ဒါန-ေရွ ႔ေဆာင္ျမန္မာ (COM) မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းဖြင့္လွစ္

ခြန္ေမးလို ့(ေတာင္ႀကီး) | ဒီဇင္ဘာ (၉) ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္္ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဒါန ေရွ ႔ေဆာင္ ျမန္မာ (Charity-Oriented Myanmar) မွ ႀကီးမွဴးၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းတရပ္ကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (PNO) - ဗဟို အစည္းအေ၀းခန္းမေဆာင္တြင္ ယခုလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဗဟုသုတမ်ား နားလည္မႈ တိုးပြားလာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အႀကံေပး ဆရာဦးခင္၀င္းမွ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ရင္းႏွီးမႈမ်ား ပိုမိုနက္ရိႈင္းေစရန္အတြက္ ဖိတ္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီ အဖြဲ႔အစည္းရံုးတြင္လည္း အလွည့္က် ဖြင့္လွစ္သြားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးခြန္လာမွ ဆုိသည္။

ဤစြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းကို ၂၀၁၃ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္မွ (၁၂) ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ စီမံခ်က္ဒါရိုက္တာ ေဒၚေႏြးေႏြးထြန္းမွ ေျပာခဲ့သည္။

ဤႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စြမ္းရည္ျမင့္ သင္တန္းကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (NLD) ၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)၊ ဓႏုအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္(PNO) စသည့္ ပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ (၄၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: