စစ္စံထြန္းေဆးရံုႀကီးတြင္ ရန္ပံုေငြအေၾကာင္းျပၿပီး ယဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံ

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ေမလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ စစ္စံထြန္းေဆးရံုႀကီး၌ ေဆးရံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြဟု အေၾကာင္းျပၿပီး၊ လူနာလာလည္ေသာဧည့္သည္ယာဥ္မ်ားကို ယာဥ္ရပ္နားခ အခြန္ေကာက္ခံေနေၾကာင္း၊ ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ လူနာလာၾကည့္ေသာဧည့္သည္ ခြန္ခမ္းေကာင္က ေျပာသည္။လူနာလာၾကည့္ေသာဧည့္သည္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆးရံုသို႕လာေသာယာဥ္မ်ားကို ယာဥ္ရပ္နားခြန္ ေကာက္ခံရျခင္းမွာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ဆိုင္ကယ္ရပ္နားသူမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္လံုၿခံဳေရးအတြက္မ်ား၊ ဆိုင္ကယ္ဦးထုတ္မ်ား ဆိုင္ကယ္ေပၚထားခဲ့သူမ်ားႏွင့္ နေမာ္နမဲ့ဆိုင္ကယ္ရပ္သူမ်ားတို႔ အတြက္ေၾကာင့္ ယာဥ္ရပ္နားခကို တစ္စီး ၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေကာက္ခံေၾကာင္း စစ္စံထြန္းေဆးရံု၀င္း ယာဥ္ရပ္နုားခေကာက္ခံသူ ေဆးရံုရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံမႈအဖြဲ႕ ကိုမင္းမင္းက ေျပာသည္။

ေသြးလွဴရွင္ႏွင့္ ဆရာ၀န္မ်ားယာဥ္ကို မေကာက္ခံေၾကာင္း၊ ၎ကစၥကို အေရွ႕ရိုးမ သတင္းေထာက္မ်ားက ႏွစ္ႀကိမ္ေမးျမန္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈေရး၀န္ႀကီးက ခြင့္ျပဳထားၿပီးေၾကာင္း၊ တာ၀န္ခံက ကိုျမတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာဥ္ရပ္နားခြန္ေကာက္ခံေသာ ေဒၚခင္ေအးက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႕ေဆးရံုျဖစ္ၿပီး ရန္ပံုေငြရွာရမည့္ ေနရာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရးအတြက္ဆိုလွ်င္လည္း ေဆးရံု ၀င္းအတြင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ေနမေကာင္းလို႕ေဆးရံုတက္ေနရသည္ကို ေဆြမ်ိဳးမ်ားလာလည္လွ်င္ ပိုက္ဆံေပးေနရေသးေၾကာင္း၊ ယာဥ္နားခ ၂၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံျခင္းမွာ မ်ားလြန္းေၾကာင္း ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္ လူနာလာၾကည့္ေသာ ခြန္ခမ္းေကာင္က ေျပာသည္။

No comments: