ရခိုင္အေရးအခင္းမွသည္ ဗမာျပည္အေရးအခင္းနိဒါန္း

ခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ) | ေမလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ရိုဟင္ဂ်ာနာမည္ကို ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အေပၚမွာ ရပ္ေနျခင္းဟာ ျပႆနာရဲ့ အေျဖမဟုတ္ဘူး။ ျပႆနာရဲ့ ”ရင္းျမစ္” ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေထာက္ျပခဲ့ဖူးတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာနာမည္ကို စြန့္လႊတ္ၿပီး ဘဂၤလီအျဖစ္ ရပ္တည္ကာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရး၊ ထိုမွတဆင့္ ႏိုင္ငံသားတေယာက္ရဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြအေပၚမွာ
ရပ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ ပဋိပကၡေတြဟာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားစရာ မရွိဘူးလို့ျမင္တယ္။

တဘက္မွာလည္း ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကို အျခားျပည္နယ္ေတြ၊ တိုင္းေတြမွာ ရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြက ျပတ္သားစြာဆန့္က်င္ျခင္း မျပဳျခင္းဟာလည္း ေထာက္ခံသလို၊ အားေပးသလို ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့အျပင္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး စတဲ့ ေနရာေဒသက ပညာတတ္မြတ္ဆလင္အခ်ိဳ့နဲ့ ေငြေၾကးခ်မ္းသာတဲ့ မြတ္ဆလင္အခ်ိဳ့ဟာ မထင္မရွားနဲ့ တမ်ိဳး ထင္ထင္ ရွားရွားတဖံု ရပ္တည္ေနတဲ့ အေထာက္အထားေတြရွိတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီအခင္းအက်င္းေတြဟာ ျပႆနာေတြ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေအာင္၊ မီးေတာက္ေတြ ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္ေအာင္ လုပ္သလိုျဖစ္ေစခဲ့တယ္။

”ႏိုင္ငံမဲ့၊ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မွဳ၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡ“ စတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ့ ႏိုင္ငံတကာအား အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္ကမၻာရဲ့အင္အားကိုယူၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းလိမ္၊ သမိုင္းတုေတြနဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရးလုပ္ေဆာင္မွဳေတြဟာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးမူ မဟုတ္ဘဲ ပဋိပကၡကို ပိုမိုေတာက္ေလာက္ေအာင္၊ ပိုမိုျဖစ္ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သလိုျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီသမိုင္းလိမ္၊ သမိုင္းတုေတြေၾကာင့္ဘဲ မိတၳိလာ၊ ဥကၠံ ပဋိပကၡေတြထိ ျပန့္ပြားခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြရဲ့ သမိုင္းလိမ္၊ သမိုင္းတုေတြကို စြန့္လႊတ္ျခင္းနဲ့အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရးမူကိုပါ ခ၀ါခ်သင့္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြထဲမွာ ရိုဟင္ဂ်ာမရွိဘူးလို့ ႏိုင္ငံေတာ္က အတိအလင္း ေျပာထားျခင္းဟာ သမိုင္းအစစ္အမွန္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေျပာေနျခင္းျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုကလည္းရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ဘူး ေခတ္အဆက္ဆက္က ခိုး၀င္ အေျခခ်လာတဲ့ သူေတြအျဖစ္ ကြဲကြဲျပားျပားသိထားတယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြကလည္း မဟုတ္ဘူးလို့ ျငင္းပယ္ရင္း ရခိုင္၊ မြန္၊ ဗမာေတြထက္ေစာၿပီး ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရိယာထဲမွာ သူတို့ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ပ်ဴေက်ာက္စာ၊ ရခိုင္ေက်ာက္စာ၊ မြန္ေက်ာက္စာ၊ ပုဂံေက်ာက္စာေတြဟာ ကုလားဘာသာနဲ့ေရးထိုးထားျခင္းကို သက္ေသထူၿပီး အေထာက္အထားမဲ့ အိပ္ရာ၀င္ပံုျပင္ေတြကို သမိုင္းမွန္လို့ေျပာရင္း၊ ေရးရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ သမိုင္းမွန္ေတြကို ပ်က္ရယ္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ခဲ့၊ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္တယ္။

ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အျခားမြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ေတြက ကန့္ကြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ေနာက္ကြယ္က ရပ္ေပးခဲ့ၾကသလို ေပၚေပၚထင္ထင္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကတာေတြရွိတယ္။ တဖက္မွာလည္း ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ “ဘာသာေရးပဋိပကၡ“ ကို ပံုေဖာ္ခ်င္ၾကတယ္။

ဆိုေတာ့ ဒီအခင္းအက်င္းေတြဟာ မိတၳိလာ ၊ ဥကၠံ စတဲ့ေဒသေတြကို ပဋိပကၡေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေအာင္ လက္ဆက္ကမ္းသလိုျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ မိတၳိလာ အေရးအခင္းမျဖစ္ခင္ကပင္ က်ေနာ့္ေဆာင္းပါးေတြမွာ သမိုင္းလိမ္၊ သမိုင္းတုေတြနဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေနျခင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္း သားေပါင္းစံုရဲ့ အမ်က္ေဒါသကို ဆြေပးသလိုျဖစ္ေစမယ္လို့ ေထာက္ျပခဲ့ဖူးတယ္။ တဖက္မွာလည္း ဘာသာေရးပဋိပကၡမျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္ အစြန္းေရာက္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မယ္လို့ ေျပာခဲ့တယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းလိမ္၊ သမိုင္းတုေတြကို ထပ္ၿပီးေရွ့ဆက္တိုးေနရင္ ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ဆက္ျဖစ္ေနအံုးမယ္လို့ ျမင္တယ္။ သူတို့ရဲ့ သမိုင္းလိမ္ေတြနဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရး ရပ္တည္ခ်က္ဟာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုရဲ့ ေဒါသကို ဆြေပးေနသလို ျဖစ္လို့ပါဘဲ။ မၾကာခင္က စစ္ေတြၿမိဳ့နယ္ သက္ေကျပင္ေက်းရြာအျဖစ္အပ်က္ဟာ ရိုဟင္ဂ်ာနာမည္ကို မစြန့္လႊတ္ျခင္းနဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းလိမ္၊ သမိုင္းတုကို ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းရဲ့ သာဓကျဖစ္တယ္။ ၀န္ထမ္းေတြေတာင္ ဒဏ္ရာအနာတရနဲ့ ေနာက္ဆုပ္ခဲ့ရသလို အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကိုလည္း ထိပါးျခင္းရဲ့ သေကၤတျဖစ္ျပန္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လိုပါတယ္ဆိုတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ့ ေနာက္ကြယ္က ရပ္ေပးေနတဲ့ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ့ “အေျပာ“ နဲ့ “ အလုပ္” ဟာ ဆန့္က်င္ဘက္ျဖစ္ေနပါတယ္။

တကယ္တမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵအစစ္အမွန္ရွိခဲ့ရင္ သမိုင္းမွန္မွာ မရွိတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဆိုတာကို စြန့္လႊတ္ရမွာျဖစ္သလို လုပ္ၾကံထားတဲ့ အိပ္ရာ၀င္ပံုျပင္ သမိုင္းလိမ္ေတြကိုလည္း ေျမျမွဳပ္ပစ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ တဆက္တည္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံသားတေယာက္ရဲ့ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ ေျပာင္းေရြ့ခြင့္၊ ကိုးကြယ္ခြင့္စတဲ့ အခြင့္အေရးေတြအေပၚမွာ ရပ္တည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။

ဒီလို ႏိုင္ငံသားနဲ့ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို လုပ္ေဆာင္လာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုရဲ့ စာနာမွဳကို ရရွိႏိုင္မယ္။ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရး ရပ္တည္ခ်က္ကို မသြားျခင္းဟာ ျပႆနာရဲ့အေျဖျဖစ္တယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ တိုင္းရင္းသားျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့မူနဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့သမိုင္းမွန္ေတြကို ေစာ္ကားၿပီး ဆက္လက္ လိမ္ညာ၀ါဒျဖန့္ေနျခင္းေတြကို မရပ္တန့္ ေသးသ၍ ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနအံုးမွာ ေသခ်ာတယ္။

အထူးသျဖင့္ ကင္တားနားနဲ့ လူ့အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ့ဟာ ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ဆက္လက္မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ့္အစား ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေအာင္ လွဳံ့ေဆာ္သလို ျဖစ္ေစတဲ့ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြကို မထုတ္ ျပန္ဖို့လိုအပ္တယ္။

ကုလသမဂၢလိုအဖြဲ့က ကင္တားနားရဲ့ထုတ္ျပန္ခ်က္ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ၊ လူ့အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ့ရဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ သံုးသပ္ခ်က္ေတြဟာ ဘဂၤလီနဲ့ဘဂၤလီေလာ္ဘီေတြရဲ့ သတင္းအမွားေတြကို အေျခခံၿပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သလို ဘဂၤလီဘက္ တဘက္တည္းကိုသာ အေျခခံတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ သံုးသပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။

OIC ၊ လူ့အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ့နဲ့ ကင္တားနားတို့ဟာ လက္ရွိပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဧရိယာထဲက မြတ္ဆလင္ျပည္နယ္ (သို့မဟုတ္) မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံတခု ေပၚေပါက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသလားဆိုတာ သံသယျဖစ္ေစပါတယ္။ လူ့အခြင့္အေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အခ်ုပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးခံတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ ကမၻာမွာ မေပၚေပါက္ေသးဘူးဆိုတာ ေျပာခ်င္တယ္။

ဆိုေတာ့ လူ့အခြင့္အေရးရွဳေထာင့္က ၾကည့္လို့ျမင္ရတဲ့အျမင္ေတြအတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္က လိုက္ေလ်ာေပးရမယ္ဆိုေပမယ့္ အဲဒီလိုက္ေလ်ာေပးျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတာ္မွ လိုက္ေလ်ာေပးမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ လူ့အခြင့္အေရး လုပ္ေဆာင္သူေတြ နားလည္ထားဖို့လိုပါတယ္။

လူ့အခြင့္အေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာနဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာဆိုတာ ဘယ္ဘက္မွာ အေလးသာေနသလဲဆိုတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ေတာင္မွ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးရင္ လူ့အခြင့္အေရးမ်က္ႏွာကို မၾကည့္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

လူ့အခြင့္ အေရးအေရၿခံဳၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရးကို ေဇာင္းေပးလုပ္ေဆာင္မွဳတိုင္းရဲ့ သက္ေရာက္မွဳကေတာ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းရင္းသားေပါင္းစံုရဲ့ အမ်က္ေဒါသသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေျပာခ်င္တယ္။

ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရးမူကို ကိုင္စြဲၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းလုပ္သူေတြက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳေတြရၿပီး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနႏိုင္ေပမယ့္ ဘဂၤလီအုပ္စုေတြကေတာ့ ေျမဇာပင္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေခါင္းေဆာင္ေတြ သိထားဖို့လိုအပ္တယ္။ မိမိဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ ဘဂၤလီအုပ္စုေတြကို ခ်နင္းခံရတာျဖစ္သလို ဘဂၤလီအုပ္စုေတြအေနနဲ့လည္း ဒီကိစၥကို ဆန့္က်င္ဖို့လိုအပ္တယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္း သားျဖစ္ခဲ့ရင္ --- ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ့ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး အစရွိတဲ့ေဒသေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ေမာ္လ၀ီေတြ၊ ပညာတတ္ မြတ္ဆလင္ ဘာသာ၀င္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြပါ ေနာက္ကြယ္ကအခိုင္အမာရပ္ေပးေနတာ ေသခ်ာသလို
ေပၚေပၚထင္ထင္ရပ္ေပးတာေတြလည္း ရွိတယ္။ (ဥပမာ ရန္ကုန္က တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ့ေန မြတ္ဆလင္ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳရဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သို့ တင္ျပခ်က္စာတမ္းမွာ ႏိုင္ငံသားလို့မသံုးဘဲ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ သံုးစြဲျခင္းမ်ိဳးနဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြရဲ့ သမိုင္းလိမ္ေတြကို သက္၀င္ယံုၾကည္ခ်က္ေတြျဖစ္တယ္။)

ဆိုေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြရဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရးဘက္က မရပ္ဘဲ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန့္က်င္ခဲ့ရင္ ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္စရာ မျမင္ပါဘူး။

ရခိုင္ျပည္ရဲ့ အျခားတဘက္မွာရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရး ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ့ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြေပၚမွာသာ ရပ္တည္သင့္ေၾကာင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားမူကို စြန့္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဖို့လိုအပ္သလို ဆန့္က်င္ဖို့လဲလိုအပ္တယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရးမူနဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္း လိမ္ေတြကိုသာ ဆက္ၿပီးကိုင္စြဲေနရင္ ပဋိပကၡေတြ၊ ျပႆနာေတြ၊ အမုန္းမီးေတာက္ေတြ ဆက္ျဖစ္လာၿပီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြ လက္မခံႏိုင္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရးမူကို ဆန့္က်င္ေရးမွတဆင့္ မြတ္ဆလင္ မုန္းတီးေရးကို ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

တဘက္မွာလည္း ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြရဲ့ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္တဲ့ “ဘာသာေရးပဋိပကၡ“ အသြင္မ်ိဳးကို မေရာက္သြားဖို့၊ မျဖစ္ဖို့ ရခိုင္ျပည္ရဲ့ အျခားတဘက္မွာရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္အဖြဲ့ အစည္းေတြမွာလည္း တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာ ေျပာခ်င္တယ္။ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေရးကို ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခ ံဘဂၤလီေတြရဲ့ မဟာဗ်ဴဟာဆိုတာ ယခင္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ့မွာ ေထာက္ျပခဲ့ဖူးတယ္။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ့ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြေပၚမွာ ရပ္တည္ျခင္းဟာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုရဲ့ နားလည္စာနာမွဳကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္သလို ပဋိပကၡေတြ၊ ျပႆနာေတြကိုလည္း ၿငိမ္းသတ္ရာေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ သမိုင္းလိမ္၊ သမိုင္းတုေတြနဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရးကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားသမွ် ကာလပတ္လံုး ပဋိပကၡေတြ၊ ျပႆနာေတြလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနအံုးမွာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။

လူ့အခြင့္အေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ့ အေပးအယူလုပ္တဲ့ အစိုးရဆိုတာ ကမၻာမွာ မရွိသလို တကယ္လို့ရွိလာခဲ့ရင္လည္း လူထုက လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး ။ ။

ခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ)
ေမ(၁၂)၂၀၁၃ ။ ည း ၉း ၁၆

No comments: