ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည့္ PNLO သထံုၿမိဳ႕ပအို၀္းလူထုမ်ား ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆို

ခြန္စိမ္းေမာင္(ေတာင္ႀကီး)၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္အေျခစိုက္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNLO သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဖို႔ မဲေဆာက္မွ ရန္ကုန္သို႔ စတင္ထြက္ခြါၿပီး လမ္းခရီးစဥ္ သထံုေဒသရိွ ပအို၀္းလူထုမ်ား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ေၾကာင့္ သိရပါသည္။ 


PNLO ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဦးခြန္ဥကၠာ ဦးေဆာင္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ သထုံေဒသ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား ႀကဳိဆို။ ဓာတ္ပံု ခြန္တန္ႏြယ္(သထံု)

သထံုေဒသရိွ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳအဖြဲ႔၊ ခြန္တန္ႏြယ္ ပအို၀္းလူငယ္မ်ားကြန္ယက္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒသတြင္းရိွ ပအို၀္းလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကိုလည္း က်င္းပရာ၌ “ပအို၀္း အမ်ဳိးသားေရးကို အေျခခံၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ တိုင္းျပည္အက်ဳိးျပဳ အမ်ဳိးသားေရးအက်ဳိးျပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္” ဟု ပုပၸာရုံေက်ာင္း ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ၾသ၀ါဒစကား ခ်ီးျမင့္ခဲ့ပါသည္။


သထုံၿမိဳ႕ ပုပၸာရုံေက်ာင္းတိုက္တြင္ သထံုဒသရိွပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပံု။
ဓာတ္ပံု ခြန္တန္ႏြယ္ (သထံု)

သထံုၿမိဳ႕ေဒသခံႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNLO ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ PNLO မွ တင္ျပမည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈခိုင္မာေရး၊ ႏွစ္ဖက္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး၊ ဆက္ဆံေရး ရုံးလုပ္ငန္း လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေရး၊ PNLO/PNLA တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ တပ္တည္ေနရာ ညွိႏႈိင္းေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စသည္တုိ႔ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာမွ ၎အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးအက်ဳိးလုပ္ငန္းအတြက္ မိမိ၏ေမြးရပ္ေျမ ဇာတိျဖစ္သည့္ သထံုေဒသကို ခြဲခြာေနခဲ့ရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ ၾကာျမွင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။

No comments: