ေတာင္ႀကီး ေအးသာယာကားႀကီးကြင္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္တဲ့အေပၚ ဂိတ္ပိုင္ရွင္မ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္

ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု

ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္၊ ေအးသာယာၿမဳိ႕မွာရွိတဲ့ကားႀကီးကြင္းအား သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနလွ်က္ရွိၿပီး ေစ်းဆိုင္ခန္းအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္မယ္လုိ႔လည္း သိရွိရပါတယ္။

ယာဥ္အေရအတြက္မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မယ္ ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ဟာ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ယာဥ္လိုင္းဂိတ္မ်ား ၿပီးစီးသြားပါက ေနရာခ်ထားရာမွာ လက္ရွိယာဥ္ေျပးဆဲြ ေနၾကသူမ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ပိုင္ရွင္ေဟာင္းမ်ားအား
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည္ မဟုတ္ေတာ့ဟု သိရပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဂိတ္အခန္းအသစ္ ယူမည္ဆိုပါကလည္း (၆) လ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ယာဥ္လိုင္းအျဖစ္ အသံုးမျပဳပါက ျပန္လည္သိမ္းဆည္းသြားမယ္လို႔ သိရတဲ့အတြက္ အလြန္ပဲ၀မ္းနည္း
မိတယ္လုိ႔ ယခင္ဂိတ္ပိုင္ရွင္ တစ္ဦးမွ ေတာင္ႀကီးမီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ယာဥ္လိုင္းမဆဲြႏိုင္လို႔ရပ္ထားၿပီး ဂိတ္ကေလးကပဲ အရင္းအႏွီးက်န္တာကို ယခုကဲ့သို႔ သိမ္းဆည္းမည္ဆိုသည္မွာ အႏိုင္က်င္းခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီေခတ္ႀကီးမွာ သိမ္းမည္ဆိုသည့္ စကားလံုးမွာလည္း အလြန္ဆိုးရြားေၾကာင္းကို ၄င္းက ဆက္ေျပာပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။   ။ ဤသတင္းအား ေတာင္ႀကီးမီဒီယာတြင္ ေဖၚျပၿပီးျဖစ္သည္။

No comments: