ဆီဆုိင္၊ ဆုိက္ေခါ၀္ေက်းရြာမွ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ျပည္သူအသံုးျပဳသည့္လမ္းကို ေရာင္းစား

ႏွင္းသစၥာ (TGI) | ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပါေလာပါကယ္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ဆိုက္ေခါ၀္စံျပေက်းရြာ၊ ေအာင္သုခရပ္ကြက္မွ ဆိုက္ေခါ၀္ေစ်းအေနာက္ဘက္ရွိလမ္းကို ထိုရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ေရာင္းစားခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေနတြင္ ရပ္ကြက္တြင္းေနထိုင္သူမ်ားက ဆုိသည္။

ဆိုက္ေခါ၀္စံျပေက်းရြာသည္ ေတာင္ႀကီး-ဆီဆိုင္လမ္းမေပၚတြင္ရွိၿပီး လမ္း၏အေရွ႕ဘက္တြင္ ေဇာတိကရပ္ကြက္၊ လမ္းအေနာက္ဘက္တြင္ ေအာင္သုခရပ္ကြက္ ဆုိၿပီး ရပ္ကြက္ ႏွစ္ကြက္ရွိသည္။

ယခုအခါတြင္ လမ္းအေနာက္ဘက္ျခမ္း ေအာင္သုခရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္စိမ္း၊ ဦးသန္းေအာင္တို႕မွ ေစ်းအေနာက္ဘက္ရွိ အေရွ႕- ေနာက္သြား လမ္းအရွည္ ေပ ၁၅၀ ေက်ာ္၊ အက်ယ္ ေပ ၂၀ ရွိေသာလမ္းကို လမ္း၏ကပ္ရပ္ ေတာင္ဘက္အိမ္ ဦးသန္းလိႈင္အား ၂၀၁၂ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ ေရာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း။ လမ္းေျမာက္ဘက္ရွိ အိမ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အိမ္အမ်ားစုက ၀ိုင္းကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ထုိေျမေနရာအား ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္ထပ္တိုက္ အိမ္တစ္လံုး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထိုရပ္ကြက္ေန ရပ္ကြက္သူ/သားမ်ားက ဆုိသည္။ ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထုိင္သည့္ ရြက္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားမ်ား က ၎ေနရာအား ယခင္တြင္ရွိသည့္ လမ္းအတိုင္းသာ ျမင္လုိၾကေၾကာင္း သိရသည္။


No comments: