး သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိရန္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ (ပအမဖ) ပါလီမန္အမတ္ ဦးေအာင္သာ က ေဆြးေႏြးရာတြင္ လူမ်ဳိးအသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္အေဆာက္အဦးမ်ားရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္း၊ ကခ်င္္၊ ကယား၊ မြန္၊ ရခိုင္ လူမ်ဳိးမ်ား ကိုယ္ပိုင္အေဆာက္အဦးမ်ား အသီးသီးရွိၾကေၾကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားပိုင္ အေဆာက္အဦး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ရွိသင့္သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားပိုင္ အေဆာက္အဦးကို ရရွိေအာင္ ေဆြးေႏြးၾကေစလိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကပါသည္။

အေဆာက္အဦး ၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၀င္ ဦးအံုးဖါၿဖိန္း၊ ဦးေပါင္စင္ထြန္း၊ ဦးခြန္စိန္၊ ဦးျဖဴႏွင့္ ဦးဆရာေပ (ေနာင္စံု) တို႕က အမ်ဳိးသားပိုင္ အေဆာက္အဦး ၀ယ္ယူရန္ ေဆြးေႏြးၾကရာ ပဏာမညီလာခံမွ အတည္ျပဳနိုင္ရန္ ဦးဆရာေပ (ေနာင္စံု) က အဆိုတင္သြင္း၍ ဦးေအာင္သိန္း (ထီတခုခရိုင္) ကေထာက္ခံၿပီး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေစ်းပိုင္းရပ္၊ ကုန္သည္လမ္းအမွတ္ (၉၈) ဦးပဥၥင္းဘျဖဴတိုက္ကို က်ပ္ ၈၀၀၀၀ိ/-(က်ပ္ရွစ္ေသာင္းတိတိ) ျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အဦး၀ယ္ယူရန္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ရံပံုေငြ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေသာ ခရိုင္ႀကီးငယ္မ်ားမွ ရရွိေသာေငြမ်ားမွာ၊ (၁) လြယ္ပြတ္ခရိုင္-၉၅၀၀ိ/-၊ (၂) မဲနယ္ေတာင္ခရိုင္-၇၅၀၀ိ/-၊ (၃) ေက်ာက္တန္းခရိုင္-၅၅၀၀ိ/-၊ (၄) ထီတခုခရိုင္-၇၅၀၀ိ/-၊ (၅) ဆဲလင္ခရိုင္-၁၅၀၀ိ/-၊ (၆) စန္းသန္းေကာင္ခရိုင္-၉၅၀၀ိ/-၊ (၇) မူရားခရိုင္-၈၀၀၀ိ/-၊ (၈) ေဆာင္ဖိုးခရိုင္-၆၀၀၀ိ/-၊ (၉) ေနာင္ကားခရိုင္-၆၅၀၀ိ/၊ (၁၀) ပင္မြန္းခရိုင္-၈၀၀၀ိ/၊ (၁၁) မန္းေဆာင္းခရိုင္-၇၀၀၀ိ/၊ (၁၂)ပင္မီွခရိုင္-၃၀၀၀ိ/ စုစုေပါင္း က်ပ္-၈၀၀၀၀ိ/-(က်ပ္ရွစ္ေသာင္းတိတိ) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အေဆာက္အဦးကို ၀ယ္ယူခဲ့ၾကေသာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက တစ္မ်ဳိးသားလံုး ေသြးႏွင့္ေခၽြး ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ရေသာ၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားပိုုင္ အေဆာက္အဦးႀကီးကို ပအို၀္းတစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ အထိန္အမွတ္အျဖစ္၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ၊ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ၊ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းဖြယ္ အေျခအေနေရာက္ရွိရန္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမး္ ထိန္းသိမ္းသြားၾကရန္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္၊ အဆင့္ဆင့္ မွာၾကားသြားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၁၉၅၈-ခုႏွစ္တြင္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႕ အနစ္နာခံ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္ေသာ ပအို၀္းမ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ား၏ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္၊ ယခုလက္ရွိ၀င္းအတြင္းေျမာက္ဘက္ အေဆာက္အဦးသစ္ တစ္လံုးကို၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကန္ထရိုက္ ဦးက်န္အား ေဆာက္လုပ္ေစခဲ့သည္။ ငါးႏွစ္အတြင္း အေဆာက္အဦး ထိန္းသိမ္း ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၏ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္သြားမႈႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားပိုင္ အေဆာက္အဦး တစ္လံုးမွ ႏွစ္လံုးသို႕ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ ေပၚထြန္းလာနုိင္ခဲ့ပါသည္။

အမ်ဳိးသားပိုင္ အေဆာက္အဦးအတြင္း ပအို၀္းအမ်ဳိးသားစာေပ ျပန္႕ပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ ပံုႏွိပ္တိုက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သီးႏွံႏွင့္ သနပ္ဖက္စုေပါင္း ေရာင္း၀ယ္ေရး သမ၀ါယမရုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံေရးအသိအျမင္ နိုးၾကားတက္ၾကြမည့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရာ ဘူမိနက္သန္ အေဆာက္အဦးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားထု တစ္ရပ္လံုး၏ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း၏ ဗဟိုခ်က္မႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။

၁၉၆၄-ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေရး အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရပ္စဲသြားခဲ့ရပါသည္။ အမ်ဳိးသားပိုင္ မူလအေဆာက္အဦးႏွစ္လံုးအျပင္၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ ထြန္စက္ မ်ား၊ ဆန္စက္ႀကီးမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ ဂိုေဒါင္မ်ား၊ ေရကန္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေရာင္း၀ယ္ ေရးဒိုင္ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ကတၱားမ်ား၊ မီးခံေသတၱာမ်ား၊ ရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ရုံးသုံးပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သက္ႀကီးစကား သက္ငယ္ၾကားအရ သိရပါသည္။ အမ်ဳိးသားပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို တာ၀န္ယူ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢဳိလ္ မရွိခဲ့သျဖင့္ အေလအလြင့္၊ အပ်က္ အစီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ မ်ားစြာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

၁၉၇၂-ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားပိုင္ပစၥည္းမ်ား မေပ်ာက္မပ်က္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ကို၊ ရွမ္းျပည္နယ္လံုၿခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈ ေကာ္မတီမွ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕ကို ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးျဖဴ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္စိန္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေရြ၊ ဦးပညာ၊ ဦးေဘာ္ဘီ၊ ဦးေယြး ဦးထြန္းေက်ာ္၊ ဦးထြန္းေအာင္ အစရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

၁၉၈၇-ခုႏွစ္တြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားပိုင္ ပစၥည္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီအသစ္ ဖြဲ႕စည္းနိုင္ေရးအတြက္ ဥကၠဌ ဦးေပါင္စင္အိုးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္ေက်ာ္ေဇယ်တို႕ ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ကို၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား လူငယ္ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵအရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပစၥည္းထိန္းဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မရွင္မွ ညိွနႈိင္းအစည္းအေ၀းမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္က်င္းပၿပီး ၁၉၈၇-ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႕တြင္ လက္ရွိပစၥည္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။

လက္ရိွ ေဂဟာထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔တြင္ နာယကၾကီးမ်ားအျဖစ္ ဦးေက်ာ္စိန္၊ ဦးဆရာအိုး၊ ဦးဘျဖဴ တို႔က လည္းေကာင္း၊ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေအာင္သိန္း၊ ဒု-ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ဦးေက်ာင္းေအာင္တို႔က လည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သိန္း၊ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးခြန္ေက်ာ္ေဇယ်တို႔က လည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာထိန္း၊ ဦးထြန္းလြင္၊ ဦးခြန္သိန္းေဖတို႔က လည္းေကာင္း အဖဲြ႔၀င္ ဦးခြန္ေက်ာ္စြာ၊ ဦးသန္းေဖ၊ ဦးေက်ာင္းကံုရ၊ ဦးေမာ္၀ါယမတို႔ အသီးသီး ပါ၀င္ခဲ႔ၾကပါသည္။

အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ထံုုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ပစၥည္းလက္က်န္၊ ေငြသားလက္က်န္ ရရန္ ေပးရန္ ေငြစာရင္း၊ ဘဏ္စာရင္း စသည္မ်ားကို ေကာ္မတီအေဟာင္းမွ ေကာ္မတီအသစ္သို႔ စာရင္းဇယား အတိအက်ျဖင့္ လဲႊေျပာင္းေပးသူ၊ လက္ခံရရိွသူ၊ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ တရား၀င္လဲႊေျပာင္းေပး ေလ့ရိွပါသည္။

အဖြ႔ဲအသစ္ ဖဲြ႕စည္းျပီး လေပါင္းအေတာ္ၾကာေသာ္လည္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားပိုင္ အေဆာင္အဦး၊ ပစၥည္း၊ ပရိေဘာဂ၊ ဘဏ္ေငြ လက္က်န္၊ ေငြသားလက္က်န္၊ ဖိုင္တဲြ၊ စာရင္းဇယား စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ယခင္ေကာ္မတီအေဟာင္းမွ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း မရိွခဲ့ပါ။

အမႈေဆာင္သစ္ ဖဲြ႔စည္းျပီး (၇) လအၾကာ ၁၉၈၇-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီအေဟာင္း တာ၀န္ရိွ ပုဂၢိဳလ္ထံမွ ေနာက္တစ္ႏွစ္ ၁၉၈၈- ခုႏွစ္ ဂိုေဒါင္ငွားရမ္းခ ၾကိဳတင္ေငြ-(၁၁၀၀၀)-(က်ပ္တစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္တိတိ) ႏွင့္ အုတ္နံရံမ်ား ျပဳျပင္ရန္ေငြ-(၅၀၀)-(က်ပ္ငါးရာတိတိ) စုစုေပါင္း ေငြသား-(၁၁၅၀၀)-(က်ပ္တစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္ငါးရာတိတိ) ကို လက္ခံရရိွပါသည္။ အျခားစာရင္းဇယားပိုင္း၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ဘဏ္ေငြစာရင္းလက္က်န္ ရရန္ ေပးရန္မ်ားကို တစံုတရာမွ် လက္ခံရရိွခဲ႔ျခင္း မရိွေၾကာင္း အစီရင္ခံအပ္ပါသည္။

ပအို၀္းေဂဟာအဖဲြ႔သစ္ အေနျဖင့္ ယခုလက္ရိွ အေဆာင္အဦးၾကီး ႏွစ္လံုးႏွင့္ ေငြသား-(၁၁၅၀၀)-(က်ပ္တစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္ငါးရာတိတိ) ကိုသာ လက္ခံရရိွခဲ႔သျဖင့္ လက္ခံရရိွေသာ ေငြသားကို လံုျခံဳမႈရိွေစရန္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေအာင္သိန္းႏွင့္ ဘ႑ာထိန္း ဦးထြန္းလြင္တို႔ “တဲြဘက္အမည္ျဖင့္ (၁၉-၁-၈၈) ေန႔တြင္ ဘဏ္တြင္ ေငြစုစာအုပ္အမွတ္ (အက္စ္တီ-၄၀၇၁) ျဖင့္ အပ္ႏွံထားပါသည္။ ဤအဖဲြ႔အေနျဖင့္၊ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ဆိုင္ခန္းခေငြ၊ လက္က်န္ေငြႏွစ္ရပ္ေပါင္း-၂၈၄၃၃/-(က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ေလးရာ သံုးဆယ့္သံုးက်ပ္တိတိ) ရရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေငြမ်ားမွ အေဆာက္အအံုျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ မီးျပဳျပင္ေရး၊ လစဥ္မီတာခ၊ သန္႔ရွင္း ေရးခ၊ စံဌားခြန္ စသည္မ်ားကို သံုးစြဲခဲ့ရာ-၂၀၉၂၆/-(ႏွစ္ေသာင္းကိုးရာႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္က်ပ္တိတိ) ကုန္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ပါ၍ ယခုဘ႑ထိန္းလက္၀ယ္ က်န္ရွိေငြမွာ-၇၅၀၆/-က်ပ္ခုႏွစ္ေသာင္းငါးရာေျခာက္တိတိ) ရွိပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္ ခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ပ၊ အ၊ မ၊ ဖ) က ပစၥည္းထိန္းအဖြဲ႕ ဥကၠဌထံ (၁၀-၁၁-၈၈) ေန႔စြဲပါ စာအမွတ္ ပအ/၂၇/စီမံ (၁) ျဖင့္ အမွတ္ (၉၈) ကုန္သည္လမ္း၊ ေစ်းပိုင္းရပ္၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ကို အကြက္ အမွတ္ (၂၀)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၁၈) ေပၚရွိ အက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းေပ-၇၀၅၈ ရွိ အေဆာက္အအံု ႏွစ္လံုးအား ငွားရမ္းသံုးစြဲခြင့္ျပဳပါရန္ ေတာင္းခံလာခဲ့ပါသည္။ ပအို၀္းေဂဟာထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မွ (၁၃-၁၁-၈၈) ေန႔တြင္ အစည္းအေ၀းေခၚယူကာ ပအို၀္းေဂဟာအေဆာက္အဦး ႏွစ္လံုးကို (ပ၊ အ ၊ မ၊ ဖ) သို႔၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ငွားရမ္းခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ငွားရမ္းသံုးစြဲေရး စာခ်ဳပ္ကို၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္၊ ျငိမ္း၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔အား သက္ေသထားျပီး ( ပ ၊ အ၊ မ၊ ဖ) အမႈေဆာင္ႏွစ္ဦး ေဂဟာအမႈေဆာင္ႏွစ္ဦးတို႔ ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

၁၅-၁၁-၈၈ ေန႕တြင္ ပအို၀္းေဂးဟာအေဆာက္အဦးအား (ပ၊ အ၊ မ၊ ဖ) သို႔ တစ္လလွ်င္ ၁၆၀၀/ (က်ပ္တစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာတိိတိ) ျဖင့္ ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ကို ေစ်းပိုင္းရပ္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္တို႔ကို သက္ေသထား၍ (ပ၊ အ၊ မ၊ ဖ) မွ ဥကၠဌဦးေက်ာ္သိန္း၊ ဦးထြန္သာ (ခ) ဦးခဲ၊ ပအို၀္းေဂဟာမွ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးေက်ာင္းကံုရ တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသားပိုင္အေဆာက္အအံုကို (ပ၊ အ၊ မ၊ ဖ၊) အမႈေဆာင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက အနီးကပ္ ၾကပ္မတ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးနိင္သျဖင့္ ပို၍ေကာင္းမြန္လာပါသည္။ ပအို၀္းေဂဟာအဖြဲ႔အေနျဖင့္ မိမိတာ၀န္ယူ လက္ခံထားေသာ ေငြ၊ အေဆာက္အဦး၊ စာရင္းဇယားမ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ထားရွိခဲ့ပါသည္။

အေဆာက္အအံုေျမဂရံကိုလည္း ယခင္ဦးေက်ာင္းကံုရ အမည္မွ ပအို၀္းေဂဟာအမည္သို႔ ေျပာင္းလဲျပီး ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေအာင္သိန္းထံတြင္ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ပအို၀္ေဂဟာထိန္းအေနျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း အေဆာက္အဦးကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳေသာ (ပ၊အ၊မ၊ဖ) သည္လည္းေကာင္း ပအို၀္အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားပိုင္ အေဆာက္အအံု၊ အမ်ိဳးသားေရး အသိစိတ္ဓာတ္ကိုယ္စီျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ မိဘျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကလည္း၊ ပအို၀္းေဂဟာအဖြဲ႔၏ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသားအက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈကာ သြန္သင္ဆံုးမ အၾကံျပဳၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳသားမ်ား၏ အသက္ေသြး၊ ေခၽြးတို႔ျဖင့္ ရယူတည္ေဆာက္ခဲ့ရေသာ အေဆာက္အဦးၾကီးကို ကမာၻတည္သေရြ႕ တည္တ့ံခိုင္ျမဲျပီး၊ တိုးတက္သည္ထက္ တိုးတက္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းသြားၾကရန္မွာ ပအို၀္းေဂဟာထိန္းအဖြဲ႔ သာမက၊ မိဘျပည္သူအမ်ိဳးသားမ်ား ကိုယ္စီတြင္ သမိုင္းေပးရန္ တာ၀န္ရွိၾကပါသည္။ ပအို၀္းေဂဟာထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေျခအေနမ်ားကို လက္လွမ္းမွီသမွ်၊ ျပည္သူသို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရာတြင္ အမွားအယြင္း အတိမ္းအေစာင္းရွိပါက ျပဳျပင္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအစီရင္ခံ အပ္ပါသည္။

ဦးခင္ေမာင္ျမင့္
ဥကၠဌ (ကိုယ္စား)
ပအို၀္းေဂဟာထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔
ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕
(၈-၃-၁၉၉၀) ရက္ေန႔

No comments: