ပအုိ၀္းေခါင္းေဆာင္းမ်ား ၂၀၁၅ မွာ မဲႏုိင္လုိလ်င္ ပအုိ၀္းျပည္သူကုိ အလုပ္အေကြ်းျပဳေစခ်င္

ခြန္သြီးပအို၀္းခမ္းေကာင္ | ဇူလုိင္ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ | အျမင္ေဆာင္းပါး

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳးတိုင္းရွိၾကပါသည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္ဆိုသည္လည္း ထိုနည္း၎ ရွိၾကပါလိမ့္မည္။ သမိုင္းဆိုသည္လည္း လူမ်ိဳးတိုင္း ပုဂၢိဳလ္တိုင္းမွာ ရွိၾကပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သမိုင္းကို အေကာင္းျမင္ ေရးသားေသာ စာေရးဆရာႏွင့္ အဆိိုးျမင္ ေရးသားေသာ စာေရးဆရာမ်ား ရွိၾကပါလိမ့္မည္။

သမိုင္းကို ဘယ္လိုျပဳစုေရးသားၾကမလဲ၊ အေကာင္းျမင္သမိုင္းလား အဆိုးျမင္သမိုင္းလား။ တစ္ေယာက္အျမင္ျဖင့္ ေရးမွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားျမင္ျဖင့္ ေရးမွာလား။ ျမင္သမွ်ေရးမွာလား၊ အားလံုးျပဳစုၿပီး ေရးမွာလားဆိုသည္ကို စာေရးဆရာအေပၚ မူတည္ပါသည္။ ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဘယ္လိုေတြးေတာစဥ္းစားၾကမည္ေလာ၊ ဘယ္လိုသတ္မွတ္သင့္သေလာ။

၂၀၁၅ အတြက္ ပအိုဝ္းႏိုင္ငံေရးသည္ ဦးေဆာင္သူက ဘယ္လို Trend လမ္းေၾကာင္းသြားေနၿပီး၊ ဘယ္လို Drivers ကိုသံုးေနတယ္၊ ဘယ္လို Scenarios ကို လိုခ်င္သလဲ ဆိုသည္ကို ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္ဦးေဆာင္သူမ်ား သံုးသပ္မိၿပီေလာ။ သြားေနသည့္လမ္းေၾကာင္းကို သိလွ်င္ လိုအပ္ေသာ Drivers ကိုပါ တစ္ခါတည္း အသံုးျပဳပါမွ တစ္နည္းအားျဖင့္ အနာဂတ္ခရီး စီမံခန္႕ခြဲမႈကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ Scenarios ကို စဥ္းစားလွ်င္လည္း စနစ္တက် ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၿပီး Drivers ကို အားျဖည့္ေပးသင့္ပါသည္။

ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္ဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ ျပႆနာကို ေၾကာက္ေနသေလာ။ ဘယ္လုိျပႆနာဆိုသည္ကုိ သိၾကပါသေလာ။ အရွင္းဆံုးမွာ ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္သည့္အရာကို ျဖစ္လာျခင္း မရွိသည့္အခါ ျပႆနာဟု ေခၚရပါလိမ့္မည္။ ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္ဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ဖို႕၊ ခြင့္လြတ္နားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းသည္ တစ္ခါတစ္ေလ ဆန္႕က်င္ဘက္ ခံစားေနရသူဘက္ကို ေနၿပီး ခံစားသင့္ပါသည္။

ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္ဦးေဆာင္သူ ေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ မည္သူ႕အေပၚ မွီတည္ၿပီး ေနထိုင္သည္ကို စဥ္းစားမိပါသလဲ။ ပအိုဝ္းလူထုေပၚ မဟုုတ္ပါေလာ။ ကိုယ္လုပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသားအတြက္ အလုပ္သည္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးအတြက္ေလာ။ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္မ်ား သက္ေရာက္ေနသေလာ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အျမင္မတူ ငါ့ရန္သူဆိုေသာ အယူဝါဒသည္ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးကို မ်ိဳးတုန္းေစေသာအရာျဖစ္ေစသည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကို တက္ၾကြလႈပ္ရွားေသာ လူငယ္မ်ားကို လက္တြဲဖို႕ဝန္မေလးသင့္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ေသာသူက ေရးသည္မွန္ေပမဲ့ ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္ဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ မည္သူ႕ကိုႏိုင္းၿပီး အႏိုင္အရံႈးတြက္ေနသေလာ။

အမွန္မွာ ႏုိုင္ငံေတာ္ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ ခိုင္းႏိုင္းသင့္ပါသည္။ ကိုယ့္မိသားစုကို ဦးစီးဦးေဆာင္ႏိုင္ၿပီ၊ အာဏာျပႏိုင္သည္ဆိုၿပီး မာန္တက္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကို ျပည္သူမ်ား မလိုအပ္ေျခ။ ေရွ႕ဆက္လမ္းစဥ္ကို တစိုက္မတ္မတ္စီမံခန္႔ခြဲသြားႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္ေနသည္ကို မလုပ္ဘဲ ေနာက္ကလူကို လုိက္အျပစ္ရွာလွ်င္ အလုပ္မျဖစ္ပါ။ ၂၀၁၅ အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္သည္ လပိုင္းသာ လိုပါေတာ့သည္။

ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ ပအိုဝ္းလူထုတရပ္လံုးကို ဖက္ရွင္စည္းလံုးမုႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ အထင္ႀကီးစရာမဟုတ္ပါ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို သင္ခန္းစာယူသင့္ပါသည္။ လူမ်ိဳးက ပအိုဝ္းဘဲ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းကို ျပန္ၿပီးေရြးျခယ္လိမ့္မည္ ဟူေသာ အေတြးသည္ ရိုင္းရိုင္းေျပာရလွ်င္ အရူးဦးေဏွာက္ႏွင့္ အေတြးတာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ပအိုဝ္းလူထုမ်ားသည္ အဲေလာက္ထိ မညံ့သည္ကို ေသခ်ာပါသည္။ ဘယ္ေလာက္ထိ ရိုးအသည္ျဖစ္ေစ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္သို႕ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသြတ္သြင္းလာခဲ့ၿပီး ေညာင္ေရႊနယ္၊ ကေလာနယ္၊ ေတာင္ႀကီးနယ္၊ မိုင္းပြန္နယ္၊ လြယ္လင္ လဲခ်ားနယ္ႏွင့္ မိုင္းကိုင္နယ္ေဒသမ်ားကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ဖက္ဆစ္ဆန္ဆန္ ရွမ္းျပည္သူမ်ား ခံခဲ့ရသည္။ ယခု ရွမ္းျပည္သူမ်ား တစ္ခ်ိဳ႕ေဒသမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားေသာ္လည္း ပအိုဝ္းလူထုမ်ား အခုထိ ခံေနရဆဲကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ယခု ပအိုဝ္းလူထု ခံစားေနရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းကို ရာႏႈန္းျပည့္မဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ အနည္းမွ်သာ ကူညီေျဖရွင္းေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပအိုဝ္းလူထုမွ ယံုၾကည္အားကိုးလာပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပအိုဝ္းလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ေသြးသားထဲတြင္ ပအိုဝ္းေသြး အျပည့္ရွိၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ဦးေဆာင္သူ (သို႕) ပအိုဝ္းလူထုတစ္ရပ္လံုး ေထာက္ခံမႈကို လိုခ်င္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပအိုဝ္းလူထုဘက္သို႕ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။

ထိုသို႕ကူညီေျဖရွင္းေပးသည့္အတြက္ ၂၀၁၅ တြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးရန္ လိုအပ္မည္မဟုတ္။ အလိုလိုသာ မဲေပးပါလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားထု တစ္ရပ္လံုးသည္ ေခါင္မိုးမရွိ၊ ေခါင္မိုးမလံုေသာ ဘဝကိုေန ေနရသည္ဟု ပအိုဝ္းလူငယ္ထု၏ အျမင္ကို ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္ ဦးေဆာင္သူသို႕ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

No comments: