တန္ဖိုးနည္းဖုန္းကိုမဲစနစ္ျဖင့္လုပ္ေပးရန္ျပည္သူေတာင္းဆို

ခြန္နဂါးဗြာ | ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ခ်ေပးေသာ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းကို ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေအာင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဥကၠဌ ဦးစိုး (ျဖားဒံုစုိး) က ျပည္သူမ်ားကို မဲစနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း မရွိဘဲ၊ သူ႔ဆႏၵအတုိင္း သူေပးလိုေသာသူကိုသာ ေပးေနေၾကာင္း အမည္မေဖၚလုိတဲ့ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စုေန ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တန္ဖိုးနည္းဖုန္းကို မဲႏိုက္စနစ္နဲ႔ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေပးခ်င္တဲ့သူကိုသာ ေပးေနတယ္။ ဖုန္းကို တရားဝင္မဲစနစ္နဲ႔ လုပ္ေပးဖုိ႔၊ ေလွ်ာက္ထားတဲ့လူေတြကိုလည္း သူ႕ကံႏွင့္သူ သြားႏိုက္ခိုင္းသင့္တယ္။ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာအေဟာင္းေတြ အကုန္လံုးမီးရႈိ႕ လိုက္တယ္။ ေနာက္ထပ္ေလွ်ာက္မယ္ဆိုလည္း ဓါတ္ပံုဖိုး ေဖါင္ဖိုအတြက္ ႏွစ္နာခဲ့ရတယ္။ မေလွ်ာက္ထားတဲ့သူကလည္း ေမးေနတယ္။ အပတ္တိုင္းေလွ်ာက္ၿပီးေတာ့ အပတ္တိုင္းရေနတဲ့သူလည္း ရွိတယ္။ အစကတည္းက ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူမွာ ယခုထိမရေသးတဲ့သူလည္း ရွိတယ္။ ဟုတ္မဟုတ္ အထက္လူႀကီးေတြက လာေရာက္စစ္ေဆးေပးသင့္တယ္။” ဟု ေနာက္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စုေန အမည္ မေဖာ္လိုတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဖုန္းေလွ်ာက္ခ်င္သူ ျပည္သူတစ္ဦးက ဖုန္းကို မဲစနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ေရာင္းခ်ဖုိ႔အစီအစဥ္ရွိ မရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးကို သြားေမးရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက “မေပးဘူး ဒီဖုန္းဟာ PYN လူငယ္ကြန္ယက္ေတြအတြက္နဲ႔ ရြာသူႀကီးမ်ားအတြက္သာ ဦးစားေပးရတယ္” ဟု ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ညႊန္ၾကားစာတြင္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းကို တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ လုယက္၀ယ္ယူၿပီး ခုိက္ရန္ျဖစ္ျခင္းမရွိေစရန္ မဲစနစ္ျဖင့္ ခ်ခိုင္းသည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မလုပ္ေပးသနည္းဟု ဆက္လက္ေမးျမန္းရာတြင္ “ငါကေတာ့မသိဘူး၊ ေနာက္ဆို အမ်ားႀကီး ေပၚလာမွာ။ လမ္းေပၚပံုေရာင္းၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ ပိုက္ဆံရွိမွာမဟုတ္ဘူး။” ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးက ဖုန္းလာေလွ်ာက္ေသာသူကို ေျပာလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအလုပ္သည္ ၀င္ေငြလစာမဲ့ လုပ္ေနရျခင္းမဟုတ္ပဲ၊ တစ္လကို လစာ တစ္သိန္းနွစ္ေသာင္း ရၿပီး လုပ္ေနသည္ကို ယခုလုိ ျပည္သူအေပၚ တာဝန္ေက်ပြန္မႈမရွိေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားက ဆုိသည္။

ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ပထမအသုတ္ ဖုန္းေလွ်ာက္သူမွာ ဖုန္းကဒ္ပိုေနၿပီး၊ မဲႏိုက္စရာမလိုေၾကာင္း။ ဒုတိယအသုတ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၍ မဲႏုိက္ရေၾကာင္း။ တတိယအသုတ္တြင္မႈ မဲစနစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း။ စတုတၳအသုတ္တြင္ မဲႏိုက္ေပးျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း။ ယခုငါးႀကိမ္ေျမာက္မွာလည္း မဲႏိုက္ေပးျခင္း လုပ္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း။ အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳလိုေသာ ျပည္သူမ်ားက မဲစနစ္ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုၾကေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: