အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသံုးမျပဳသည့္အတြက္ မတရားသိမ္းထားတဲ့ေျမ ပုိင္ရွင္မ်ား၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ေမလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) အဖြဲ႕အစည္းမွ စံျပစိုက္ပ်ိဳးေရးကြင္းအျဖစ္ မတရားသိမ္းဆည္းထားေသာ ေတာင္ႀကီး-ဖက္ကြန္ လမ္းမေဘးရွိ ေျမယာမ်ားကို ေမလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ေျမသိမ္းခံရသူ ေဒသခံရြာသားမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ထြန္ယက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  စံုစမ္းသိရွိရသည္။
         
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNO အဖြဲ႕အစည္းသည္ ၁၉၉၁ ခု ဧၿပီလတြင္ န၀တစစ္အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ စံျပစိုက္ပ်ိဳးေရးကြင္းျပဳလုပ္ရန္ဟု လယ္ယာေျမကို သိမ္းဆည္းခ့ဲသည္ဟု ေဒသခံေျမလယ္သမားမ်ားက ဆုိသည္။

ယခုတြင္ ၎တုိ႔သိမ္းဆည္းထားေသာေျမယာမ်ားေပၚတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ မလုပ္ဘဲ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ေျမယာမ်ား ေရာင္းစားေနေၾကာင္း ေျမယာသိမ္းခံရသူ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

“စား၀တ္ေနေရးအတြက္နဲ႔ သားသမီးပညာေရးအတြက္ အဲဒီေျမကို အားထားေနရတယ္၊ သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ေျမ ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္က ၿခံယာပိုင္ရွင္ ၅၀ ေက်ာ္ရွိတယ္၊ ဖက္ကြန္ေက်းရြာက အမ်ားဆံုးပါ။ မိုးတြင္းမွာ ပန္းႏွမ္းေတြ စိုက္ပ်ိဳးဖုိ႔အတြက္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ စတင္ၿပီးေတာ့ ထြန္ယက္ေနၿပီ”
 ဟု ေျမယာသိမ္းခံရသူ ထီပသဲရြာေန ဦးရီက ေျပာသည္။

ေခါင္းေဆာင္မရွိ ေျမယာသိမ္းခံရေသာ ေဒသခံအားလံုး ညီညီညႊတ္ညႊတ္တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀င္ေရာက္လုပ္ ကိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထီၿခံဳးရြာ၊ ငိုမြဴးရြာ၊ ဖက္ကြန္ရြာႏွင့္ ထီပသဲ့ရြာမ်ား စုေပါင္းၿပီး ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ား ျဖဳတ္၊ ၿခံစည္းရိုးမ်ား ျပန္ေဖာ္ၿပီး ေမလ ၁၅ ရက္တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း လုပ္ကိုင္စရာေျမ အခက္ခဲရွိလုိ႔ သားသမီးပညာေရးအတြက္ ပရဟိတေက်ာင္းမွာ ပုိ႔ထားရတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕သားသမီးေတြဆုိ ပညာေရးတစ္၀က္ တစ္ျပက္နဲ႔ ေက်ာင္းမထားႏိုင္ေတာ့ဘူး” 
ဟု ေျမယာ ၄ ဧက အသိမ္းခံရသူ ဖက္ကြန္ရြာေန ဦးထြန္းစိန္က ေျပာသည္။


ေျမယာအသိမ္းခံရ၍ လင္မယားႏွစ္ေယာက္လံုး တစ္ရက္ တေထာင့္ငါးရာျဖင့္ ေန႕စားအလုပ္ လိုက္လုပ္ေနရၿပီး တစ္ခါတစ္ေလ ဆီျပတ္ ဆားျပတ္ျဖစ္ေနရေၾကာင္း၊ ေျမယာမရွိေတာ့၍ သားသမီးလည္း အတူမေနႏိုင္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွိလွ်င္ စားေသာက္မႈ ဖူလံုၿပီး အလုပ္မရွိလွ်င္ စားေသာက္မႈ အခက္ခဲရွိေၾကာင္း ေျမသိမ္းခံရသူ ေဗြဖါျမင့္က ေျပာသည္။

ကိုယ့္ဘိုးဘြားပိုင္ေျမယာျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုယ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည္ကို က်ဴးေက်ာ္သူဟု စြပ္စြဲလွ်င္ ရြာသားအားလံုး ဆႏၵျပထပ္ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ေျမသိမ္းခံရမ်ားက ဆုိသည္။

ယခုတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္ေတာင္းထားေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိသည့္အတြက္ ဒီထက္ပိုၿပီးသည္းခံႏိုင္မႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ဥပေဒနည္းလမ္းအတိုုင္း ေျဖရွင္းေပးရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရေသာ ရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။

No comments: