စည္းလံုးညီညြတ္ေရး အတြက္ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြး

ခြန္စိမ္းေမာင္(ေတာင္ႀကီး) ၊ ဒီဇင္ဘာ 24, 2013 | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ပအို၀္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပေၾကာင္း ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (P.N.L.O) တြဲဘက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၁) ခြန္ေသာမတ္စ္ က ေတာင္ၾကီးတိုင္းမ္ကို ေျပာသည္။

လက္ရိွ ေျပာင္းလဲေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးမွ စုေပါင္းအေျဖရွာဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသူမွ သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

“ဒါကေတာ့ ပထမဆံုးအၾကိမ္ က်ေနာ္တို႔ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား မစံုေပမယ့္ အားလံုးကေတာ့ အျပဳသေဘာျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေဒသဖြ႔ံျဖိဳးေရး စသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုလုပ္ႏိုင္ရန္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္လည္းရိွ တယ္” ဟု ခြန္ေသာမတ္စ္ က ေျပာသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အက်ဳိးေဆာင္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီး ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႔ ပအို၀္းဘက္စံု ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကြင္း (ဒဲဥ္သီးေဗြကြင္း)တြင္ အဖြဲ႔စည္းအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

1 comment:

admin@paomagazine said...

စည္းလံုးေနမွလူမ်ိဳးတိုးတတ္မွာေနာ