ေအးသာယာမွ ေတာင္ႀကီးအတက္ ဆုိက္ကယ္ႏွင့္ ကား ယဥ္တိုက္မႈျဖစ္


ခြန္သန္းေအာင္ (TGI) | ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေအးသာယာမွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚသို႕ ႏွစ္လမ္းသြားမွ အတက္လမ္းတြင္ ကားတစ္စီးႏွင့္ ဆိုင္ကယ္တစ္စီး ယဥ္တိုက္မႈတရပ္ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ညေန ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႕သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထုိယဥ္တိုက္မႈအခင္းျဖစ္ပြားသည့္ လိုင္စင္အမွတ္ ၂က/၁၆၉၀ ကားတစ္စီး ေရွ႕ကတက္ရာမွ၊ လိုင္စင္အမွတ္ ၆ယ/၆၅၈၀ ဆိုင္ကယ္တစ္စီး ေနာက္မွလိုက္ပါလာၿပီး ကားက ေနာက္ျပန္ဆုတ္ဆင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ယဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ထိုကားေမာင္းသူက ေျပာသည္။

ယဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ကားတစ္စီးႏွင့္ ဆိုင္ကယ္တစ္စီး ေမွာက္လဲေနၿပီး ကားေမာင္းသူႏွင့္ ဆိုင္ကယ္စီးသူတို႕ႏွစ္ဦးစလံုး ထိုအခင္းေဘးတြင္ ဒဏ္ရာကုိယ္စီျဖင့္ လဲေနေၾကာင္း ခရီးသြားမ်က္ျမင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

၎ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အနာတရမ်ား ျပင္းထန္မႈႏွင့္ အသက္အႏၱရယ္စုိးရိမ္ရသည့္အထိ ရွိ မရွိကုိမူ မသိရွိရေျခ။

No comments: