ထြန္ျမတ္ေလး ဦးေဆာင္ေသာ ငြန္းဆုိင္းျပည္သူ႔စစ္မွ တအာင္း(ပေလာင္) ရြာသားတစ္ဦး ပစ္သတ္

၃၁-ေမလ-၂၀၁၃ | palaungland.org

ထြန္းျမတ္ေလးဦးေဆာင္ေသာ ငြန္းဆုိင္းျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မွ အပစ္မဲ့ တအာင္း (ပေလာင္)ရြာသားတစ္ဦးကုိ ၂၉ ရက္ေန႔ ေမလ ညေန႔ ၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ အိမ္အတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ၿပီ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႔နယ္ ဇယန္းႀကီးတြင္ လုံးျခံဳေရးယူထားေသာ ငြန္းဆိုင္းျပည္သူ႔စစ္ ထြန္းျမတ္ေလးအဖြဲ႔မွ ပန္းယမ္းေရြ ရြာအတြင္းရွိ ဦးဘေအး ေနအိမ္အတြင္းသုိ႔ ၂၉ ရက္ေန႔ ညေန႔ ၅ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ၀င္ေရာက္ၿပီး ဦးဘေအးကုိ T.N.L.A ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ဟု စြပ္စြဲကာ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ သတင္း ရရွိပါသည္။

"ျပည္သူ႔စစ္ေတြက ဦးဘေအး အိမ္ေပၚတက္ၿပီ သူ႔ကုိ ခနေလပဲ ေမးျမန္ၿပီးေတာ့ TNLAႏွင့္ ဆက္စပ္တယ္လုိ႔ စြပ္စြဲၿပီီ ပစ္သတ္တာျဖစ္တယ္.. ေသနတ္သံၾကားေတာ့ သြားၾကည့္လုိက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဦးဘေအးက မီးဖုိးေဘး မွာ ေသေနတာ ေတြ႔ရတယ္"ဟု မ်က္ျမင္တစ္ဦးမွ ေျပာျပသည္။

ေနာက္ေဒသခံတစ္ဦးမွေျပာျပရာ ဦးဘေအးကုိ ေသနတ္နဲ့ ပစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကေလးပုိးထားတဲ့ အမ်ဳိးတစ္ဦး ျဖတ္သြားေတာ့ အဲဒီျပည္သူ႔စစ္ေတြက လွမ္းေခၚတယ္…သူ႔ကေၾကာက္ၿပီ ထြက္ေျပေတာ့ ျပည့္သူစစ္ေနာက္ တစ္ဦးမွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္လုိက္တာ..ကေလးေျခေထာက္နဲ့ ကေလးအေမရဲ့ ခါးကုိ ထိသြားသည့္ဟု အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးမွ ေျပာသည္။

ဦးဘေအးသည္ လက္ဖက္လုပ္ငန္းျဖင့္သာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳၿပီ မည္သည့္လက္နက္ကုိင္နဲ႔မွ ဆက္စပ္မႈမရွိပဲ ထြန္ျမတ္ေလးဦးေဆာင္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မွ အပစ္မဲ့ရြာသာကုိ သတ္ပစ္အေပၚ ရြာသားမ်ား မက်နပ္ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

No comments: