ဟုိပံုးတြင္ ဒီမိုပအို၀္းလူငယ္အဖြဲ႕မွ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာျမင့္တင္ေရးသင္တန္းဖြင့္

By ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ေမလ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဒီမိုပအို၀္းလူငယ္အဖြဲ႕မွ ဦးစီး၍ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာျမင့္တင္ေရးသင္တန္းကို ေမလ ၁ ရက္ေန႕ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ဟုိပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာအုပ္စု နမ္းဟူးဘုန္ႀကီးေက်ာင္း၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ယင္းသင္တန္းအား သင္တန္းသားစုစုေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ေလ့လာၿပီး သင္တန္းဖြင့္လွစ္ပြဲးအခန္းအနားမွာ နမ္းဟူးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦး၀ါယာမ ၾသ၀ါဒခံစကား မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

“ဒီမိုကေရစီထြန္းကားႏိုင္ေရး အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕စည္း မ်ားမ်ားလိုတယ္။ ေခတ္စနစ္ နားမလည္ေသာ ရြာသားမ်ားကို ေရႊႏုတ္ခမ္းေမြးရွိေသာ ပညာတတ္လူငယ္ပါးစပ္ႏွင့္ ဖြင့္ေပးရန္လိုအပ္တယ္၊ ဒါမွလူ႕အခြင့္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားကို သိႏိုင္မယ္” 
ဟု နမ္းဟူးဆရာေတာ္ ဦး၀ါယာမက ျမြတ္ၾကားခဲ့သည္။ 

လူ႕ဂုဏ္သိကၡာျမင့္တင္ေရးသင္တန္းကို အဓိကဒီမိုကေရစီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္ေရးမ်ား သင္ၾကားၿပီး စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ကရွိေသာ အေၾကာက္တရားမ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္၊ မတရားအႏိုင္က်င့္ခံေနရမႈ ေလွ်ာနည္းေအာင္၊ လြတ္လပ္ျခင္းတေဘာတရား၊ အခြန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီးမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေခတ္ေျပာင္စနစ္ ေျပာင္းေနၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ သတၱိရွိရွိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေျပာဆိုၾကပါ” ဟူေသာ ျပည္သူ႕ လြတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းစကားကို ဥပမာေပးၿပီး စနစ္အေျပာင္းအလည္းကာလတြင္ ျပည္သူမ်ားသတၱိရွိဖို႔၊ အေၾကာက္တရားကင္းဖို႔လိုေၾကာင္း သင္တန္းဆရာ ခြန္ခမ္းေကာင္က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ေက်ာက္တန္း နမ္းဟူးသင္တန္းကို ၃ ရက္က်င္းပၿပီး သင္တန္းေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ နမး္ၾသရြာမွ ဆရာမနန္းခ်ိဳခမ္းက ဘာသာေရးျပႆနာအေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎မွာ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ရပ္ရြာေဒသမ်ားသည္ မိတၳိလာအေရးခင္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးျပႆနာ စိုးရိမ္ေနရၿပီး၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေသာက္ေရကန္ထဲ (သို႕မဟုတ္) အစားအစာမ်ားတြင္ အသက္တိုေဆးႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္းေဆးမ်ား ခပ္ထည့္ေနသည့္ေကာလာဟလ သတင္းမ်ားၾကားသိေနရေၾကာင္း ဆိုသည္။

ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ ယခုတြင္ ရြာတိုင္းမွာ ရြာေစာင့္ထားၿပီး လံုၿခံဳေရး ထားေနရေၾကာင္း၊ ကၽြန္မတို႕ေဒသတြင္လည္း ေရာက္မလာႏိုင္ဘူးလို႕ ေျပာမရေၾကာင္း၊ သတိရွိဖို႔လိုေၾကာင္း သင္တန္းသားမ်ားကို သတိေပးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းတြင္ ဟုိပံုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နမ္းဟူးရြာ၊ ထီဖူးရြာ၊ လံုမွီရြာ၊ ေနာင္ကုန္းရြာ၊ ပူးတန္ရြာ စသည့္ ေက်းရြားေပါင္း ငါးရြာမွ သင္တန္းသားမ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္သင္ယူေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: