ေျမယာမႈခင္းေျဖရွင္းေပးမည္ဆိုၿပီးရက္ေရႊ႕မႈ ေျမသိမ္းခံရသူေဒသခံမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္

ေမလ 9 ရက္၊ 2013 ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

နမ္းဟူးေက်းရြာအုပ္စုပလီလင္းရြာတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေျမယာမႈခင္းကိုေျဖရွင္းေပးမည္ဆိုၿပီးေျမယာ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ေျမယာလြဲခံရသူတို႕တက္ေရာက္ေသာ္လည္း ေျမယာေကာ္မတီမစံု၍ ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ထပ္မံ ေရႊ႕သြားေၾကာင္း ေျမသိမ္းခံရသူေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ေျမယာမႈခင္းေျဖရွင္းရာတြင္ ေျမယာေကာ္မတီ (၅) ေယာက္ဖြဲ႕ထားေၾကာင္း၊ ယခုတြင္ ေျမယာပိုင္ရွင္ႏွင့္ ၎ေျမယာလြဲအပ္ခံရသူ နန္ျမလိႈင္ဦးခင္ပြန္း ကိုသားငယ္တို႕ လူစံုတက္ရာက္ေသာ္လည္း ေျမယာေကာ္မတီအဖြဲ႕က လူမစံု၍ ရက္ထပ္မံေရႊ႕ေပးရန္ ေျမစာရင္းလက္ေထာက္ဦးစီးမႈး ေဇာ္လင္းႏိုင္က ေတာင္းဆိုေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမယာမႈခင္း ေျဖရွင္းေပးသူ ေျမယာေကာ္မတီအဖြဲ႕တြင္ ရယကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ စာေရးမ၊ ေတာင္သူ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္၊ ေျမစာရင္းႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖကိုယ္စားလွယ္တို႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုတြင္ စစ္ေဆးသူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ ေျမစာရင္းႏွစ္ေယာက္သာရွိေၾကာင္း၊ အနည္းဆံုးသံုးေယာက္ရွိမွ အဆင္ေျပေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးမည့္သူ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမျပည့္မွီေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖကိုယ္စားလွယ္က ဒီေျမဒီေရအေၾကာင္းကို သိတာ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ထဲက တစ္ေယာက္ပါရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ရံုးမွ စာထုတ္ၿပီး ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးမည္ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေျမစာရင္းလက္ေထာက္ဦးစီးမႈး ကိုေဇာ္လင္းႏိိုင္က ေျပာသည္။

“အႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚၿပီး မေျဖရွင္းေပးတာမ်ားၿပီ၊ ယခုတစ္ေခါက္ သည္းခံလိုက္မည္၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႕မွ ေျဖရွင္းမႈမရွိလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာဌာနႏွင့္ ၀န္ႀကီးထံထပ္မံတင္ျပၿပီး ေျဖရွင္းမႈမရပါက သမၼတရံုးထိ ဆက္လက္တင္သြားမည္” ဟု ေျမသိမ္းခံရသူ ေဒၚအုန္းေရႊ၏သား ဦမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

“ထပ္ခါထပ္ခါခ်ိန္းၿပီး ေျဖရွင္းမႈမရွိသည့္အတြက္ မေက်နပ္ဘူး၊ အေလွ်ာ့လည္းမေပးႏိုင္ဘူး၊ ပိုင္ဆိုင္ထားသမွ် အကုန္ျပန္ရေအာင္လုပ္မွာဘဲ” ဟု ေျမသိမ္းခံရသူ ဦးဟိန္းက ေျပာသည္။“မိဘအေမႊကို ျပန္မရလွ်င္စိတ္နာသည္၊ မရ ရေသာနည္းလမ္းရွာၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္၊ ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ေျပာေသာအေခါက္ေပါင္းလည္း မနည္းေတာ့ဘူး ဒီတစ္ခါလည္း ထပ္ခ်ိန္းျပန္ၿပီး အခုမိုးရာသီ စိုက္ပ်ိဳးရမည့္အခ်ိန္ကို ၾကန္႔ၾကာေအာင္လုပ္ေနတာ” ဟု ေျမသိမ္းခံရသူ ေဒၚနန္ေဒါ၏သား ဦးသိန္းက ေျပာသည္။

No comments: