ပအို၀္း (PNA) ျပည္သူ ့စစ္မွ ေတာင္ႀကီး-လိြဳင္ေကာ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းသစ္ ဖြင့္လွစ္

ခြန္ေမးလို ့(ေတာင္ႀကီး) | ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (PNA) ျပည္သူ႔စစ္-႒ာေနမွ အေရွ႕ေန၀န္းကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ ေတာင္ႀကီး-ပင္ေလာင္း-ဖယ္ခံု-လိြဳင္ေကာ္ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းသစ္ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့၊ ကန္ႀကီး (ဂႏိုင္ေရး) ရက္ကြက္ PNA ႒ာနခ်ဳပ္ရံုး၌ ယေန ့နံနက္ (၆း၃၀) နာရီခန္႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းသစ္သည္ ေလေအးစက္တပ္ဆင္ထားၿပီး ထိုင္ခံု ၅၃ ခံုပါ၀င္၍ ခရီးသည္တစ္ဦးလွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမဆံုး အဆင့္ျမင့္ ေလေအးစက္ပါသည့္ကားျဖင့္ ခရီးသည္မ်ားခရီးသြားရာတြင္ အဆင္ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားေပးေၾကာင္း ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည့္ PNA ျပည္သူ႔စစ္-႒ာေန ကြပ္ကဲေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္လာမွ ဆိုပါသည္။

ထုိ႔အတူ ကရင္နီ (ကယား) ျပည္နည္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္လည္း တစ္ရက္တည္း တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းမွ ဆိုပါသည္။

No comments: