ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ Youth Exchange ေတာင္ႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္ (Students and Youth Congress of Burma-SYCB) မွ ဦေဆာင္ၿပီး နယ္စပ္တြင္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ ရွိေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို မည္ကဲ့သို႔ု အတူတကြ လက္တြဲၿပီး တည္ေဆာက္ၾကမည္ကို အျမင္သေဘာထားမ်ား ႏွီးေနာဖလွယ္ တိုင္ပင္ရန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႕ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ Classis ခန္းမတြင္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ Youth Exchange တရပ္ က်င္းပခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္။

“ဖြဲ႔စည္းပံုကိစၥကို ေျပာသြားမွာပါ၊ ဒါေပမဲ့ ဘာဆက္လုပ္မယ္ဆိုတာ ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္အတူတကြ နားလည္ၿပီး လုပ္ၾကမည္ကိုလည္း အေရးႀကီးတယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုက ဒီမိုကေရစီမက်ဘူး။ ဖက္ဒရယ္ကို ဦးတည္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ အားလံုးကလက္ခံတယ္။ အဓိက နားလည္မႈလိုအပ္တယ္။ ဒါက ကိုယ့္ေဒသမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ထင္ေနတယ္။ တကယ္တမ္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျဖစ္ေနတယ္။ အားလံုးဝိုင္းၿပီး ေျဖရွင္းမွရမွာ။ ဒီမိုကေရစီလို႔ ေျပာရင္ အားလံုးရဲ႔ ပါ၀င္မႈ၊ နားလည္မႈ၊ အသိမွတ္ျပဳ၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာင္ဖို႕ႏွင့္ အလုပ္ကို အတူလက္တြဲလုပ္ဖို႕လည္း လိုအပ္တယ္။ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုယူရမွာပါ။ ေမ့ေပ်ာက္လို႔ မရတဲ့ခံစားခ်က္ကို ေျဖသိမ့္မႈက မတူညီတဲ့အေတြ႔အႀကံဳ မတူညီတဲ့ခံစားခ်က္ လူငယ္ေတြၾကားမွာ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္တဲ့အခါႏွင့္ လက္ေတြ႔က်က် ေရွ႕အနာဂတ္ ဘာေတြအတူလုပ္ၾကမလဲကိုအေရးႀကီပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုေနာ္ဆန္းက ေျပာသည္။

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုရွိတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္က အခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအခင္းက်င္းမွာ လူငယ္က႑အေနႏွင့္ ဘယ္ေလာက္ထိ ဝင္ဆန္႔ႏိုင္မလဲကို ဦးတည္ၿပီးဝင္လာတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လူငယ္အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ မိတ္သဂၤဟျဖစ္ဖို႕ အခက္ခဲ၊ ျပႆနာကို ဖလွယ္ေပးဖို႕ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးစား ပြဲဝိုင္းမွာ လူငယ္ရဲ႕အသံ၊ ပါဝင္မႈအားနည္းတဲ့တြက္ေၾကာင့္ ဒီ Exchange ကို လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ လူငယ္ရဲ႕အသံကို စုစည္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးစားပြဲခံုျဖစ္ျဖစ္ လူငယ္ရဲ႕ပူေပါင္းပါဝင္မႈက အေရးႀကီးပါတယ္ဆိုၿပီးမီး ေမာင္းထုိးျပတဲ့သေဘာ ျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီအုပ္ျမစ္ေလးခုမွာ လူထုရဲ႕ပူးေပါင္းပါဝင္မႈဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ပါတယ္။ လူငယ္ကတက္ၾကြတယ္ အျမင္လည္းလက္ခံႏိုင္တဲ့ အဆင့္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြကစၿပီး လူႀကီးေတြအထိ လူတန္းလြာအဆင့္ဆင့္ထိ ခ်ဲ႕သြားတဲ့ပံုစံမ်ိဳးကို သြားရင္ပိုလြယ္တယ္။ ၿခံဳငုံၿပီးေတာ့ ျပႆနာျဖစ္ျဖစ္ အခက္ခဲျဖစ္ျဖစ္ ပူေပါင္းပါဝင္မယ္ဆိုရင္ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ လမ္းစလို႕ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။” ဟု SYCB ၏ အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံံုး(PYO) မွွ ခြန္ဦးက ေျပာသည္။

ဤ သံုးရက္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ Youth Exchange ကို တိုင္းရင္းသားလူငယ္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္မွ တက္ေရာက္သူ ဦးေရ ငါးဆယ္ဝန္းက်င္ရွိၿပီး၊ ပထမႏွစ္ရက္တြင္ သီအိုရီပိုင္းမ်ား ေဆြးေႏြးတုိက္ပင္ အျမင္မ်ားဖလွယ္ၾကၿပီး၊ သံုးရက္ေန႔ေျမာက္ျဖစ္သည့္ ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးခရုိင္ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည့္ သမိုင္းဝင္ေက်ာက္တိုင္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္သို႕ ကြင္းဆင္းေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: