ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ ဦေအာင္ခမ္းထီႏွင့္မိသားစု သိကၡာထပ္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္ အလွဴမဂၤလာက်င္းပ

ခြန္ေမးလို ့(ေတာင္ႀကီး) | ဇူလိုင္လ (၁၇) ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဦေအာင္ခမ္းထီႏွင့္မိသားစုမွ ႀကီးမွဴး၍ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအားလံုး ဆင္းရဲ ဒုကၡမွ လႊတ္ကင္းၿပီး နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသို ့ေရာက္ရန္ရည္စူး၍ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား သိကၡာထပ္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္ အလွဴမဂၤလာေတာ္ပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေအးေစတီေက်ာင္းတုိက္၌ ယေန႔ ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသိကၡာထပ္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္အလွဴ မဂၤလာပြဲေတာ္တြင္ ေအးေစတီဆရာေတာ္မွ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီး၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတို ့မွ စည္းစည္းလံုးလုံးျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ စိတ္ေစတနာျဖင့္ ဦးေဆာင္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ၾသ၀ါဒမိန္ ့ၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ပအို္၀္းလူမ်ိဳး၏ လူဦးေရ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ယံုႂကည္ႂကသည့္နည္းတူ၊ ဗုဒၶဘာသာ အထူးပြဲေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ၊ ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴပြဲ၊ တေပါင္းလျပည့္ ေန႔ စသည့္ အလွဴဒါနပြဲေတာ္မ်ားကို ပအို၀္းေဒသမ်ားတြင္ စည္စည္ကားကားက်င္းပေလ့ရွိၾကေၾကာင္း၊ ဤသိကၡာထပ္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္အလွဴမဂၤလာပြဲေတာ္သို ့တက္ေရာက္လာသည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီး ၀ိသာခဓမၼစၾကၤာအဖြဲ ့ကို ဦးေဆာင္သည့္ ေဒၚနန္းေရႊဥမွ ေျပာသည္။

ဤသိကၡာထပ္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္အလွဴမဂၤလာပြဲေတာ္သို ့ ပအို၀္းရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီႏွင့္ မိသားစုမ်ား၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ပအို၀္းရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမွ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လူထုမ်ား အနည္းဆံုး (၁၅၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသိကၡာထပ္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္အလွဴမဂၤလာပြဲေတာ္တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (PNA) ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ခြန္လာမွ ပအို၀္းေသြးလွဴရွင္အဖြဲ႔သို ့ ေသြးလွဴရွင္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ က်ပ္ေငြ (၅) သိန္း လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။No comments: