ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠဌ ခြန္စံလြင္၊ ရွမ္း/ေတာင္ပုိင္းအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေနသည့္ပအုိဝ္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

By ခြန္တမ္းထမ္ | မတ္ခ်္ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီး (ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္) ။    ။ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (PNO) ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္းပုိင္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေနေသာ ခြန္ခမ္းေကာင္ ဦးစီးသည့္ အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔ ပအုိဝ္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႕ ဦးခြန္စံလြင္ေနအိမ္တြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာမွာ ပအုိဝ္းလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးတာကေတာ့ ယၡဳရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းရွိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လိြဳင္လင္ခရုိင္အတြင္း ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါ တီႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ေျမသိမ္းမႈကိစၥ၊ ေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးကိစၥ၊ ဘိန္းအစားထုိးစုိက္ပ်ဳိးသည့္ကိစၥ ႏွင့္ အျခားပအုိဝ္းတုိင္းရင္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ အနာဂါတ္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ တမ်ဳိးသားလုံးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးမူဝါဒလမ္းစဥ္ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေျခခံၿပီးအေၾကအလည္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးခြန္စံလြင္ ေဆြးေႏြးတာကေတာ့ ယၡဳ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ေက်းလက္ ေရရရွိေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးႏွင့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ပေပ်ာက္ေရး စသည့္အေရးကိစၥမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ အတတ္ႏုိင္ဆုံးေျပလည္မႈရယူကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားေရးကုိ ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ တမ်ဳိးသားလုံးပါဝင္ကာ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ အမ်ဳိးသားေရးမူဝါဒလမ္းစဥ္၊ မဟာဗ်ဴဟာ/နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ညီညြတ္ေရးကုိ အေျခခံၿပီး အျမန္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ႏွင့္ အတတ္ႏုိင္ဆုံးလူငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ လုိအပ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသြားပါသည္။

ခြန္ခမ္းေကာင္အေနျဖင့္ လတ္တေလာေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္သည့္ကိစၥမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ PNO ပါတီေအာက္ေျခ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မမွန္ကန္ေၾကာင္း၊ အဆမတန္ အခြန္ေကာက္ယူမႈေၾကာင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မထည့္ႏုိင္ေသာျပႆနာမ်ား ႀကဳံေနရေၾကာင္းႏွင့္ မီးဖုိးမထည့္ႏုိင္ပါက ရွိရွိသမွ် ပစၥည္းမ်ား သိမ္းယူျခင္း၊ ဒဏ္ရုိက္ျခင္း၊ ေက်းရြာမွႏွင္ထုတ္ျခင္း စသည့္နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း၊ ၎ကိစၥရပ္အေပၚ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠဌအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ ဆုိသည္ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးခြန္စံလြင္အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ဂဃနဏ မသိရွိရေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ၃-၄ ရက္ခန္႔ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွ မည္ကဲ့သုိ႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ကုိ ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ေပးမည္ဟု ဂတိေပးေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္လည္း ဒီအေရးရာကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ထပ္မံေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးဖုိ႔ လုိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ထုိေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစုံျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌလည္းျဖစ္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ နာယက တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ဦးခြန္ခ်စ္ေမာင္ႏွင့္ အျခားပအုိဝ္းလူငယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ခြန္မ်ဳိး၊ ခြန္ေခတ္စံ၊ ခြန္စုိးျမင့္ထြန္းႏွင့္ ခြန္ရာဇာ တုိ႔လည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

2 comments:

Unknown said...

ခ်စ္ေမာင္၊ ခမ္းေကာင္၊ ခ်စ္စံ၊ ရာဇာ-ဆုိတဲ့ ဒီလိုေတြ စြဳိးခြဳိအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးဘာမွ မလုပ္ဘဲနဲ႕ သူမ်ားလုပ္သမွ်ကုိ အဆုိးျမင္၊ မိမိနာမည္ေကာင္း ရေရး သူမ်ားအထင္ႀကီးခံရေရးေလာက္ လုပ္ေဆာင္၊ ကိုယ္ပုိင္အစြမ္းအစမရွိဘဲ တကယ္အလုပ္လုပ္တဲ့လူကုိ အပုပ္ခ်ၿပီး ကုိယ့္နာမည္ေကာင္းရေအာင္ ယူတဲ့လူဟာ လူယုတ္ညံ့ေတြပါ၊ သူရဲေဘာေၾကာင္ေတြပါ၊ တကယ္သတၱိရွိရင္ လက္ရွိဦးေဆာင္ေနတဲ့ လူေတြနဲ႕ လက္တြဲပီး စြဳိးခြဳိအတြက္လုပ္ေပးပါ၊ မိမိဟာ လူတစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ့ အသုံးခ်ခံလူ မျဖစ္ေစနဲ႕၊ စြဳိးခြဳိတခုလုံးရဲ့ လူ၊ စြဳိးခြဳိအတြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့လူ ျဖစ္သင့္တယ္။

ု့ု့ုုခြန္အားတက္ လြယ္ေမာ္ေပး said...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ သုိ႕မဟုတ္လူတစ္စုတဖြဲ႕ဗုိလ္က် စုိးမုိးဖုိ႕အတြက္လားဆုိတာကၽြန္ေတာ္တုိ႕ သိပ္သိခ်င္တဲ့ပုစၦာတစ္ပုဒ္ပါ။